Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

30 dec. 2016

Van der Tak blogt in Rien zijn territorium, als dat maar goed gaat!

Onze eminente en doorgaans scherp gepende Westlandse journalist Rien van den Anker gaf op zijn blog ineens alle ruimte aan de burgemeester om zijn zegje te doen. Is dat een voorbode voor meer?  Deze eerste keer ging het over het feit dat Van der Tak Poetin wil gaan vragen de sancties op te heffen... Lees het zelf.

11 % Nederlanders steekt vuurwerk af.

VUURWERK

Al sinds ik 16 was steek ik geen vuurwerk meer af. Mijn vader verkocht in zijn toeleveringsbedrijf bedrijf landbouwrotjes, dat waren vroeger echte knallers. Ik bundelde ze en maakte echte bommen, tot er een vlak bij mijn hand ontplofte. Gelukkig alleen maar bloedblaren...
Ik had wel geleerd dit niet meer te doen, later begreep ik het pas. Ik had ook zonder hand kunnen zitten!
VUURWERK IS NIET STOER...maar DOM

12 dec. 2016

Expeditie Westlandse duinen en de Zandmotor10 december 2016 Expeditie Solleveld & zandmotor. Waterpionier
Plotseling lag er een uitnodiging in de mail voor deze interessante expeditie. Dat kan je dus niet weigeren en zo ging ik op deze druilerige zaterdagmorgen naar de watertoren in Monster. 

8 dec. 2016

Goed nieuws voor de petitie LeefbosWestland!

Goed nieuws voor de petitie LeefbosWestland!

De handtekeningen check van de petitie LeefbosWestland is door de gemeente voltooid en er zijn voldoende handtekeningen van mensen die wonen in Westland.
Daarnaast is het Presidium akkoord met het voorstel het burgerinitiatief te agenderen voor de komende raad van 13 december 2016.

24 nov. 2016

Westland ''Fair'' Trade gemeente - is dat goed of slecht?Westland ''Fair'' Trade gemeente - is dat goed of slecht?
Op 23 november 2016 werd in de druiventuin te Monster een convenant getekend waarmee men uitstraalt dat Westland in 2018 een Fairtrade gemeente is. Teleurstellend dat slechts een paar organisaties en bedrijven het convenant ondertekenden.

17 nov. 2016

Inspraak bij Provincie - VRM - over de Westlandse kustTekst voor inspraak op de actualisering van de VRM 16 november 2016
Inspreker Aad van Uffelen, namens de ''werkgroep Bescherm de Westlandse kust''
Naaldwijk bomenwestland@gmail.com

Geachte leden van Provinciale Staten,
Hoor de noodkreet van de ''werkgroep Bescherm de Westlandse kust''. De gemeente wil onze kust uitleveren aan projectontwikkelaars.

14 nov. 2016

Aanbieden plan LeefbosWestland aan de burgemeester

Dinsdag  15 november om 18.45 uur bieden wij het plan LeefbosWestland aan, aan de voorzitter van de Raad, Burgemeester van der Tak.
Ook wethouder Meijer die over het groen in Westland gaat, is daarbij aanwezig.

Leuk als u daar bij wilt zijn om de gemeenteraad te laten zien dat groen echt in Westland.
De petitie wordt door vele Westlanders en vooral door heel veel Groei & Bloei leden ondersteund.
De aanbieding gebeurt in het gemeentehuis van ‘s-Gravenzande.
Daarna is een PDF van de site van Groei&Bloei Westland downloadbaar, zodat ieder het hele plan zelf kan lezen.
 
In dit burgerinitiatief wordt de raad en het college gevraagd Westland structureel stevig te vergroenen. De achterstand in te lopen en Westland leefbaar, gezond, mooi en aantrekkelijk te maken.
Een verdubbeling van het huidige openbare groen is daarvoor minimaal noodzakelijk en er moeten bij de dorpen meer bos/parken komen en een centraal bos in Westland.
Ook besteden wij aandacht aan de kust omdat de natuur van de kust een essentieel onderdeel is van de groene kwaliteit van Westland.
Totaal is maar een paar % van het grondgebied van Westland groen... dat moet veranderen vinden wij.
 
Wij nodigen u van harte uit voor deze aanbieding en hopen u dan te mogen ontmoeten. Het hele spel zal niet langer dan 15 minuten duren, dus kom fff ...
 

12 nov. 2016

Debat Duurzame recreatie aan de kustMijn verslag van het Debat Duurzame recreatie aan de kust.
Georganiseerd door de Stichting Duinbehoud, op 11 november 2016 in het Provinciehuis van Zuid Holland.
Vandaag vond in het Provinciehuis het debat plaats over recreatie aan de kust en wat daar bij komt kijken. Vele organisaties, de Provincie, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, deskundigen en vele anderen waren aanwezig. Helaas niemand van gemeente Westland, een gemis, want juist daar speelt de zorg over het beleid van de gemeente voor de kust en staat de kust erg onder druk.

5 nov. 2016

Staelduinsebos en parkeren!Op een mooie dag en dan vooral in het weekend kan het bij de hoofdingang van het Staelduinse bos in 's-Gravenzande flink druk zijn met auto's. Uitbreiden van parkeerruimte lijkt nodig, maar zoals gezegd, alleen bij heel mooi weer is er te weinig plek, maar wat dan?

26 okt. 2016

Participerende burger lijkt wel een Don Quichot

Vechten tegen de bierkaai, dat is wat de bewuste serieuze participerende burger te wachten staat in mijn gemeente Westland, en helaas ook elders in het land.
Wat burgers ook aandragen, het gaat zo het eindarchief in en er wordt zelden geluisterd naar goede adviezen en tips. De egocentrische bestuurders denken vanuit hun ivoren toren als ouderwetse regenten het volk te moeten regeren en hen vertellen wat goed voor hen is.
Participatieprojecten zijn dus voor de vorm, maar zijn een schijnvertoning. Dat is na jaren participeren en bijdragen aan onze eigen leefgemeenschap mijn mening. Jammer! Het is dus maar beter als wij burgers niet meer mee doen aan het zogenaamde participeren...

Burgerparticipatie een wassen neus in Westland!Als burger nam ik meermalen deel aan het renovatieproject Wilhelminaplein Naaldwijk, dat zo u weet totaal op de schop gaat, eveneens nu ook het Havenplein en de plek van het huidige gemeentehuis. Alles met als doel Horeca en vooral een mooi uitzicht vanuit het nieuwe gemeentehuis naar de kerk en het plein. Zichtlijnen bepalen de veranderingen. Elke keer schreef ik tips en meningen op, maar nooit krijg je antwoord. Conclusie, ze doen toch wat ze zelf willen, College en Raad hebben lak aan de burger... Ook toesturen aan wethouders levert geen reaktie op. Het was niet de bedoeling dit te publiceren, maar de gemeente laat je geen andere keuze.

14 okt. 2016

Essay; Betekeniseconomie het nieuwe Goud


Essay;  Betekeniseconomie het nieuwe Goud
Aad van Uffelen 16 maart 2018 (update van 14-10-2016)
De huidige klassieke economische vorm leidt vooral tot ongekende welvaart en rijkdom voor een zeer kleine elite. Vergroten van het eigen bezit en kapitaal (macht, geld en competitie) is voor de leidende klasse en de (grote) ondernemers primair. Multinationals en veel rijken regelen het onderling ook zo dat ze weinig tot geen belasting betalen en wetgevers doen daar niets tegen, ergo, faciliteren het zelfs, maken deel uit van dat spel.

10 okt. 2016

Vandaag Duurzaamheidsdag en de lijst Duurzame 100Essay  Duurzaamheidsdag 10 oktober 2016 
Afgelopen maanden vermocht ik mij verdiepen in de Westlandse kust. Over bomen, groen en leefbaarheid doe ik dat al veel langer en geloof mij, dat is een moeilijke strijd in mijn zo geliefde Westland. U hebt het vast gehoord, ook over de kust is veel te doen. Maar wat heeft dat nu met duurzaamheid te maken vraagt u zich af?

29 sep. 2016

Een essay als reisverhaal; Ionische eilandenEen essay als reisverhaal
Bestemming: 2016 Wandelvakantie in Griekenland.
Onze reisbestemming betreft de idyllische Ionische eilanden Kefalonia en Ithaka. Dit zijn prachtige en rustige eilanden met aardige bewoners en een kalme, voor ons Westlanders, onbekende en onthaastende levensstijl. En vooral met een ongelofelijk mooie krachtige en soms ruige en uitdagende natuur. Acht dagen op pad door dit aards paradijs, hoe zou dat gaan verlopen, brengt het wat ons in de folder is beloofd?

23 sep. 2016

Verslag Baywatchersdag Zaterdag 17 september 2016
Op de Baywatchersdag over de kust van ZH In Katwijk verzamelden zich velen die zich betrokken voelen bij strand en duin en die dit niet door beleidsmakers willen laten vernielen door het vol te bouwen met strandhuizen, wegen, vakantieparken enzovoort. Het werd een fantastische dag waar veel kennis en informatie werd uitgewisseld en werd genetwerkt. Een dag vol inspiratie.

22 sep. 2016

Nationale Groendag 2016 en de Klimaatbestendige stadVerslag van een groene toekomst.
 
21 september 2016 was Nationale Groendag van Nederland met als thema ''de klimaatbestendige stad''
Ik hoor u al zeggen in Westland, wij zijn geen stad, dus het boeit ons niet...

2 aug. 2016

Teken de petitie LeefbosWestland voor het groene hart van Westland!LeefbosWestland het groene hart van Westland!
Wil Westland van een kale... veranderen in een groene, leefbare gemeente? Dat kan! Door meer en beter openbaar groen, parken en bossen wordt Westland weer aantrekkelijk om te wonen en werken. Maar daar is visie en beleid voor nodig. Burgerinitiatief LeefbosWestland heeft hiervoor goede plannen en vele Westlanders zijn het met hen eens.

27 jul. 2016

Slopen, bouwen en de Flora- en FaunawetSlopen, bouwen en de Flora- en Faunawet  
Aad van Uffelen  juli 2016

Woningcorporaties en de gemeente doen het vaak wel goed, maar zeker niet altijd. Bij particulieren gaat er vaker iets fout bij bouwen, verbouwen of het kappen van een boom. Ik bedoel dan rekening houden met de Flora- en faunawet. Leven er beschermde dieren of planten en lopen die gevaar? 

Oude beuk vermoord! Zuideinde onthoofd!Geheel ontstemd en met een rottig gevoel kwam ik vanmiddag thuis. De oorzaak is dat ik over het Zuideinde in Naaldwijk fietste, daar waren ze de mooie meer dan 100 jaar oude monumentale beuk met extreem grof geweld aan het slopen. Niet gewoon netjes humaan, maar met krankzinnig veel geweld.

29 jun. 2016

Wel of geen Islamitische school in Westland?De gemeenteraad heeft het moeilijk met de aanvraag voor een Islamitische school in Westland...
Hoe lossen ze dit probleem op?

27 jun. 2016

Onderzoek en analyse van bomen
Onderzoek en analyse van bomen

Vandaag was ik getuige van een Nader Technisch Onderzoek (NTO) waarbij een tomogram werd gemaakt. Dit vond plaats aan de Staelduinlaan en betrof een meerstammige beuk .
De gemeente Westland begint stap voor stap meer aandacht aan bomen te geven, niet meer zomaar omzagen als er misschien iets aan mankeert, maar eerst even een onderzoekje doen en kijken of behoud mogelijk is.

23 jun. 2016

Wateroverlast in Westland
Wateroverlast?

23 juni, het is weer zover, hoosbuien en wateroverlast. Geluiden van klimaatverandering en als gevolg daarvan meer extreem weer, heter, droger, natter, kouder nemen toe. Smelten van het vaste poolijs en gletsjers is een feit en daarmee rijst de zeespiegel.
Nu zijn weersveranderingen en extremen van alle tijden dus kan je niet elke hoosbui aan klimaatverandering toeschrijven.
Toch zijn er veel dingen die wij zelf kunnen doen of moeten doen om een gezonde veilige aantrekkelijke leefomgeving te realiseren, zonder wateroverlast.

17 jun. 2016

Horecapleinen in Westland, maar zonder fietsen!

Horecapleinen in Westland

Westlandse pleinen moeten horecapleinen worden, maar we hebben een stevig alcoholprobleem in Westland, we staan in een toplijstje (dat wil het college zo graag) Nu gaan ze het mateloze zuipgedrag van jongeren aanpakken, wat een briljant idee!

15 jun. 2016

Midterm review of tussenstand van het Westlandse college!
14 juni 2016 de midterm review of tussenstand van het Westlandse college!
Belangrijkste bericht uit deze glossy, 2 nieuwe fondsen ingesteld door de gemeente Westland:
1 duurzaamheidfonds
2 leefomgevingfonds voor leefbaarheid van de dorpen en groen

6 jun. 2016

Westland wil geen digitale petities

Gemeenteraad weigert digitale petitie!
Afgelopen maand is in de Westlandse gemeenteraad overleg geweest over het zwaar verouderde reglement voor het burgerinitiatief.
Daar staat in art.4 lid 5 ; Digitaal is NIET toegestaan.

1 jun. 2016

Gemeentehuis Naaldwijk een monument?Auteur Aad van Uffelen, Naaldwijk 30 mei 2016
In het AD Westland van 20 mei  2016 schrijft de bekende Naaldwijkse columnist Rien van den Anker over zijn blijdschap dat het gemeentehuis in Naaldwijk, wat volgens hem een lelijk gebouw is, gaat verdwijnen.

31 mei 2016

Boomvernielers weer actief in Westland!

Vol afschuw en droefheid moet ik u melden dat de boomvernielers weer hebben toegeslagen.
Westland wordt na de bandenprikker opnieuw geteisterd en wel door de vaker opererende boomvernielers. Helaas een regelmatig terugkerend fenomeen in Westland.
Acht jonge bomen zijn deze keer gesneuveld door ze bovengronds af te breken. Moedwillige vernieling van ons gezamenlijk eigendom, de bomen in de openbare ruimte zijn van iedereen. Maar dat geeft niemand recht ze te vernielen...

24 apr. 2016

Tuinplanten te koop voor goed doelOpbrengst gaat volledig naar Groei&Bloei Westland en LeefbosWestland

Op afspraak via BomenWestland@gmail.com

Kijk- en Ophaaladres in Naaldwijk

20 apr. 2016

PAK UW KANS... op 23 April        van 10.00 uur tot ca. 11.00 uur

WAAR: Beekenkamp, Korte Kruisweg, Maasdijk (volg de aanwijzingen)

UITVERKOOP: Aad van Uffelen ruimt zijn magazijn leeg...
Bloemschikmaterialen, Ondergronden, Hulpmiddelen, Decoratiematerialen etcetera.

Opbrengst is voor Groei&Bloei Westland en LeefbosWestland, de volle 100 %

Scherpe prijzen, mooie spullen, meeste is nieuw of 1 x gebruikt.

 En...
A.s. zaterdag (23 april): plantenruilbeurs bij Beekenkamp in Maasdijk
Deze ruilbeurs is gratis toegankelijk. De planten kunt u tussen 9.30 uur en 9.45 uur klaar komen zetten. Vanaf 10.00 uur tot ongeveer 11.00 uur kunt u de planten met elkaar ruilen. Enige voorwaarde bij het ruilen: planten graag aanbieden in potten, voorzien van de juiste naam!
Aad van Uffelen heeft een scala aan interessante bloemschikmaterialen te koop. 
Dus ook bloemschikkers zijn van harte welkom tijdens de plantenruilbeurs!  7 mei verkoop van restanten van de beurs en andere plantjes bij Wilma van der Zanden van de Plantenzadenbak. 

12 apr. 2016

Doe mee, zet uw handtekening voor het LeefbosWestland

Beste lezers,
Als u in Westland woont hebt u vast gelezen over het plan voor een multifunctioneel LeefbosWestland.
Ik ben bezig het handtekeningen voor het leefbosWestland te regelen.
DOE OOK MEE

31 mrt. 2016

Verkeerplan Naaldwijk een groot vraagteken!Trots kondigt het college in Het Hele Westland van 3o maart 2016 aan dat ze met een nieuw verkeersplan Naaldwijk komt. 
Maar is dat plan een goed plan?

23 mrt. 2016

Westlandse rotondes kneuterig!Artikel ©Aad van Uffelen     aadvanuffelen@gmail.com
Deze tekst is in eerdere vorm in 2012 op mijn weblog gepubliceerd.

Westlandse rotondes zijn geen toonbeeld van duurzaam ontwerp en creativiteit. Het zijn vooral lelijke kneuterige reclameobjecten die de ruimtelijke kwaliteit ernstig vervuilen...Hoe zou het dan wel kunnen? 

21 mrt. 2016

2018 - Een nieuwe Raad in Westland - een EssayEssay over het wel en wee van de Westlandse politiek en de herbenoeming van de burgemeester.
Is politiek in Westland een vuige vechtsport?

(In 2018 worden op 21 maart weer gemeenteraadsverkiezingen gehouden, dit essay is zowel een terugblik als een vooruitblik...)

14 mrt. 2016

Economische en groenwaarde van bomen in WestlandEconomische en groenwaarde van bomen in Westland

Is het groenbeleid van gemeente Westland is een fopspeen?
(dit artikel is al in 2014 op mijn weblog gepubliceerd) Ik schrijf dit artikel op basis van mijn groenkennis en bomenkennis specifiek. Het is geen politiek document dus leest u het graag vanuit het idee hoe het groenbeeld in Westland er uit zou moeten zien en wat groen betekent voor de leefbaarheid, gezondheid en waardering voor wonen in Westland en specifiek wat kwaliteit van groen is en hoe kapbeleid en herplantingsplicht daar een functie in hebben.

26 feb. 2016

Bomen rooien tegen allergie is zinloos!
26 februari 2016  Aad van Uffelen
In Stellingwerf 36 elzen gekapt tegen allergie!

De lucht zit vol allergenen, de meeste brengen we er zelf in door productieprocessen, uitlaatgassen, industrie en bouwmaterialen. In veel voedingsmiddelen zitten ook ziekmakende stoffen.

19 feb. 2016

Wat te doen met VenD Naaldwijk?Wat te doen met VenD Naaldwijk?

VenD is al lang geen koning meer van de detailhandel. Zelf kon ik er bijna nooit meer slagen op wat klein spul na dan. Toch is het jammer dat er nu zo een groot pand midden in Naaldwijk leeg staat. En de vraag is dan wat nu?

1 feb. 2016

300 ha tuingrond voor 7500 extra woningen in Westland!300 ha tuingrond voor 7500 woningen!
Vol trots verkondigt de wethouder dat hij (nou ja hij zelf niet hoor) in 15 jaar 7500 huizen in Westland gaat bijbouwen. Ik vraag mij daarbij af hoe hij dat gaat doen, waar en wat het voor gevolgen heeft voor de leefomgeving en voor de glastuinbouw.

19 jan. 2016

Nomgaals Strandhuisjes in Westland
Strandhuisjes in Westland ; Aad van Uffelen  19 januari 2016
aanvulling op het artikel dat eerder al op deze blog staat.

Wat kwetsbaar is moet je beschermen, de duinen en het strand van Westland...
De duinen; het is ons enige Natuurmonument.
De gemeente en de Raad verzaken dat hier te doen en dat vind ik kwalijk.

Westland

Westland
Mijn tuin.