Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

31 mrt. 2016

Verkeerplan Naaldwijk een groot vraagteken!Trots kondigt het college in Het Hele Westland van 3o maart 2016 aan dat ze met een nieuw verkeersplan Naaldwijk komt. 
Maar is dat plan een goed plan?

23 mrt. 2016

Westlandse rotondes kneuterig!Artikel ©Aad van Uffelen     aadvanuffelen@gmail.com
Deze tekst is in eerdere vorm in 2012 op mijn weblog gepubliceerd.

Westlandse rotondes zijn geen toonbeeld van duurzaam ontwerp en creativiteit. Het zijn vooral lelijke kneuterige reclameobjecten die de ruimtelijke kwaliteit ernstig vervuilen...Hoe zou het dan wel kunnen? 

21 mrt. 2016

2018 - Een nieuwe Raad in Westland - een EssayEssay over het wel en wee van de Westlandse politiek en de herbenoeming van de burgemeester.
Is politiek in Westland een vuige vechtsport?

(In 2018 worden op 21 maart weer gemeenteraadsverkiezingen gehouden, dit essay is zowel een terugblik als een vooruitblik...)

14 mrt. 2016

Economische en groenwaarde van bomen in WestlandEconomische en groenwaarde van bomen in Westland

Is het groenbeleid van gemeente Westland is een fopspeen?
(dit artikel is al in 2014 op mijn weblog gepubliceerd) Ik schrijf dit artikel op basis van mijn groenkennis en bomenkennis specifiek. Het is geen politiek document dus leest u het graag vanuit het idee hoe het groenbeeld in Westland er uit zou moeten zien en wat groen betekent voor de leefbaarheid, gezondheid en waardering voor wonen in Westland en specifiek wat kwaliteit van groen is en hoe kapbeleid en herplantingsplicht daar een functie in hebben.

Westland

Westland
Mijn tuin.