Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

23 jun. 2016

Wateroverlast in Westland
Wateroverlast?

23 juni, het is weer zover, hoosbuien en wateroverlast. Geluiden van klimaatverandering en als gevolg daarvan meer extreem weer, heter, droger, natter, kouder nemen toe. Smelten van het vaste poolijs en gletsjers is een feit en daarmee rijst de zeespiegel.
Nu zijn weersveranderingen en extremen van alle tijden dus kan je niet elke hoosbui aan klimaatverandering toeschrijven.
Toch zijn er veel dingen die wij zelf kunnen doen of moeten doen om een gezonde veilige aantrekkelijke leefomgeving te realiseren, zonder wateroverlast.

Eerst moet de gemeente haar beleid wijzigen en af van de hebzuchtige gelddoctrine van alsmaar meer, streven naar beter is beter! Westland is al voor 90 % is vol gebouwd en de verhouding tussen verhard gebied en water en groen is zoek. Westland is verworden tot een industriegebied waar wonen steeds minder aantrekkelijk wordt en vooral ongezond. Wateroverlast is daarbij een vervelend en kostbaar probleem, grotendeels door ons zelf veroorzaakt.

Maar wat moet er dan gebeuren om te voorkomen dat huizen en bedrijven onder water lopen en de leefbaarheid nog verder achteruit gaat. Een paar suggesties?


 1. Kijk eens naar de opbouw van het gebied, boven NAP of er beneden en wat betekent dat. Veel grond ligt in Westland tot soms meters beneden NAP, de zeespiegel stijgt en de grond daalt. Een zeedijkdoorbraak is niet waarschijnlijk komende 50 jaar, maar als de zee meters stijgt wat dan? Een binnendijk kan door natheid, maar ook door droogte doorbreken.
 2. Een versteende omgeving kan wel 10 graden warmer worden. Westland is voor 90 % verhard en wordt steeds heter. Hoe meer groen en vooral een bladerdak van bomen hoe beter hittestress tegen wordt gegaan.
 3. Wat is de groenvisie van de gemeente, hoeveel groen is er in de omgeving en wat wordt aangeplant, wat is de kwaliteit en status van dat groen. In 2011 had Westland ca. 38.000 bomen, dat is weinig en wat er is heeft een lage kwaliteit. Veel groen en vooral bomen in je omgeving maakt gezonder, men voelt zich gemiddeld 7 jr. jonger en je krijgt minder ziekten, ook is er dan minder criminaliteit. Ook voor de klimaatverandering zijn bomen essentieel, openbaar groen en de eigen tuin groen maken levert winst op voor het leefklimaat. Nu geeft de gemeente een schamele 2 % van haar begroting uit aan openbaar groen. Geld voor onderhoud is er bijna niet. Hoe heeft het zo ver kunnen komen. Ironisch is dat de kunstgras sportvelden meer kosten dan alle openbaar groen van Westland bij elkaar.
 4. De gemeente, projectontwikkelaars en allerlei lieden zoals ingenieurs, architecten e.d. die daaromheen geld verdienen zijn niet geïnteresseerd in deze zaken, zij willen geld verdienen. Maar ze weten niet dat het verdienmodel van groen 1:5 is... Zij denken alleen in stenen en gebouwen en zeker niet in de groene stad van de toekomst die wel klimaatbestendig is.
  Zij maken bij plannen niet serieus werk van vergroening en verduurzaming. Nog steeds worden woningen en bedrijven in putten gebouwd, in een steenomgeving, zoals Hoogeland, waar dan weer voorturend moet worden gepompt. Zoals onze voorouders deden, op terpen (verhoging) wonen was zo gek nog niet. Nieuwbouwprojecten zijn vooral stenen buurten met veel te weinig groen en blauw.
  Alle kennis van die ingenieurselite kunnen niet voorkomen dat tunnels, kelders en huizen onderlopen, dus laat nu eens de mensen met verstand van groen ook spreken.
 5. Grote infraprojecten zoals waterbergingen, dijkverhoging, rivierverbreding, vergroting van bemaalcapaciteit, overloopgebieden, hemelwater afkoppelen en via een apart riool afvoeren en nog meer mobiele pompen, zijn misschien het hart van oplossingen, het is niet genoeg.
 6. Kleine dingen mits overal toegepast zijn ook een krachtig instrument vooral voor je eigen omgeving, zoals overal wadi's maken, grintkokers in je tuin, groene daken, tuinen ontstenen, minder steen in de openbare ruimte en waterdoorlatende bestrating gebruiken, regenwateropvang en hergebruik, afkoppelen van regenwater aan het riool en apart afvoeren en mogelijk bufferen. Een betere verhouding tussen verharding en vergroening/verblauwing. Wijken weer van parkjes voorzien en bij de dorpen massieve groene gebieden aanleggen voor recreatie en als groene longen.

  De openbare groene ruimte die in Westland nu slechts 25 vierkante meter per inwoner is en minimaal 48 meter moet zijn, moet dus worden verdubbeld en daarbinnen het bomenbestand (bladerdak) van 0.35 boom naar minimaal 0.85 boom per inwoner brengen. Het gaat niet om het aantal stammen, maar om bladvolume en groenkwaliteit.

  Door dat samen te doen onder het duurzame label van NLGreenlabel weet je zeker dat het de goede kant op gaat.
 7. Wat nu vooral nodig is, is een toekomstgerichte groene en duurzame visie van dit college en gemeenteraad.
  Maar of die er komt is niet te verwachten, zij zitten nog vast in het oude denken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.