Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

12 apr. 2016

Doe mee, zet uw handtekening voor het LeefbosWestland

Beste lezers,
Als u in Westland woont hebt u vast gelezen over het plan voor een multifunctioneel LeefbosWestland.
Ik ben bezig het handtekeningen voor het leefbosWestland te regelen.
DOE OOK MEE

Ik stuur mails naar diverse netwerken. Doet u dat ook aub.
En het staat op facebook/leefboswestland, dat sommigen van jullie ook volgen.

Graag zoveel mogelijk in April handtekeningen verzamelen.

Bericht: formulier voor ondertekening
Hierbij sturen wij u het ondersteuningformulier voor het LeefbosWestland.

Steunt u ons, graag! Het kost u niets, dan alleen uw handtekening zetten zodat de gemeente het plan verplicht moet behandelen.
Op het moment van aanbieding aan de gemeente maken we alle details van het LeefbosWestland bekend.

Wij hopen dat u behalve uw eigen handtekening ook minimaal 10 andere Westlanders wilt vragen te tekenen, elke handtekening op een apart formuliertje graag. (op een A4 kunnen 2 formuliertjes)

Dit kunt u indienen op Schepen 6 2671HN Naaldwijk
Andere inleverpunten worden zo spoedig mogelijk op de facebookpagina LeefbosWestland vermeld.

Wij hopen dat u mee doet en zo snel mogelijk de formuliertjes wilt inleveren.
Wij streven er naar eind april alles formulieren met handtekening binnen te hebben.
Dan kan het nog voor het zomerreces aan de raad worden aangeboden.

Namens het initiatiefcomité LeefbosWestland
Aad van Uffelen

Lees ook de bijlagen.

volg ons op facebook/leefboswestland
mail. bomenwestland@gmail.com

----------------- 

Leefbos Westland  2016

bomenwestland@gmail.com / facebook:leefboswestland  Postadres: schepen 6, 2671HN  Naaldwijk

Ik ondergetekende, ondersteun het plan voor de aanleg van het hier bedoelde LeefbosWestland, een multifunctioneel bos in de gemeente Westland. Een bos voor recreatie voor diverse doelgroepen: wandelaars, renners, bikers, fietsers, ruiters en voor natuurbegraven. Ook functies als natuurspeeltuin, watersport, openluchttheater, kindernatuurtheater e.d. zijn wenselijk.

Naam

Straat en nummer

Postcode

Plaats

Geboortedatum


M/V        (niet verplicht)

Emailadres
(niet verplicht)

Eventuele opmerking

Handtekening

Opm. minimale leeftijd voor het zetten van een handtekening is 14 jaar.


Hierna nog meer informatie over het LeefbosWestland

Persbericht: kort
16 Maart 2016 Nationale Boomfeestdag

Uniek Leefbos in Westland

Wilt u dat ook, een nieuw bos midden in Westland, om te recreëren en als groene long in onze volgebouwde gemeente en ook om te begraven? Dat kan, er is een plan.
Westland kan in 2030 van minst groene, een mooie groene gezonde gemeente zijn, waar het fijn is te wonen, werken en waar kinderen gezond op groeien. Hoe mooi past dat in het beleid om een duurzame gemeente te worden en wat een prachtig promotieargument van Westland. Dit plan is een bijdrage aan de Nationale Boomfeestdag 2016

Groene levenskracht
Groen is levenskracht, essentieel voor alle leven op aarde. Door klimaatproblemen, hittestress en wateroverlast is meer groen van levensbelang. Een klimaatbos, meer bomen en groen, het is nodig in de transitie naar een duurzame gemeente en verbetering van de leefkwaliteit en gezonde lucht. Economisch gezien is groen belangrijk omdat dit de aantrekkelijkheid van het gebied vergroot, de waarde van huizen stijgt, de gemeente meer inkomsten heeft en mensen gezonder worden, dus minder zorgkosten voor de gemeente. Een bos moet bereikbaar zijn, tussen de mensen, een bos voor iedereen. Ook voor het toerisme en recreatie, wandelaars, mountainbikers, paardenliefhebbers e.d. is meer groen van levensbelang. Veel goede redenen om te vergroenen en dit bos aan te leggen.

Met dit unieke leefbos neemt het aantal vierkante meters groen per inwoner met enkele meters toe, zelfs dan nog is Westland arm aan groen. Maar elke stap in de goede richting verbetert het leef- en woongenot en de leefbaarheid, de economische kwaliteit en waarde.
Samenwerken voor dit leefbos met Natuurmonumenten en/of het Zuid Hollands landschap, biedt kansen om eeuwig blijvend groen te ontwikkelen en optimaal te beheren.

Dit is de filosofie van ''De Groene Stad" : ''Goed Groen''
  1. Gaat sociale verloedering tegen
  2. Is een deeloplossing voor lucht- en waterproblematiek
  3. Maakt het gebied attractiever
  4. Groen stelt economische ontwikkeling van het verstedelijkte gebied veilig.

Bos en natuur per Nederlander in 2014
Nederland behoort tot de minst groene landen van de EU. In de Randstad is er gemiddeld 104.7 m2groen per inwoner. Gemeente Westland heeft slechts 25 m2 groen per inwoner en dat groen is slecht bereikbaar omdat het niet dicht bij de mensen ligt. En groen is nog geen natuur!
(de VN schrijft als leefminimum 48 meter voor)

Het leefbos Westland
Dit is een bospark met een unieke collectie bomen. En veel struiken, heesters, vaste planten, water, grassen, stinzeplanten en varens. Het kan er in harmonie groeien zodat een prachtige biodiverse omgeving ontstaat. Het is een natuurbos, maar ook een wandelpark waar mensen in alle jaargetijden kunnen genieten van de variatie aan groen, bloemen en kleuren, men kan er wandelen, sporten en tot rust komen.

Natuurbegraven
Het is ook een bijzondere natuurbegraafplaats. Een plek met een eigen boom welke al bij de geboorte kan worden geplant. Een prachtig levenspunt om tot rust te komen in een jachtig leven, te praten, denken, schrijven of dichten, te mediteren en te worden begraven.
Steeds meer gemeenten hebben een natuurbegraafplaats dat gelijk park is of gewoon wilde natuur. Geen kort gemaaid gras, maar een echte natuurbegraafplaats met wandel- fietspaden. Een groene plek in een kale industriële wereld van glas, beton en staal waar mensen weer mens kunnen zijn in een klein stukje natuurpark.

Het leefbos wil hoogwaardig groen bieden om van de geboorte tot de dood te genieten van het groen, de bloemen en planten en vooral ook van de rust en de schone lucht. En u levert al vanaf de geboorte, als u een boom plant voor uw kind, een bijdrage aan natuurbehoud en een leefbare omgeving. Onder uw eigen boom rusten tijdens het leven en na de dood, wie wil dat niet?

Weet dat dit unieke bos van 50 ha. slechts 0,55 % van het Westlands grondgebied omvat, het is lang niet toereikend om al het verloren groen dat is gekapt voor woningbouw, bedrijven en wegaanleg te compenseren. Als we dat zouden doen dan zou het bos minstens 250 ha. groot moeten zijn. Er is geen reden te bedenken dit bos niet aan te leggen.
---
Belangstelling, wilt u meer weten, wij leggen het u graag uit.

Vraag het gratis document Leefbos Westland aan.
Stuur een mail naar: leefbos westland

bomenwestland@gmail.com

Zie ook facebook.com/leefboswestland

Dit plan is een burgerbijdrage voor Nationale boomfeestdag 2016 voor de gemeente Westland.

Wij hopen dat het een breed gedragen burgerinitiatief mag worden.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.