Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

18 mei 2017

Bib Westland: Persbericht,18 mei 2017

Aad van Uffelen vertelt over het ontstaan van de Westlandse kust
De kust werd al eeuwen geleden bewoond en bewerkt. Onze voorvaderen hebben het grootste deel van het Westlandse duin afgegraven en dat heeft het landschap van Westland gemaakt tot wat het nu is. De kust is actueel nu er een Kustpact is en Westland werkt aan een kustvisie voor de toekomst van de Westlandse kust.

Westland

Westland
Mijn tuin.