Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

2 nov. 2015

Symposium ''Samen verder in het Westland"In de prachtige locatie van de druiventuin in Monster werd op 29 oktober 2015 het boeiende symposium ''Samen verder in het Westland" gehouden. Dit gebeurde onder leiding van provincie ZH en gem. Westland. 
Doel is een brede Gebiedsverkenning welke in 2016 moet leiden tot een investeringsagenda voor de glastuinbouw in Westland: modernisering, een economisch gezonde tuinbouw, energietransitie en gebiedsontwikkeling in Greenport Westland-Oostland. Ook wil men dat dit de meest duurzame sector in de wereld wordt. Er moeten nieuwe producten komen en  veel nieuwe markten worden ontdekt. Cruciaal is betere bereikbaarheid via het 3-in-1 wegenproject.

Westland

Westland
Mijn tuin.