Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

25 dec. 2012

Wijsheid en Waarheid


Zo vlak voor Kersmis… en een nieuw 2013 een wens en vrije gedachte…

Denken over Wijsheid en Waarheid

Zijn er niet velen die voorwenden wijs te zijn en menen veel te weten, maar feitelijk niet veel weten. Door, zoals ook in een Raadszaal voorkomt, nadrukkelijk, soms heftig en met emotie te spreken en zo anderen menen te overtuigen, probeert men in hun eerzuchtigheid medestanders te krijgen en hun gelijk. Zelfs doen zij dit indien zij weten dat hetgeen zij roepen de waarheid soms ernstig geweld aan doet.

23 dec. 2012

Pyrrusoverwinning gemeentehuis!
Ambtenaren en politieke voorstanders van de bouw van 2 nieuwe gemeentehuizen in Westland vieren sinds 19 december met vreugdevol tromgeroffel hun duur behaalde overwinning. Er is 10 jaar overleg, strijd en ruzie en miljoenen verspild en straks zal blijken dat het onbetaalbaar is deze plannen uit te voeren.

5 dec. 2012

Sint Nicolaas en de Kerstman

SINT NICOLAAS

5 december 2012

Onderstaande tekst komt uit mijn boek: bloemschikken voor de winterse feestdagen; uitg. Terra. copoyright Aad van Uffelen


9 aug. 2012

Westlandse rotondes dramatisch en kneuterig

Alle rotondes in Westland zijn inmiddels verhuurd aan bedrijven en er is een wachtlijst, volgens berichten in de krant. Alle Westlandse rotondes zijn dus geadopteerd.
--------------------
Invulling Westlandse rotondes dramatisch!2 aug. 2012

Reactie op conceptnota Toerisme en recreatie Westland


Reactie op de concept toerisme en recreatie, de nota van Wethouder Weverling

http://www.gemeentewestland.nl/WEBSITE/Vrije_tijd/Toerisme/nota%20toerisme2012.pdf

Datum: 2 augustus 2012
Aad van Uffelen

Rode tekst is mijn reactie.
De zwarte tekst komt uit de concept nota.

16 mei 2012

Sluipmoordenaar actief in Westland

Sluipmoordenaar actief in Westland

Op dit moment is een sluipmoordenaar actief in De gemeente Westland. Onkruid wordt bestreden met een gevaarlijk middel. Gemeente, bedrijven en veel particulieren gebruiken daarvoor Roundup. Dat z.g. milieuvriendelijke middel is gevaarlijk voor plant, mens en dier. Het is een systemisch middel dat alle groen waar het op komt dood. Ook via de wortels kunnen planten dood gaan.


Voor de goede gezondheid van het milieu, het grondwater en de grond waarin de bomen, struiken en planten groeien is het belangrijk dat we geen schadelijke bestrijdingsmiddelen gebruiken. Uiteindelijk wordt het milieu onherstelbaar beschadigd en is het ook voor de mens catastrofaal. Het gevaarlijk onkruidbestrijdingsmiddel Glyfosaat ofwel Roundup moet verboden worden. Het is een herbicide (organische fosforverbinding) die als niet-selectief systemisch totaalherbicide wordt gebruikt. Alle gezonde planten en bomen worden aangetast, wat zelfs tot de dood van een boom kan leiden.

Glyfosaat of Roundup wordt onder diverse merknamen verkocht. De werkzame stof glyfosaat blokkeert de vorming van enzymen, wat onmisbare bouwstenen van de plant zijn. Een deel van de Glyfosaat bindt zich aan bodemdeeltjes en breekt niet meer goed af (net als DDT destijds). Omdat Glyfosaat al langdurig in voedselproductie wordt gebruikt en ook mensen hoge doses binnen krijgen zijn in de toekomst grote problemen te verwachten. Het bodemwater raakt verzadigd. Kikkers gaan er aan dood en vissen lopen immuunschade op. Het middel is ook een groot toxicologisch risico voor algen. Glyfosaat geeft volgens onderzoek verhoogde risico’s voor lymfklierkanker, miskramen, oogproblemen, diaree, ADHD etc. Zeer gevaarlijk dus ook voor de mens!

Genetisch gemanipuleerd voedsel wordt wereldwijd met Glyfosaat bespoten.
Er is een snelle toename van resistentie tegen Glyfosaat waardoor er alleen maar meer wordt gespoten, dat is een catastrofale ontwikkeling.

Een directe stop het gebruik van Glyfosaat (Roundup) en een verbod van levensbelang voor onze eigen gezondheid.

Laat ieder zijn verantwoording nemen en direct stoppen met het gebruik van dit catastrofale middel. Mensen die zeggen, het is nog toegelaten, zijn onverantwoord bezig als ze het toch gebruiken. Gemeente Westland die zegt duurzaam te willen zijn moet het goede voorbeeld geven.

Nog wat achtergrondinfo
6 mei 2012

Polderwandeling Maasland

Polderwandeling Maasland
6 mei 2012  Aad van Uffelen
Wandel mee over mijn Westlandse geboortegrond
De wandeling nr 4 van MiddenDelfland, de Polderroute, gaat door Maasland en Maassluis. Vandaag hebben we die route grotendeels gelopen en, het is puur genieten. Zowel per openbaar vervoer, per fiets als per auto prima bereikbaar. Bij Maasland is het gemakkelijk en gratis parkeren.


De wandeling voert zowel door de oude kernen als door het weiland, langs sloten en oude bomen. Hier ben ik geboren en opgegroeid, toen nog weidse polders. Veel is weg, maar veel is ook nog herkenbaar. Dat begint al bij de Kluiskade waar mijn ouderlijk huis stond en de tuin van mijn vader was. Het huis is weg, er staat nu een villa en de tuin is volgebouwd met dure huizen.Het eilandje van mijn vader ligt er nog compleet met de oude perenbomen. Ook buurman, boer Ammerlaan zijn land is volgetoverd met huizen en nog eens huizen. Langs het paadje staan nog de oude beuken en verderop het eilandje van mijn oom Geer Mil. Daar groeien nog steeds in het natland rietorchis,  kievietsbloem en zomerklokje, allen beschermde bloemen. Zijn huis staat er nog. Vroeger was hij een van de meest innovatieve tuinders.
Door ga je het oude hart van Maasland en natuurlijk even een rondje om de kerkring en dan over het bruggetje verder op de route. Via de Commandeurskade langs het oude kerkhof en dan op naar het Dijkpolderpad. Ja, echt dwars door de nog resterende Maaslandse weilanden.


Miljoenen paardenbloemen heten je welkom, net als een 30-tal zwanen die zich tegoed doen aan het malse gras. Gelukkig hadden ze geen jongen anders moet je oppassen, waarschijnlijk een groep mannetje? Verderop wordt het pad smaller en duik je nog dieper tussen de paardenbloemen.


Tot je bij een tuinder uitkomt vlak bij de Westgaag. Daar graasde een kudde jonge koeien, maar… vergezeld van een enorme stier (de zwartbonte op de foto) En dan moet je oppassen. Normaliter doen ze niets, maar zo een jonge reus wil nog wel eens zijn spierballen tonen! Tussen de koevlaaien door het laatste stukje gelopen en dan kom je op de Westgaag.Via het tunneltje loop je naar de Maasdijk, de oude zeewering en dan loop je onderlangs over de Weverskade, tenminste als je zoals wij de korte route neemt (ca. 9 km) De Weverskade is een uniek stukje oud Maassluis vol oude bomen, eindeloze rijen knotwilgen, mooie boerderijen en huizen.  Uiteindelijk kom je bij Maassluis en dan steek je natuurlijk even door naar de Markt. Via de Zuidvliet loop je terug naar Maasland.Een paar uurtjes lopen door dit mooie, maar zwaar onder druk staande gebied, is een puur genot.
Waarom onder druk? Het stuk land bij Lely langs de Weverskade zal geheel worden volgebouwd helaas. Die oude landerijen verdwijnen en dus het karakteristieke schaarse weidelandschap. Aan de Maaslandse kant is het voorlopig veilig, maar hoe lang nog?
Het groene hart versteent allengs!

Het advies is heel snel deze wandeling te lopen, nu het nog kan. Van half maart tot eind mei is het op zijn mooist, maar daarbuiten natuurlijk ook de moeite waard.


1 apr. 2012

Kom in de Kas 2012, een verslag!

Kom in de Kas 2012
Op 31 maart en 1 april werd voor de 35e keer het grote publieksevenement ‘Kom in de Kas’ gehouden. Ook in de gemeente Westland waren weer kassen open.

29 mrt. 2012

Horecaplein Naaldwijk!

Een echt horecaplein in Naaldwijk?

Eindelijk heeft de gemeente de knoop doorgehakt en wil van het Wilhelminaplein in Naaldwijk een echt horecaplein maken... Maar is dat wel zo?

22 mrt. 2012

Struiken en bomen gekapt midden in broedseizoen.

Struiken en bomen gekapt midden in broedseizoen.

Zuidweg Naaldwijk  21 maart 2012

Een horrorverhaal voor de vogels!3 mrt. 2012

Structuurvisie Westland 2020-2040

De Gemeente westland heeft haar burgers gevraagd hoe men denkt over een nieuw te vormen structuurvisie voor 2020-2040.

Hieronder geef ik mijn mening op de stellingen van de ruimtelijke structuurvisie. Eerst leest u de gemeentelijkse stelling en dan mijn suggesties;

12 feb. 2012

Winterwandeling Kralingerpadroute, de Lier

Winterwandeling Kralingerpadroute, de Lier

Een zeer aan te bevelen wandelroute, opgezet door de werkgroep Paden van de Midden-Delfland Vereniging.

11 feb. 2012

Een duurzaam gemeentehuis, kan dat?

Een duurzaam ambtenarengebouw wat is dat?

24 jan 2012

Ik vind persoonlijk dat als er een nieuw stadhuis wordt gebouwd (of een bestaand pand wordt verbouwd) in de gemeente Westland, dan moeten innovatie en duurzaamheid centraal staan in het ontwerp.

10 feb. 2012

Hoogeland minder duurzaam?

Hoogeland minder duurzaam?

Ik had eerst goede hoop dat Hoogeland in Naaldwijk echt een wijk op weg naar meer duurzaamheid was. Na in 2011 gevoerde gesprekken met Vestia kreeg die hoop meer fundering. En toen werd het stil!


29 jan. 2012

Fractie LEO 2.0 onetisch

De fractie van de Westlandse politieke partij LEO 2.0 onetisch bezig!

Op hun blog  http://lokaalenonafhankelijk.wordpress.com/2012/01/01/350/;

las ik vandaag het volgende bericht dat als persbericht was verstuurd: Lees onderaan mijn mening daarover...

26 jan. 2012

Verbijsterende ervaring

Verbijsterende ervaring na debacle in de raad!

Ik had eerder gezegd, Ja, van mij mag deze raad naar huis worden gestuurd.


25 jan. 2012

Bomen in Westland vogelvrij

Raadsbesluit een drama voor de bomen in Westland.

25 januari 2012

Bijna alle Westlandse partijen zeggen in hun verkiezingsprogramma belang te hechten aan een mooie, groene, gezonde leefomgeving in Westland. De gemeente Westland zegt een duurzame gemeente te willen worden, meer aan groen te willen doen en Westland mooier en aantrekkelijker te maken.

Bormendrama in Westland

Raadsbesluit een drama voor de bomen in Westland.

25 januari 2012
 

Bijna alle Westlandse partijen zeggen in hun verkiezingsprogramma belang te hechten aan een mooie, groene, gezonde leefomgeving in Westland. De gemeente Westland zegt steevast een duurzame gemeente te willen worden, meer aan groen te willen doen en Westland mooier en aantrekkelijker te maken. Nou, ik geloof daar niet veel van!

17 jan. 2012

Anoniem reageren is laf!

Anoniem reageren is gewoon laf!

Op weblogs, websites, en in social media zie je heel vaak anonieme reakties.
Als ik lees wat voor belachelijke reakties sommigen geven op een site dan is dat te treurig voor woorden.
Als voorbeeld neem ik het problematische plan Gemeentehuis Westland. Dat heeft logisch voor- en tegenstanders. En dat mag of moet zelfs.

3 jan. 2012

Wachtgeld maakt politici rijk!

Wachtgeld soms pure diefstal!

In het AD stond op 29 dec 2011 een frustrerend artikel over de Miljoenen wachtgeld die ex wethouders en ex raadsleden opstrijken.

Lekker cashen voor ex wethouders!


Westland

Westland
Mijn tuin.