Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

26 okt. 2016

Burgerparticipatie een wassen neus in Westland!Als burger nam ik meermalen deel aan het renovatieproject Wilhelminaplein Naaldwijk, dat zo u weet totaal op de schop gaat, eveneens nu ook het Havenplein en de plek van het huidige gemeentehuis. Alles met als doel Horeca en vooral een mooi uitzicht vanuit het nieuwe gemeentehuis naar de kerk en het plein. Zichtlijnen bepalen de veranderingen. Elke keer schreef ik tips en meningen op, maar nooit krijg je antwoord. Conclusie, ze doen toch wat ze zelf willen, College en Raad hebben lak aan de burger... Ook toesturen aan wethouders levert geen reaktie op. Het was niet de bedoeling dit te publiceren, maar de gemeente laat je geen andere keuze.


Aan het team WHP  Hr H. Jansen, projectleider Wilhelminaplein
13 oktober 2016
Aad van Uffelen, Schepen 6 Naaldwijk

Op 23 febr. 2016 schreef ik aan het team Caroline Menheer:
...Ik maak mij nog wel zorgen over de samenstelling van de klankbordgroep in die zin dat ik geen vertegenwoordiging zie van de fietsersbond (essentieel) en ook niet van groenspecialisten (essentieel)
En behalve enkele aanpalende bewoners zie ik geen burgers uit Westland dan wel Naaldwijk, ook dat is jammer. Ik zou u adviseren deze groepen zelf alsnog uit te nodigen.
Belangrijk is en blijft het plein niet te zien als een los besluit, maar werk naar een integraal plan voor het hele centrum toe, dan ontstaat er iets goeds, in alle andere gevallen kost het alleen geld en is de kans op mislukken te groot.
Dat betekent, als ik de samenstelling zie, dat de ondernemers die er veel eigenbelang bij hebben, zijn oververtegenwoordigd.
Dat lijkt mij niet gunstig voor het zogenaamde participeren van de bevolking.
U zult zeggen, ja, ze komen niet, dat klopt, maar dat heeft ook oorzaken.
Al met al, mooi dat er iets van start gaat, maar laat u niet door enkele belanghebbenden inpakken...
Misschien moet er wel als er plannen zijn uitgebroed dit alsnog breder aan den volke worden voorgelegd. Op 3 maart bracht ik in herinnering ook de fietsersbond er bij te betrekken.

Als reactie op de bijeenkomst gisteravond over het Wilhelminaplein en het Havenplein stuur ik een paar suggesties:
1.     Jammer is dat het hele plan niet als startpunt heeft een duurzaam ontworpen plein. Duurzaamheid komt in het hele plan niet voor, dat strookt niet met de roep van de gemeente dat ze een duurzame gemeente is. Dat is ze dus beslist nog lang niet en dit project bewijst dat weer eens. Een gemiste kans dus.

2.      De fiets wordt verbannen van het plein en de omgeving. De wethouder is een bekend tegenstander en fietsenhater en het is nu juist cruciaal dat de fiets in duurzaam denken centraal moet staan en niet de auto. Die auto is heilig verklaard en de fiets en fietser zijn verbannen. Fietsen over het plein en door het centrum mag de laatste 2 jaar niet meer, maar iedereen doet het. Nu bij herinrichting helaas geen overleg met de fietsersbond en de fiets wordt verbannen, zeer onduurzaam en slecht beleid. Dat wordt nog wat straks. Fietsen alleen toestaan ergens ver weg op het Havenplein of nog verder gaat problemen geven, dat moet echt anders. De fiets moet centraal in het beleid komen te staan. Bereikbaarheid van alle zijden met de fiets en daar goede voorzieningen maken is essentieel voor het succes van deze mega-investering in het centrum.

3.       Ook totaal niet duurzaam is het aanleggen van een fontein, of spuiters op het plein. Dat kan oplopen tot wel de hoeveelheid energie per dag wat een kleine eengezinswoning verbruikt. Een enkele pomp is al gauw minimaal 250 w hoezo duurzaam? Ik zeg dus geen fontein.

4.      De Iepen; welke soort, is het een ziektebestendige soort? Er is ook een bijzonder biodiverse nieuwe soort beschikbaar. Op de tekening staat opkronen op 5.50 meter en de totale hoogte op schaal lijkt dan ca. 12 a 13 meter te zijn. Dat is niet veel voor een iep, mits het een kleinblijvende soort is. Graag ontvang ik ook informatie over het ondergrondse systeem. De kwaliteit en maat daarvan bepaalt of de boom ook groeikansen heeft. Details over de bomen ontvang ik graag.

5.      De rij leibomen die naast Bij5 mogen blijven, moeten veel zorg krijgen want veel stammen zijn beschadigd door de beschermende hekken. Ik heb dat al een paar jaar geleden aangekaart, er gebeurt niets.

6.      Het waterafvoersysteem met super smalle gootjes in een gridvorm ziet er wat vormgeving betreft misschien aardig uit, maar gaat het de massieve stortbuiten kunnen verwerken, ik denk het niet, of zeg, beslist niet. Die smalle gootjes zitten zo vol vuil, blad, zand. Ook de feestweken, festiviteiten zullen het met hun feestrotzooi doen verstoppen. En onderhoud is niet de sterkste kant van de gemeente. Ik zou liever opteren voor langs de randen brede afgedekte goten die de enorme stortbuien die gaan komen aan kunnen. Ook het ondergrondse afvoersysteem van afgekoppeld regenwater moet dan adequaat zijn. Ik begrijp dat daar nu niets aan wordt veranderd. Is dat dan toereikend? 
In Dalfsen is het systeem verstopt...


7.      De keuze om eventueel kleurledlicht toe te passen waardoor het plein van veranderende kleuren kan worden voorzien vind ik de grens en totale onzin. Wil je mensen geestelijk gek maken dan is wisselend gekleurd licht een prima oplossing, omwonenden zullen er zeker blij mee zijn. Niet doen dus, hou het licht simpel en sfeervol en als het er toch komt geen licht onder de fonteinspuiters. Denk aan duurzaamheid en minder energieverbruik.

8.      Dat het plein voor 20 jaar wordt opgeknapt is een gemeentelijke keuze, ik geloof dat de huidige opknappingstijd zelfs korter is. Helaas gaat dat nu ten kosten van de leilindes wat ook veel geld kost voor verplanten en met de vraag of ze zullen hergroeien.

Over 20 jaar de iepen ook weer vervangen, wat de wethouder liet vallen vind ik een slecht idee. (ik hoorde van u dat de bomen 60 jr. mogen blijven leven, dan gaat de bijl er in, fijn is dat) Bomen worden nog steeds gezien als noodzakelijke, voor velen ongewenste decoratie en na 20 jr. weer de bijl er in. Vertel dat maar eens aan de bomen! Ik schaam mij voor dit beleid.

Wat is het totaal aantal bomen opgeteld kroonvolume van de bomen die worden gekapt: Wilhelminaplein, Havenplein, Stokdijkkade en Angulariusplein en misschien nog het van  Tijnplein, dat is een flinke aderlating in boomvolume. Daar moet heel wat waarde tegenover staan. Zorgelijk zie ik de toekomst tegemoet van het pleintje voor de Jumbo als die gaat verdwijnen. Kaalslag in het hart van Naaldwijk.

9.      Het doel voor het Havenplein compacter parkeren is aardig, maar beter zou zijn de auto daar niet meer te willen. En schuin inparkeren is handiger dan haaks. Structurele oplossingen voor het verkeers- en parkeerprobleem zie ik niet.

Tja, Gemeente Westland is beslist kandidaat voor de kampioenstitel in het maken van vreemde plannen! Het gaat primair om de door het college gewenste iconische kwaliteiten, zichtlijnen naar het nieuwe gemeentepaleis, fietsers worden verbannen, de auto heilig verklaard en duurzaamheid is ver te zoeken en over het milieu praten we liever niet...
Waar is het boerenverstand gebleven?

Kort en goed, participeren is in Westland als burger totaal zinloos, men... doet toch wat men... zelf wil en of dat nu leidt tot een goed of slecht besluit, daar liggen ze in het gemeentehuis niet wakker van...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.