Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

20 okt. 2015

WestlandEvent 2015: Tuinbouw in totale transitie om te overleven. Ontwrichtende tijden in een snel veranderende wereld en welke krachten spelen er!

Donderdag 15 oktober organiseerde de gemeente Westland de zesde editie van het Westland Event bij FloraHolland. Tuinbouw in Transitie. Het subthema was de kracht van veranderen. Topsprekers gooiden de knuppel in de sector, zij kwamen met doembeelden en beren op de weg, maar ook met kansen. 
We leven in een tijd van verandering en dat wordt door velen als gevaarlijk en eng ervaren. Ook de toenemende concurrenten baren zorgen.

Westland

Westland
Mijn tuin.