Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

27 jun. 2016

Onderzoek en analyse van bomen
Onderzoek en analyse van bomen

Vandaag was ik getuige van een Nader Technisch Onderzoek (NTO) waarbij een tomogram werd gemaakt. Dit vond plaats aan de Staelduinlaan en betrof een meerstammige beuk .
De gemeente Westland begint stap voor stap meer aandacht aan bomen te geven, niet meer zomaar omzagen als er misschien iets aan mankeert, maar eerst even een onderzoekje doen en kijken of behoud mogelijk is.

Boomonderzoek begint met een boomveiligheidscontrole, het Visual Tree Assessment (VTA) Dat betekent een algemene beschouwing van de boom op uiterlijkheden en mogelijke ziektes, schade en problemen. Dit kan zowel bovengronds - als ondergronds plaatsvinden. Hieruit kunnen conclusies worden getrokken over de status van de boom. De VTA is van belang vanwege zorgplicht die elke boomeigenaar heeft.
Een Boomeffectanalyse (BEA) is heel breed en kan bestaan uit inventarisatie, gezondheidsonderzoek, taxatie, trekproeven en analyse van flora en fauna.

NTO
Soms is er nader onderzoek nodig en dat kan via Nader Technisch Onderzoek (NTO)
Dit is een niet-invasief onderzoek, er wordt dus van de buitenzijde onderzoek gedaan, zonder schade voor de boom. Er wordt feitelijk een scan van de boom gemaakt. (Een andere simpeler methode is met een boortje een gat maken, maar dan weet je minder en je beschadigt de boom.)
E wordt met meetapparatuur nagegaan of de boom inwendig nog goed is of hol, verrot e.d.
Er worden rondom de stam een tiental spijkers in de schors geslagen, ca. 1 cm diep. Er wordt meetapparatuur (sondes) bevestigd en met een meetapparaat wordt de afstand tussen de meetpunten nauwkeurig bepaald.
Holtes zoeken

Meetapparatuur bevestigen
Daarna wordt door het geven van tikjes met een  metalen hamer, welke aan software is verbonden, gemeten hoe snel het geluid zich door de boomstam verplaatst. In een gezonde stam is dit geluid constant, maar in ziek en rot hout of bij holtes daalt die snelheid.Afstand meten

Uit vele metingen ontstaat dan een visueel beeld, een geluidstomogram, waaruit de deskundigen conclusies kunnen trekken. Het resultaat is inzicht in de mate van gezond hout, zwak hout en de dikte van het nog goede hout in de stam. Dat kan betekenen kappen, maar ook aangepaste maatregelen of behandeling. Op deze manier neemt de kwaliteit van het groenbeleid toe en wordt niet zomaar een waardevolle boom meer gekapt.

Tomogram
Wat het resultaat van het onderzoek van vandaag is zal nog bekend worden. De meerstammige beuk was al eerder voorzien van ankers in de boom en een stam is in ieder geval hol en mogelijk inwendig verrot. Ondanks een fris Westlands zijkregentje (zijknat geregend) was het een uiterst boeiende ervaring.

Het onderzoek werd in opdracht van de gemeente uitgevoerd door Zoontjens Boomprojecten uit bosschenhoofd en boomtechneut Boomadviesdiensten Heusden.
Complimenten aan de groenafdeling van de gemeente Westland.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.