Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

23 sep. 2016

Verslag Baywatchersdag Zaterdag 17 september 2016
Op de Baywatchersdag over de kust van ZH In Katwijk verzamelden zich velen die zich betrokken voelen bij strand en duin en die dit niet door beleidsmakers willen laten vernielen door het vol te bouwen met strandhuizen, wegen, vakantieparken enzovoort. Het werd een fantastische dag waar veel kennis en informatie werd uitgewisseld en werd genetwerkt. Een dag vol inspiratie.

Een vergaande verstedelijking van het kustgebied is actueel. Vele plannen van gemeenten leiden er toe dat op termijn niet veel van onze kust en het strand meer over is, het wordt als we niets doen geheel geëconomiseerd. Daardoor komt ook de natuur, de flora en fauna ernstig in gedrang. Er is nu totaal geen regie, elke gemeente doet zelf maar wat, dat moet stoppen.

In zeer druk bebouwde geïndustrialiseerde gebieden zoals de gemeente Westland en verder Zuid Holland vormen het strand en het duin nog rustpunten. Onze drukke maatschappij moet mensen de kans bieden te ontsnappen aan die drukte. Lichaam en geest hebben dat dringend nodig voor een gezonde balans. Strand en duin zijn zeer waardevolle natuur en vormt een unieke natuurlijke rand rond het volgebouwde achterland. Vooral in Westland, dat al voor 90 % is vol gebouwd snakken mensen naar ruimte en lucht.


De dag kenmerkte zich door de positiviteit en informatie-uitwisseling. Belangrijke punten uit de gesprekken en workshops:
 1. Bewaar het eigen karakter van jouw strand en duin en creëer een eigen strandgevoel. Niet de hele kust hetzelfde dus.
 2. Investeer in een impuls van natuurlijke kwaliteit en behoud van een zuivere kust.
 3. Lokale gemeenten mogen niet zelf besluiten wat er met het strand en duin in hun gemeenten gaat gebeuren, zij zijn daar ook geen eigenaar van, al doen ze of ze dat wel zijn.
 4. Gooi de kust niet op slot, maar ontwikkel eerst een integraal kustplan dat niet alleen lokaal, maar ook regionaal en landelijk in elkaar past om ontwikkelingen goed te sturen.
 5. In een kustpact moeten alle partijen worden betrokken, ook burgers. Door decentralisatie is het echter lastig een goed kustpact te realiseren. Een kustpact moet samen met de buurgemeenten ook aangeven, wat wel, wat niet, waar wel, waar niet, en steeds het uitgangspunt dat natuur, strand en duin primair zijn.
 6. Geen windmolens zichtbaar op de horizon, dat is een ernstige vorm van horizonvervuiling en verlaagt de ruimtelijke kwaliteit in ernstige mate.
 7. Versterk langs de kust het ruimtelijke gevoel, de ruimtelijke kwaliteit, oneindigheid, natuurgevoel en de einder kunnen zien zonder verstorende elementen.
 8. Mobiliseer mensen die betrokken zijn bij de kust en natuur, bundel krachten en kennis.
 9. Voor Westland speelt ook nog het plan voor een Nationaal Park Hollandse Duinen. Hiervan vind ik vooralsnog dat het vooral lijkt te zijn ingegeven door gemeenten die op die manier toch zoveel mogelijk economie in de duinen en op het strand kunnen genereren wat weer ten koste gaat van de natuur en het gebied ernstig aan zal tasten. Ik vertrouw de gemeenten voor geen cent op dit punt. Ook Provinciale afgevaardigden zoals Adri Bom beginnen al te roepen dat ze een betere bescherming van de kust willen, maar ik vertrouw ze niet want ze zijn, net als wethouders,  te ver door de lobby van de bedrijven ingepalmd en worden gemanipuleerd. Te vrezen valt dat ze daardoor niet de juiste besluiten nemen.
 10. Burgers moeten de ogen en oren worden en foute zaken tijdig signaleren zodat niet stiekem toch door gemeenten allerlei zaken worden toegestaan. Daarom is informatie delen essentieel. Verdeel taken en baken een gebied af wat je in de gaten houdt. Dat kan ook gaan om gemeentelijke plannen, ook die moeten in de gaten worden gehouden.
 11. Strand en duin moeten schoner worden, want er ligt veel rotzooi, ook in de duinen.
 12. Via natuurlessen zoals via NME educatie kunnen kinderen al jong meer leren over het belang en waarde van strand en duin.
 13. Inzetten van een omgevingsApp helpt mee om tijdig op de hoogte te zijn van plannen van de gemeente. Niet elke gemeente heeft al zo een App, Westland ook niet.


Uit Gemeente Westland waren 6 mensen aanwezig: Ikzelf; namens Stichting Duinbehoud Jacco Duindam; namens Westland Verstandig Peter Duijsens; namens PvdA/GroenLinks (PW) Eric Borggreve en Ulbe Spaans; en verder nog Eibert Elgersma en Jos Kester. Burgers en politiek uit Westland waren dus aanwezig, zij het in bescheiden aantal.
 

De dag werd georganiseerd door Natuurmonumenten en milieuorganisaties zoals Natuur en milieu federatie Zuid Holland. Op een leuke wijze werd het gepresenteerd door Boukje Keizer. Spin in het web was Gert de Groot beheerder Deltakust, wat een geweldige inspirerende en kundige man.

Wat was het een leuke en zinvolle bijeenkomst met presentaties en veel workshops.

Belangrijk is nu dat alle Westlanders gaan horen dat gemeente Westland op het punt staat om besluiten te nemen om een begin te maken met een hele reeks strandhuizen en infrastructuur op ons fraaie strand. Ook de randen van de duinen worden ernstig bedreigd. Dus een wake up call is dringend nodig... Laat het niet zo ver komen!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.