Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

2 aug. 2016

Teken de petitie LeefbosWestland voor het groene hart van Westland!LeefbosWestland het groene hart van Westland!
Wil Westland van een kale... veranderen in een groene, leefbare gemeente? Dat kan! Door meer en beter openbaar groen, parken en bossen wordt Westland weer aantrekkelijk om te wonen en werken. Maar daar is visie en beleid voor nodig. Burgerinitiatief LeefbosWestland heeft hiervoor goede plannen en vele Westlanders zijn het met hen eens.

Groen in Westland schaars!
Westlanders komen er bekaaid af waar het gaat om openbaar groen, parken, bossen en recreatiegroen. Zeker, er zijn mooie Natura2000duinen met prachtige stranden, maar die stranden en randen worden vol gebouwd met vakantiehuisjes en strandtenten, dus de ruimtelijke kwaliteit daarvan gaat sterk achteruit en is vooral voor de elite! Ook het 95 ha grote Staelduinse bos, dat buiten de kernen ligt, is een prachtig Natura2000 gebied, waar echter beperkte mogelijkheden zijn, alleen wandelen is toegestaan. Westlanders zijn slecht bedeeld met maar 25 m2 openbaar groen per inwoner, bijna geen bossen en parken en geen goede plannen voor meer groen.

De Verenigde Naties eisen minimaal 48 m2 per inwoner voor een gezonde leefomgeving. Er is ruim 300 ha. te weinig openbaar groen in Westland. Westlanders hebben ook recht op een gezonde aantrekkelijke leefomgeving waar voldoende goed groen is voor recreatie, waar kinderen kunnen spelen en waar ook natuurbegraven tot de mogelijkheden behoort. 1 % van Westland is 90.5 ha. LeefbosWestland vereist minimaal 50 ha met daarnaast bij de grote dorpen elk een groenpark van minimaal 20 ha. Totaal wordt de groenkwaliteit in Westland daarmee versterkt met 150 ha (1.5 %) Dan is er nog ruim 150 ha te weinig. Een paar % van Westland vergroenen mag toch geen probleem zijn? Het is bijna misdadig naar onze nakomelingen toe als het niet gebeurt! Helaas ligt de focus van het College en de Raad vooral op economie, stenen, meer wegen, meer bedrijventerreinen, meer woningen, meer van alles, maar niet meer groen en niet meer leefkwaliteit!

Hoe kaal is Westland?
Feit is dat gemeente Westland op groengebied extreem zuinig is en te weinig doet om de burgers te voorzien van voldoende goed groen in de leefomgeving. Er zijn slechts 4 bomen per ha. Een magere 2.41 % van gemeentebegroting wordt aan groen besteed ( incl. kapitaal- en personeelslasten) dat is  2,30 bruto per vierkante meter.  Dit betekent dat er veel te weinig geld is voor onderhoud en geen geld voor uitbreiding. Nieuwbouwwijken zijn ook vrijwel boomloos! De uitgaven voor groen moeten minimaal naar 4 % stijgen en los daarvan zullen extra investeringen nodig zijn om de achterstand in te halen. Westland groeit komende jaren met ca. 30.000 inwoners, daar is minstens 600 ha land voor nodig. Dus de noodzaak om dik 300 ha achterstand in groen weg te werken moet ook geen punt zijn, zeker als men ook die nieuwe bewoners een aantrekkelijke leefomgeving wil bieden, waarom zou je anders in Westland willen wonen? Begin dus met het Leefbos en de groenbuffers bij de dorpen.

Westland is verstandig als zij alle groen, parken, de duinen en nieuwe natuur met elkaar verbindt en versterkt en dat doet ze het beste door, vanuit een duurzame filosofie, met de inwoners samen hierover na te denken, zij barsten van de goede ideeën.
Groen Verbindt, Versterkt en Verbetert de leefomgeving. Alleen zo kan Westland van haar onleefbare, ongezonde, kale industriële status af komen en groeien naar een nieuwe dimensie van groene allure. Dat komt de gemeente, de inwoners maar ook het bedrijfsleven ten goede. Daarbij: mensen leven gezonder en gelukkiger. De gemeente moet beseffen dat investeren in groen een rendement heeft van 1:5 dat is echt uniek en het draagt enorm bij aan een duurzaam imago van de gemeente en daarmee ook aan economisch succes.

We vergelijken de leefkwaliteit van Westland met Nijmegen:
Westland 105.000 inwoners straks ca. 135.000
9058 ha. grondgebied
90 % hiervan is bebouwd
42.000 huizen, straks ca. 55.000
Gem. 11 inwoners per ha
Openbaar groen  3.2 %
plus 0 % nieuw in ontwikkeling
Water 11.7 % of 1060 ha
Aantal bomen per ha. is 4 totaal 38.000
Ca. 10 % van de mensen heeft binnen 300 meter  minimaal 0.5 ha. openbaar groen
Openbaar groen per woning  52 m2 en per inwoner 25 m2
Gemeentebegroting  2.41 % naar groen
Voedselbos nee, niet in planning
-
Moestuincomplexen 1 in Wateringen en een Haags complex in Poeldijk.

Nijmegen 171.000 inwoners
5760 ha. grondgebied
68.3 % is bebouwd.
70.000 huizen
gem. 29.7 inwoners per ha
Openbaar Groen 20.1 %
plus 11.6 % nieuw groen in ontwikkeling
Water 4.6 %
Aantal bomen per ha. is 10.4  totaal 60.000
96 % van de mensen heeft binnen 300 meter minimaal 0.5 ha openbaar groen
Openbaar groen per woning 92 m2  (rijksnorm minimaal 75 m2) en per inwoner 40 m2
Gemeentebegroting 4% naar groen
Voedselbos, 1 en 3 in planning
plus 40 ha. buiten de stad
Moestuincomplexen, meerdere.
Wat wil LeefbosWestland
Onmiskenbaar heeft Westland dringend behoefte aan een centraal bos van hoge ecologische waarde, waarin ondermeer een speelbos; een nattevoetenpad, voor de kleintjes een kabouterpad; een voedselbos met eetbare soorten; een deel voor moestuinen; waterberging; een vleermuizenbehuizing en stapelmuren met wanden voor de oeverzwaluw en de ijsvogel; ruimte voor de bijen, vlinders en een variatie aan soorten planten en dieren. Wandelaars willen paden van verschillend niveau, paardensport liefhebbers willen trails  en fietsers willen fietspaden met aparte paden voor de Mountain biker.  Anderen willen gewoon onder een boom zitten of liggen dromen op het gras of rennen op een speelveldje en waarom niet? In dit bos kunnen kinderen weer van de natuur leren, deze ontdekken en er door worden geprikkeld waardoor hun hersenen beter ontwikkelen evenals creativiteit en empathie voor de natuur en de leefomgeving.
Prof. Scherder stelt: ‘fietsen, rennen of wandelen door een park of bos geeft veel meer prikkels dan een saaie geasfalteerde weg of een kale woonwijk. Natuur is altijd spannend, nieuw, anders en onvoorspelbaar en daarom ben je in de natuur gelukkiger en ontwikkelen hersenen van kinderen zich veel beter.’

Natuurbegraven

Een deel van het leefbos kan worden ingezet voor natuurbegraven. Daarmee komt ook voor Westlanders de mogelijkheid dicht bij huis op een oorspronkelijke manier in de natuur te worden begraven met eeuwige grafrust. Nu worden Westlanders bij Arnhem of elders begraven. Bij natuurbegraven staat een worden met de natuur centraal. Overal in Nederland rijzen natuurbegraafplaatsen als paddenstoelen uit de grond, Westland kan niet achterblijven, mensen willen het, mensen willen meer en beter groen in hun leefomgeving.

Conclusie 
Pakt Westland deze kans om een leefbare gemeente te worden. Wil ze betere balans tussen groen en de overdaad aan verstening, bebouwing, wegen en verkeer en met een luchtkwaliteit die tot de slechtste van Nederland behoort? Krijgen Westlanders ook recht op schoonheid, op groen en een leefbare buitenruimte, schone lucht en minder geluidoverlast?
Door een goede visie op beschermen van de kust en het duin en door de achterstand van 300 ha groen in te lopen wordt Westland weer een fijne plek om te wonen en werken. Maar of het er ook gebeurt hangt vooral af hoe de burgers met dit vraagstuk om gaan, per slot van rekening kiezen zij de gemeenteraad en die is de baas in Westland!

Gemeente Westland moet nu eindelijk goede maatregelen nemen om te zorgen voor een gezonde en leefbare gemeente, klaar zijn om de klimaatverandering tegen te gaan en haar inwoners een goede gezonde leef- en werkomgeving te bieden.
Aangezien Westland tot de kaalste gemeenten van Nederland behoord is stevige vergroening dringend nodig. Leefbos Westland voorziet hierin. En het geeft Westland iets van zijn oorspronkelijke natuurlijke status terug. Het tekenen van de petitie LeefbosWestland op www.petities.nl is een belangrijke stap naar vergroening van Westland.

Burgerinitiatief LeefbosWestland
Aad van Uffelen en Anneke Duyvesteijn (Groei&Bloei)
facebook/leefboswestland
bomenwestland@gmail.com


Teken de petitie op:
https://petities.nl/petitions/burgerinitiatief-leefboswestland?locale=nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.