Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

31 jan. 2011

Bomenkap Westland langs Kruisbroekweg een farce!

Bomenkap Westland farce!
Bomenkap in Hoogeland (Naaldwijk) is in januari 2011 uitgesteld. Bewoners komen op voor het
laatste beetje groen. 26 bomen worden gekapt en slechts18 herplant. Voor de rest geen
plaats in de nieuw te bouwen wijk in Zuidelijk Galgeblok.

Westland

Westland
Mijn tuin.