Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

23 mrt. 2016

Westlandse rotondes kneuterig!Artikel ©Aad van Uffelen     aadvanuffelen@gmail.com
Deze tekst is in eerdere vorm in 2012 op mijn weblog gepubliceerd.

Westlandse rotondes zijn geen toonbeeld van duurzaam ontwerp en creativiteit. Het zijn vooral lelijke kneuterige reclameobjecten die de ruimtelijke kwaliteit ernstig vervuilen...Hoe zou het dan wel kunnen? 

--------------------

Geadopteerde rotondes in Westland!
Mooi dat de gemeente bedrijven bereid vindt rotondes te adopteren en de zorg en kosten daarvan over te nemen. Dat levert de gemeente mooi geld op en het bespaart op onderhoudskosten! Maar bij dit idee hoort m.i. ook een verstandig, simpel en duidelijk beleid en een visie hoe die belangrijke openbare ruimtes dan mogen worden ingevuld. Per slot zijn de rotondes binnen de gemeente zeer belangrijke ruimtelijke en vormgevende punten en zijn sterk meebepalend voor de ruimtelijke beeldkwaliteit van de omgeving. Het mag beslist geen vrijplaats zijn om maar aan te rotzooien en allerlei kneuterige reclameobjecten er op te zetten.
De meeste rotondes die al zijn veranderd door bedrijven zijn geen toonbeeld van design en zeker niet van een natuurlijke invulling. Het is duidelijk dat de gemeente geen goede visie heeft hoe hier mee om te gaan en niet in staat is adequaat beleid hieromtrent te formuleren. Ontbreekt de kennis op het gemeentehuis of men geeft er niet om? Het is een motie van treurnis waardig. Intussen worden belangrijke ruimtelijke plekken verprutst door ultieme kneuterigheid.
Rotonde Middelbroekweg/Ln van de Glazen stad Naaldwijk


Geen duurzame ontwerpen
Jammer is dat de meeste rotondes die zijn heringevuld soms het toppunt zijn van matigheid en kneuterigheid. Truttige bouwwerkjes, roestig ijzer, glimmend metaal, puin en stenen, kunstgras, tropisch hardhout, siersteen, frutterige plantjes. Het past ook niet in het beeld van duurzaamheid en kwaliteit dat de gemeente pretendeert uit te willen dragen. De duurzaamste gemeente zegt ze nu te zijn, maar dan zou je dit niet moeten toestaan.
Ik geloof niet dat veel nieuw ingevulde rotondes reclame zijn voor de betreffende bedrijven en zeker niet waar ik zie dat het kweekgras en ander onkruid soms overheersend zijn, integendeel, voor die bedrijven is het weg gegooid geld!
Veel rotondes krijgen een overdaad aan toeters en bellen, aan bouwwerkjes en een mix aan, soms niet combinerende, materialen. Geen automobilist of fietser die dat zal zien bij het passeren van die rotonde. Het wekt hooguit ergernis op.

Verspycklaan/Woerdlaan Naaldwijk

Het kan ook anders!
Waarom niet de rotondes ontwerpen als opvallende statige groene rustpunten in de ruimtelijke structuur. Denk aan de ca. 40 rotondes met elk een andere soort bijzondere bomen of boomgroepen, en/of spannende struiken of combinaties hiervan. Ook in combinatie met een selectie vaste planten zijn heel mooie resultaten te bereiken, al dan niet decoratief of vegetatief vorm gegeven. Zelfs spannende, stilistische, snoeivormen, hagenpatronen e.d. kunnen een toegevoegde waarde zijn. Het maakt verder ook uit of een rotonde binnen een woonwijk ligt of buiten de bebouwde kom. Het ontwerp en beplanting kunnen hierop worden afgestemd. Een ontwerp met minimaal onderhoud en met een lange levensduur is ook een belangrijk en duurzaam ontwerpelement. Aanleg- en onderhoudskosten zijn essentieel, soberheid of ingewikkeldheid van het ontwerp bepalen dat, dat spreekt voor zich.

Mooi is ook als alle rotondes uiteindelijk een eigen karakter en vorm- en kleurbeeld hebben. Dan wordt het ook nog leuk daar bijvoorbeeld een leuke fietsroute aan te koppelen! Dat past dan weer mooi bij de nota toerisme van de gemeente!
Een rotonde moet liefst een groen en opvallend, maar passend, herkenningspunt zijn in een omgeving. En aansluiten bij de omgeving en het ruimtelijke beeld dat daar heerst. En gerust kan daarbij soms ook worden gecombineerd met krachtige vormen van een kunstwerk, mits het geheel maar tot  een fraai totaal leidt. Ook veiligheid is een ontwerppunt.

Nootdorp, bomengroep met grasbasis.

Belangrijk is ook, daar waar het kan en ruimte is om ook de buiten de rotonde liggende ruimte mee te nemen in een totaal ontwerp. Daardoor ontstaat een sterker en fraaier totaalbeeld van die plek en wordt de rotonde geen geïsoleerd stukje binnen de omgeving, wat nu wel het geval is.
Jammer dat de gemeente in haar voorwaarden geen hoogwaardig kwaliteitsniveau bepaalt en bedrijven erg vrij laat in de invulling. 

Visie ontbreekt, ambtenaren die het beoordelen zijn misschien niet kundig en geld is leidend! Het idee is goed, de uitvoering en regelgeving knullig. Tip voor de gemeente;  stel een rotondecommissie in van (deskundige vrijwilligers) die de plannen beoordelen…! Past ook mooi in het participatiebeleid, meedenken aan je eigen leefomgeving.
Ik weet zeker dat Westlandse hoveniers en tuinarchitecten veel meer kunnen dan wat men tot nog toe laat zien en waartoe zij soms door opdrachtgevers worden gedwongen vanwege reclamedoeleinden. Ik roep ze om op om topkwaliteit te leveren in het ontwerpen van groene rotondes en de ruimtelijke omgeving, de Westlanders positief te verassen... Westland wordt er nu niet mooier van helaas. En de gemeente… die moet zich schamen!

Natuurlijke rotonde in Puerto de la Cruz Tenerife


Aad van Uffelen
Naaldwijk
9 augustus 2012 / update maart 2016

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.