Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

8 dec. 2016

Goed nieuws voor de petitie LeefbosWestland!

Goed nieuws voor de petitie LeefbosWestland!

De handtekeningen check van de petitie LeefbosWestland is door de gemeente voltooid en er zijn voldoende handtekeningen van mensen die wonen in Westland.
Daarnaast is het Presidium akkoord met het voorstel het burgerinitiatief te agenderen voor de komende raad van 13 december 2016.

Het traject zal er als volgt uitzien:
1.     Raadsvergadering 13 december 2016: besluit over of het burgerinitiatief in behandeling genomen zal worden
2.     Raadscommissievergadering Ruimte 9 februari 2017: inhoudelijke bespreking (al dan niet met een advies van het College)
3.     Raadsvergadering 21 februari 2017: inhoudelijke beraadslaging en besluitvorming inzake het burgerinitiatief

Nu hopen wij dat wij ook uw steun krijgen bij deze gemeenteraadsvergaderingen. Iedereen is welkom om dit traject bij te wonen.
Belangrijkste zijn nr 2 en 3

Zegt het voort...

Wilt u het document zelf lezen klik dan op deze link: 

Bijlage de inspreekteksten van Anneke Duyvesteijn en Aad van Uffelen
en de link naar het document LeefbosWestland
De link naar het aanbiedingsdocument ziet u in de tekst aldaar.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.