Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

13 apr. 2010

Biodiversiteit, red de soorten

Biodiversiteit, red de soorten

Het jaar 2010 is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot het Internationaal Jaar van de Biodiversiteit. Het Internationale jaar om de soorten op aarde te redden.

Biodiversiteit is de verscheidenheid aan planten, dieren, vogels e.d. op aarde. Het gaat om de soorten in een regio en dat wordt bepaald door de aanwezige ecosystemen in een gebied. Biologen schatten de totale hoeveelheid verschillende levensvormen op ongeveer 40 miljoen soorten, 4 miljoen zijn er bekend. De biodiversiteit staat sterk onder druk. Het aantal soorten neemt snel af. Zo waren er in Nederland in 1950 nog 1400 soorten hogere planten. Sindsdien zijn hiervan 70 uitgestorven en zijn 500 in aantal/oppervlakte ernstig achteruit gegaan en bedreigd. Het aantal broedvogels is in dezelfde periode met een derde afgenomen.

Westland

Westland
Mijn tuin.