Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

3 dec. 2009

Actiegroep WV inspraak gemeente 03122009

Inspraak gemeentehuis 3 december 2009

Namens Actiegroep Westland Verstandig: Corrie Stolk, Kees Hofstede, Anton van der Sar, Jan van Heijningen, Aad van Uffelen en Wim van Dijk


Geachte Burgemeester en Wethouders van Gemeente Westland
Geachte Raadsleden en aanwezigen,

Al eerder stond de actiegroep Westland Verstandig hier om te spreken namens zeer veel bezorgde Westlanders die het niet eens zijn met de gang van zaken rondom de bouw van een nieuw gemeentehuis.

Westland

Westland
Mijn tuin.