Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

28 aug. 2011

Start van de campagne stiller op de weg

Start van de campagne stiller op de weg--------------------
Westland stiller is een utopie!
31 aug. 2011 tekent de Gemeente Westland en overeenkomst met de Prov. Zuid Holland om op 10
plekken in Westland geluidoverlast terug te dringen. Hulde voor dit plan. Maar mag ik het slechts zien als een minuscuul eerste teken van gezond verstand!

26 aug. 2011

Waterfeest bij nieuwbouw Hoogeland!

Nieuwe recreatieplas op Hoogeland!
Dat was de kop in het AD op 15 aug. Maar hoe zit het nu precies met al dat water op de bouwplekken in Galgeblok/Hoogeland e.d. ?


Westland

Westland
Mijn tuin.