Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

6 jun. 2016

Westland wil geen digitale petities

Gemeenteraad weigert digitale petitie!
Afgelopen maand is in de Westlandse gemeenteraad overleg geweest over het zwaar verouderde reglement voor het burgerinitiatief.
Daar staat in art.4 lid 5 ; Digitaal is NIET toegestaan.

Een motie van WV (Westland Verstandig) haalde het niet om wel digitale petities direct toe te staan. Een normale zaak bij bijna alle gemeenten in NL
Kijkt u eens op de site www.petities.nl hoe simpel dat is...

CDA, VVD, D66 en CHU/SGP maakten bezwaren en willen het ouderwetse achterhaalde artikel niet aanpassen. Nader overleg is nu nodig en hopelijk komt de raad tot zinnen. De Griffie moet volgens CDA eerst een nieuw waterdicht systeem bedenken...Maar dat zie ik als vertragingstactiek en tegen houden van verandering.
Het mag toch niet zo zijn dat burgerinitiatieven zoals dat van LeefbosWestland door deze partijen onmogelijk worden gemaakt door op ouderwetse en niet duurzame manier met invulpapiertjes handtekeningen te verzamelen. Onnodig papier gebruik en printen is niet duurzaam als het digitaal kan.

Is men bang voor de mening van burgers en wil men door initiatieven moeilijk te maken de macht bij zichzelf houden? Een vreemde zaak die niet past in een democratisch en toekomstgericht duurzaam Westland.
Daarom een oproep aan de tegenstribbelende partijen CDA, VVD, D66 en CHU/SGP om een stap te maken naar meer democratie en rechten voor de burger en Westland naar de digitale toekomst te leiden. En luister nu eens naar burgers...
Maak de digitale petitie ook voor Westland een feit... U kunt dat met een pennestreek...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.