Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

15 jun. 2016

Midterm review of tussenstand van het Westlandse college!
14 juni 2016 de midterm review of tussenstand van het Westlandse college!
Belangrijkste bericht uit deze glossy, 2 nieuwe fondsen ingesteld door de gemeente Westland:
1 duurzaamheidfonds
2 leefomgevingfonds voor leefbaarheid van de dorpen en groen

Beide fondsen krijgen eenmalig 3.75 miljoen, dat geld is volgens bronnen niet uitgegeven aan de zorg waar het voor was bedoeld en wordt nu voor andere doelen ingezet...
Voor groen wordt een deel van 3.75 miljoen besteed maar waar en waarvoor is nog niet helder. Ook is niet duidelijk of het is om iets te doen aan achterstanden welke zijn ontstaan door de miljoenen die zijn bezuinigd op de buitenruimte en het groen.  Dit is wel waarschijnlijk. Zij het dat het college het brengt als extra nieuwe investeringen...tja, verkiezingen komen al weer in zicht!

Want zegt ze, de crisis is over en het gaat nu weer goed met Westland!
De tuinders hebben nooit zo een goed jaar gehad als in 2015 (de helft hangt nog wel onder speciaal beheer... maar toch)

Door de crisis sinds 2008 en vooral door de snel oplopende schuldenberg van de gemeente, nu al bijna 400 miljoen euro zijn die bezuinigingen afgelopen jaren doorgevoerd. Tevens zijn de woonlasten meer gestegen dan dat wettelijk was toegestaan en ook daar wordt nu een kleine vermindering aangebracht. Nog altijd zijn de woonlasten daarmee veel te hoog (top 10 positie) en is afgelopen jaren veel te veel betaald of zo u wilt is van de burger gestolen.

Een paar feiten dan maar die een wenselijke toelichting en update nodig hebben, maar het college wil dit liever niet horen. De beeldvorming is dat de economie van de gemeente Westland een enorme bijdrage is aan de economie van Nederland en dus het BNP Maar is dat ook zo?

BNP  landelijke economie ca. 880 miljard
Zuid Holland economie bijdrage aan BNP 21 % of 184 miljard
De economie van Het Westland (Midden Delfland + Westland samen) bedraagt ca. 3 miljard, dat is ca. 2.5 % van de economie van ZH en ca. 0.4 % van het BNP
De glastuinbouw maakt hiervan dus een zeer klein onderdeel uit. Wel levert de periferie indirect ook omzet en werk op en vooral veel vervuilend vrachtverkeer. Er is in Westland geen enkele eis aan schone motoren, lekker duurzaam!
Landbouw maakt 2.5 % uit van nationale economie. landbouw (2,5%), industrie (24,9%), diensten (72,6%)
(Cijfers bij benadering)

Het dure glossy document dient  dus vooral voor de eigen PR van het college en is een verkiezingsfolder maar dan een heel dure. Veel wat er in staat is ongetwijfeld waar, half waar, of wishful thinking, maar het lijkt toch vooral pronken met andermans veren, in ieder geval pronken. Iets wat bestuurders nu juist niet moeten doen om vertrouwen van het volk terug te winnen.
In het geweld van de Nationale regels, de Provincie en vooral ook de Metropoolregio heeft de lokale politiek steeds minder te vertellen. Bijna alles wordt elders besloten en men is afhankelijk van derden. Een beetje helpen meesturen, remmen of gas geven is al lastig, laat staan de indruk wekken dat we het hier allemaal zelf wel even doen. Dus moet je de schijn ophouden en je eigen ego poetsen anders ben je niks! Dan heeft Rien van den Anker misschien wel gelijk met zijn opvatting in zijn column van deze week. http://www.rienvandenanker.nl/columns/westlandse-selfieporno/

Where nature meets innovation
is het dagelijkse holle mantra van het college, maar Tuinbouw is beslist geen natuur maar industrie en zeker nog geen schone duurzame industrie.

Tweederde van de glastuinbouwsector in Westland en Midden-Delfland houdt zich niet aan de wet- en regelgeving omtrent stoffenlozing (gif) in het water. Dat zei op 14 juni Ingrid ter Woorst van het Hoogheemraadschap van Delfland dinsdag tijdens een raadsinformatieavond over waterkwaliteit. (WOS)

Hoezo een duurzame bedrijfstak, dat is de tuinbouw met een paar geoboringen nog lang niet? En over het vervuilende verkeer, de krankzinnig drukke wegen en uitstoot hebben we het maar even niet.

Als u dan weet dat het vervangen van de toplaag van 4 kunstgrasvelden elke 8 tot 10 jr. 1.85 miljoen kost en de gemeente voor alle openbaar groen bruto per jaar slechts 6 miljoen uit trekt dan zit er iets heel erg scheef. Als dat extra geld nu maar niet naar groen plastic gaat.
Enne... over geluk, gezondheid en een leefbare werk- en woonomgeving wordt wijselijk gezwegen.
Westland als top 10 kaalste gemeente van NL met slechts 25 vierkante meter openbaar groen per inwoner en 0.35 boom kan wel wat goed groen gebruiken, dus een beetje inhaalslag is welkom. Besef wel dat een boom in een straat nog geen natuur is, daar is veel meer voor nodig en dan vooral balans in biodiversiteit en massief groen met veel variatie en dicht bij de mensen. Zelfs 1000 bomen verspreid over de gemeente planten helpt niets aan verbetering van de groenkwaliteit. Dus een miljoen is ook zo verspild. En er moet structureel geld komen voor het onderhoud en beter onderhoud in het algemeen want daar schort het heel erg aan in Westland.

Verbeteringen voor een gezonde leefomgeving, gezonde lucht, minder geluidoverlast, schoon water, schone grond zijn dringend nodig. En stop dan ook gelijk met het moedwillig vernielen van de duinen en het strand door dit vol te willen bouwen met huizen voor de elite en de eigen vriendenkring. Het College denkt daar heel anders over en vernielt vrolijk door, zij geven niets om natuur en schoonheid.

Te benijden zijn ze niet want een gemeente als Westland besturen is geen sinecure en niet alleen omdat ze zelf bijna niets mogen of kunnen en vrijwel onder curatele staan van hogere organen, maar ook omdat ze alsmaar dingen moeten of willen roepen waarvan ze zelf weten dat het halve of hele onwaarheden zijn. Dan zou je medelijden krijgen of bewondering dat ze die baan toch willen hebben.

Gelukkig is de crisis voorbij volgens het college... hoewel om ons heen kijkend zie ik steeds meer rottigheid, vernielzucht, stenengooiers, voetbaloorlog, godsdienstwaanzinnigen, politieke misleiding, radicalisering, terrorisme, in elkaar stortende beurzen, instortende pensioenen, economieën die slecht draaien, vluchtelingenstromen (er komen naast de huidige stromen, minstens nog 1 miljard klimaatvluchtelingen op ons af volgens de VN), mislukte integratie, geld dat niets meer oplevert en een negatieve rente. Brexit en straks ook misschien Grexit en wie weet wat meer, het rommelt aan alle kanten, maar gelukkig is dat geen crisis. Om over het klimaatprobleem maar te zwijgen.

Wij houden ons vast aan de burgemeester die zegt dat de crisis voorbij is en dat stelt ons gerust, gaat u maar slapen, wij waken over u, of zo iets! Zijn oproep in 2015 ''stop met zeuren en zeiken'' werkt dus wel. :-)

Gelukkig is de glossy deze keer digitaal, de gemeente gaat prat op haar digitale producten, maar burgerinitiatieven fff niet dat mag niet in Westland, gewoon op een papiertje, ouderwets.
Vooral niet naar de burger luisteren want dat knaagt aan de eigen macht. Burgerparticipatie en schijninspraak regelen ze zelf door speciale mensen te vragen, nee joh niet het gewone volk, ben je gek zeg.
Tja, hoe vreemd kan het gaan in mijn Westland!

Intussen slaapt de burger lekker door, heeft zijn vette kar, zijn biertje, TV en feessies... dus gouden tijden voor de politiek en het bestuur die zo lekker doen wat ze zelf willen!

Wilt u de glossy zelf lezen volg dan deze link:
http://uitgaven.sdcommunicatie.nl/gemeente-westland/midterm-review-collegeperiode/

https://nl.wikipedia.org/wiki/Economie_van_het_Westland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Economie_van_Nederland
http://www.waarstaatjeprovincie.nl/Paginas/Economie/Bruto%20binnenlands%20product.aspx
https://www.ing.nl/particulier/economisch-bureau/archief/archief-economische-cijfers-toegelicht/2014/06/3-provincies-goed-voor-helft-bbp.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.