Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

18 aug. 2014

Gemeenten verzamelen Taxus snoeisel voor kankermedicijn

Taxus baccata voortaan naar de gemeente brengen voor een medicijn tegen kanker.

In Westland staat op de gemeentewerf in Naaldwijk een kist waar je het Taxus snoeisel in kan gooien.

16 aug. 2014

Super mooie fietstocht in Noord Holland

Mooie fietstocht tussen Bloemendaal en IJmuiden.

Zelden zo een mooi stukje Nederland gefietst met super mooie fietspaden en genoten van dorpen en vooral van natuur in het Nat. Park Zuid Kennemerland.
Dit moet je ook doen! Gegarandeerd Genieten!

4 aug. 2014

Schaliegasboringen in Westland?Aad van Uffelen 10 juni 2014  

Komen er wel of geen Schaliegasboringen in Westland?
In mei 2014 is van het Ministerie van EZ het concept rapport ''Structuurvisie Schaliegas'' verschenen. Hierin wordt aangegeven hoe en waar de regering schaliegas uit Nederlandse bodem wil halen. De discussie in de 2e Kamer is hier nog over gaande. En voordat die akkoord zijn gebeurt er niets.

Westland

Westland
Mijn tuin.