Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

10 okt. 2016

Vandaag Duurzaamheidsdag en de lijst Duurzame 100Essay  Duurzaamheidsdag 10 oktober 2016 
Afgelopen maanden vermocht ik mij verdiepen in de Westlandse kust. Over bomen, groen en leefbaarheid doe ik dat al veel langer en geloof mij, dat is een moeilijke strijd in mijn zo geliefde Westland. U hebt het vast gehoord, ook over de kust is veel te doen. Maar wat heeft dat nu met duurzaamheid te maken vraagt u zich af?

Al sinds 2002 wordt min of meer in het geheim door het college van Westland, vooral door opeenvolgende wethouders: van Vliet, van der Zwan en Weverling, meegedacht met de projectontwikkelaar Fatels, beter gezegd Westland strandhuis BV of eigenlijk met er achter verscholen grootinvesteerders, u weet wel van die finance bedrijven waar vaak angstwekkend veel geld, soms van onduidelijke herkomst achter zit. Bedrijven die het maar om 1 ding in het leven gaat, binnen halen wat je kunt, of zoals Shell het zegt, oppompen wat je kunt!

Het gaat over bouwen op het strand en in het duin, of de randen van het duin. En dat nu is nu net het gezamenlijke bezit van alle Westlanders, niet alleen van de rijken dus, ook van de armen.

U moet weten dat Westlands grondgebied al voor 90 % is bebouwd, verhard, versteend of met asfalt is belegd. Curieus is dat Westland daarmee bijna zeker het dichtst bebouwde stukje Europa is. Nog curieuzer is dat de regering van Vlaanderen een bouwuitbreidingsverbod wil, geen verdere verbetonning dus. Voor elk beton (gebouw of weg) dat komt moet evenveel verdwijnen... Het zou anders een te grote aanslag zijn op de leefbaarheid, de natuur en gezondheid van de mensen, maar ook op waterveiligheid en het klimaatprobleem. Bizar is dat Vlaanderen nu reeds voor 33 % vol is gebouwd. Als dit bouwtempo blijft dan zal in 2050 al 41,5% van de beschikbare ruimte volgebouwd zijn. In 1976 was dat nog een magere 7,2%.

Nee, dan doen wij dat in Westland heel anders met 90 % bebouwingsgraad. Hier moet je volgens de burgemeester ''niet zeuren en zeiken''. Eigenlijk zegt hij ''hou je kop of pleur op''! Nee, we hebben het hier niet over een grappig cabaretgroepje, hoewel de raad en het bestuur vaak wel zo lijken te acteren, je zou eerder denken dat het om een boefjesbende gaat, u weet wel van die irritante groepjes die schijt aan alles hebben en de buurt terroriseren. Ellendig is dat ze meestal nog winnen ook. In de politiek is het zo dat waar bestemmingsplannen in de weg staan ineens alles kan als de zilvervloot langs komt... Principes gaan dan, samen met normen, waarden en ethiek, direct overboord, duurzaamheid is dan al lang uit beeld.

Grappig is ook het mantra van onze voormannen (en 1 vrouw) dat Westland de duurzaamste glastuinbouwgemeente van Nederland is of minstens ooit moet worden en dat Westland, volgens hen, groots inzet op duurzaamheid en een gezonde leefomgeving. Westland is volgens hen allemachtig mooi, prachtig en welhaast de fijnste plek op aarde, een soort niet te versmaden ultiem Utopia.

Het imago van duurzaamheid, mooi en de glastuinbouw wordt zorgvuldig uitgebouwd, geframed. En u weet ''framen'' is vooral het inpompen van halve of hele onwaarheden, want het volk is toch dom vinden ze. Zeker als er weer verkiezingen aan komen framen ze zich een ongeluk, vertellen hoe geweldig hun plannen en vooral zij zelf zijn, beloven van alles en delen cadeautjes uit!

Feit is dat er dagelijks oneindige colonnes vuil spuwende milieuverziekende vrachtwagens als brakende draken door de Westlandse dorpen denderen! En dat via het ''open armen beleid'' van opperbaas van der Tak ongelimiteerde toestroom wordt bevorderd van zelfs de smerigste onduurzaamste bedrijven, welke natuurlijk beloven snel duurzaam te worden. Midden tussen de dorpen mogen internationals als Cool Company oneindig uitbreiden. Het beleid was; verdichten in de kernen, maar de werkelijkheid is dat de elite hun vette villa's bijna overal in Westland mag bouwen en dat voor hun stulpjes van gemeenschapsgeld kostbare strookjes genotsgroen worden aangelegd zoals in de Poelzone, dat noemt het college dan duurzaamheid. Gewone burgers moeten het doen met kale steense woonstraten, zelfs zonder een parkje in de wijk, maar die moeten niet zeuren en zeiken! Voor een in meerderheid Christelijk college een nogal onchristelijk gedrag.
 
Alles dient om Westland nog belangrijker te maken in de wereld. Het gaat om economie en niet om mensen en duurzaamheid. De vraag hoe gelukkig en gezond we daar van zijn geworden willen ze niet stellen. Inmiddels heeft Westland wel zowat de meeste miljonairs.
Het belangrijkste mantra van de burgemeester en zijn volgelingen is dan ook ''Westland redt de wereld''... gelukkig maar, als zij er niet waren, waren wij er ook niet meer. Dus eigenlijk moeten we dankbaar zijn en zwijgen! De oude fossiele economie en het oude economisch denken van meer, meer, meer, leeft nog steeds in Westland, erger, is leidend bij onze leiders, zelfs bij onze religieuze politici die naar ik meen toch ook ooit iets riepen over rentmeesterschap en de aarde als goed huisvader beheren. In de ontkerkelijking zijn ze het spoor blijkbaar bijster geraakt.

Deze dames en heren in hun ivoren toren (nu nog, volgens henzelf, bouwvallige en op instorten staande wrakke gemeentehuizen) en straks in hun 2 om en nabij de 140 miljoen kostende glazen utopische en vooral iconische paleizen, lijken geen flauw benul te hebben van de gevolgen van hun dadendrang en besluitvormingstheater, ik geloof ook dat het ze geen bal kan schelen, hun blikveld is vooral naar binnen gericht vrees ik en waar die naar buiten gaat is het voor de vorm.

Zonder zich serieus te verdiepen in de materie volgt de meerderheid van het slaafse raadsvolk hetgeen hen wordt voorgehouden door de opperbazen of zoals Marten Toonder ze zo mooi noemde onze ''Bovenbazen''. Zonder het flauwste idee keuren ze vrijwel alles goed niet wetend hoe het de toekomst en het welzijn van de mensen beïnvloedt. Het Westlandse meer, meer, meer, denken van het college en hun volgers in de raad is niet anders dan het egocentrische adagium van Shell ''Ik pomp alles op wat ik kan oppompen'' en een duurzame leefbare wereld hebben we schijt aan!... Zij die hun goede verstand gebruiken en rechtvaardigheid, het volk, kinderen, land en toekomst voorop stellen worden door de heersende elite bij voortduring aangevallen en uitgekotst, burgerbelang is niet hun belang.

De marketeers, pr-googelaars, communicatiebeesten en feitenverdraaiers zijn onze eigenlijke leiders, met op de achtergrond de rijke elite en lobby van de bedrijfsmacht. Slim wordt het volk voorgehouden hoe geweldig hun megalomane plannen zijn en vooral hoe geweldig en onmisbaar zij zelf zijn. Ze hebben zeker geen gebrek aan eigendunk. Narcistisch gaan ze als blindemannetjes borstkloppend door op de ingeslagen weg, waar ze zelf beslist niet slechter van worden... Moreel en ethisch ligt dat anders en zal ooit eerder de hellepoort dan de hemelpoort voor hen worden geopend, mocht dat sprookje bestaan. En of er een horde maagden wacht op onze aan de gemeentelijke knoppen draaiende moslimbroeders is ook hoogst onwaarschijnlijk.

Onder veel gejuich worden door hen de smerigste bedrijven Westland binnen gesleurd of worden allianties aangegaan met vage bedrijven of satanistische partijen overzee. De McDonald's en Monsanto's van deze wereld hebben vaste voet in het Westlandse en denk niet dat ze ooit vertrekken, er komen er steeds meer bij en bepalen wat hier gebeurt. Logisch ook want onze leiders hebben Westland uitgeleverd om op te gaan in de Metropool Rotterhaag. En het doel daarvan is dat dit stukje Nederland een groot bedrijventerrein wordt voor zover het dat al niet is...
De milieurampen die deze bedrijven veroorzaken worden structureel ontkend of verzwegen. En als je denkt dat zij begaan zijn met de aarde, met gezondheid van mens, dier en natuur, droom dan lekker verder. Helaas, zullen zij uit zichzelf niets veranderen aan hun catastrofale mentaliteit van vernieling, plundering van de aarde, gifspuiterij, smerige uitstoot en andere schade die zij aanrichten.

Investeringen in Westland gaan primair naar nog méér van hetzelfde en vooral niet naar een gezondere leefomgeving, meer en beter groen, bescherming van de kust en het duin en naar menselijk geluk en gezondheid. Het gaat om geld, geld, geld en macht en rechtvaardig verzet hiertegen kan rekenen op een welgemeend ''pleur op! Bizar is dat zelfs Westlandse religieuze voorgangers in het complot lijken te zitten, want niemand van hen verheft zijn stem tegen wat er gebeurt. Is religie dan ook niet meer dan een nuttig voertuig voor onze bovenbazen want een deel van het volk wordt via dat kanaal geïndoctrineerd en stil gehouden. Christelijke kerken lopen leeg en de moslims hebben bijna gratis een moskee van de gemeente gekregen. Intussen bouwen ze religieuze scholen waardoor indoctrinatie wordt versterkt en integratie voorkomen. 
Opheffen is het beste en alleen nog neutraal openbaar onderwijs met, jawel, zeker wel plaats voor neutrale informatie over religieuze stromingen op deze aardbol, dat mag, dag moet, maar stop het duurzaam indoctrineren en verzieken van onschuldige kinderhersentjes. Ze zeggen dat we in een seculiere maatschappij leven, maar religies maken in de politiek wel de dienst uit.

Een toenemend aantal Westlandse tuinders snappen het wel, zij willen dus niet die verfoeide fossiele warmte van de geplande warmterotonde, zij willen echte slagen maken naar duurzaamheid, naar schone en gezonde producten, maar gehoor vinden ze niet bij onze capo's, hooguit een sarcastisch, al dan niet uitgesproken, maar wel gemeend ''pleur op''!

Ik vraag dan ook aan ''onze Sjaak'' en zijn volgelingen, ontgift het eigen geweten, doe nu eens iets goeds, investeer nu eens echt in een leefbare omgeving, denk aan de toekomst van de kinderen, gezonde kinderen en kleinkinderen en stop met die persoonlijke PR, irritante filmpjes waar het verschonen van bedden door zijne heerlijkheid zelve door het volk moet worden aanschouwd als was het van grote betekenis. De halve zendtijd van de WOS werd er bijna aan verspild. Maar ja, de gemeente betaalt toch en alweer met gemeenschapsgeld!

Niet nog méér, méér, méér, maar begin nu eens met beter. Ja, gewoon beter, gezonder, mooier, rechtvaardiger. Ook dan kan je brood met beleg verdienen en dan op een eerlijke manier. Dus; beter, beter, beter en vooral rechtvaardiger!

Ja, ik weet het, onze leiders moeten succes in 4, 8 of 12 jaar halen, dan moeten de schaapjes op het droge staan, de pecunia's in de kluis liggen, de onderscheiding opgespeld, moet hun naam worden genoemd in de kringen waarin ze willen verkeren, de Haagse vriendenclub, of beter nog de bedrijven waar ze straks hun eigen zilvervloot kunnen binnen harken. Sporen nalaten lijkt het hoogste doel, helaas weten ze niets van Vanitas. Onze Sjaak zit hier zijn tijd misschien uit, maar de uit gemeenschapsgelden betaalde Pr en cursussen van de wethouderlijke kompanen leidt er toe dat ze misschien worden opgemerkt bij de Haagse vrienden voor een nog veel glorieuzere taak in het almachtige landsbestuur. Ik denk dan, begin nu eens met Westland op een eerlijke gezonde manier te besturen, wees menselijk, wordt benaderbaar, aaibaar, betrouwbaar, open en rechtvaardig, of is dat te veel gevraagd?

De wereld moet van onze leiders geloven dat Westland de wereld redt. Hun mantra luidt dat wij het grootste glastuinbouwgebied ter wereld zijn, al is ook dat een leugentje. Almeria is toch vele malen groter... en de meeste en modernste kassen worden niet meer in Westland gebouwd.
Westland houdt zich nauwelijks bezig met duurzaamheid, de Geothermieboringen moeten het idee hoog houden dat Westland de duurzaamste gemeente is of wordt, al moet het met geld uit het zorgpotje worden betaald. Het Platform duurzaam Westland is intussen in ademnood, worstelt met haar laatste stuiptrekkingen en de meerderheid van de bedrijven en mensen geven geen zak om duurzaam werken en handelen. Met subsidies uit het zorgpotje probeert het college de schijn op te houden dat duurzaamheid een succes is.

Kortzichtig gaan onze leiders door, zitten op zondag voor in de kerk of moskee en trekken op maandagochtend weer de aarde leeg, laten duizenden vuil spuitende vrachtwagens onze gezondheid verpesten, zagen bomen om of vergeten ze te planten, willen het strand vol bouwen en willen de laatste minuscule restjes duin verzieken, alles voor het grote doel ''Westland moet en zal belangrijk zijn''. Economie, economie, economie.

Een leefbare wereld, een leefbaar duurzaam Westland, daar is weinig plaats voor in de hoofden van onze bovenbazen en duurzaamheid in de betekenis die het zou moeten hebben komt niet in hun denkraam voor. 10 oktober is het Nationale dag van de duurzaamheid. Op de duurzame 100 beste Nederlanders op gebied van duurzaamheid prijkt als ik het goed zie, weer geen van onze leiders of tuinders. Zullen zij zich ooit schamen dat zij de aarde slechter doorgeven aan hun kinderen en kleinkinderen, dat zij lucht, water en bodem vervuilen en mede door de verstening, vele zieken en doden op hun geweten hebben? Hebben ze eigenlijk wel eens nagedacht of hun economisch uitputtingsbeleid volhoudbaar is?
 
Tegenspraak schept ruimte voor debat, maar in Westland is tegenspraak ongewenst, een pleur op is dan je deel, al zeggen ze dat netjes zoals, ga lekker op de Veluwe wonen! Zullen we in Westland de gordijnen maar even sluiten of komt er nog een duurzame revolutie? Voorlopig schaam ik mij omdat dat ik Westlander ben! En die lijst Duurzame 100, och, roep heel vaak ''duurzaam'' en je komt bijna vanzelf op die lijst. Maar het moet om je duurzame daden gaan, zoden aan de dijk zetten dus, bakens verzetten, een lijst is maar een lijst en ook Vanitas.

Tja, aan welke politici kunnen wij bij de verkiezingen ons vertrouwen geven dat een duurzame groene houdbare toekomst verzekerd is? En van welke bedrijven moeten wij liever geen onduurzame producten meer kopen?
Een duurzame toekomstbestendige Westlandse wereld is nog ver weg.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.