Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

28 jan. 2017

Een gezonde leefomgeving in WestlandAad van Uffelen  28 januari 2017
Gemeente Westland heeft voor meer kwaliteit in het denkvermogen van de gemeenteraad ook speciale commissies ingesteld. De Raadswerkgroep leefomgeving is zo een werkgroep van raadsleden.

23 jan. 2017

Raadsvergadering Westlandse kust 24 januari 2017Dinsdag 24 januari gemeenteraadsvergadering KUST
Aanvang  19.00 uur punten  3.1; 18a en 18b 
U kunt de agenda zien op de site van gemeente Westland

13 jan. 2017

Westlandse kust; beschermen of vernielen!Raadsagenda 11 januari 2017 Gemeente Westland
Commissie EFO  aanvang 20.00 uur
Inspreektekst van: Werkgroep Bescherm de Westlandse Kust  - WBWK - een burgerinitiatief
Inspreker Aad van Uffelen

Westlandse kust; beschermen of vernielen!

11 jan. 2017

Wat wil Werkgroep Bescherm de Westlandse Kust?


Werkgroep Bescherm de Westlandse Kust (WBWK)

De werkgroep behartigt de natuur in gem. Westland, waaronder de kust (duin en strand) Doel is voorkomen van teloorgang van onvervangbare natuurwaarden van de kust, natuur, rust en ruimte. Voorkomen van vol bouwen van de Westlandse kust. 

Westland

Westland
Mijn tuin.