Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

13 jan. 2017

Westlandse kust; beschermen of vernielen!Raadsagenda 11 januari 2017 Gemeente Westland
Commissie EFO  aanvang 20.00 uur
Inspreektekst van: Werkgroep Bescherm de Westlandse Kust  - WBWK - een burgerinitiatief
Inspreker Aad van Uffelen

Westlandse kust; beschermen of vernielen!

Westland

Westland
Mijn tuin.