Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

30 jun. 2011

Westlanders geen interesse voor Oranjetunnel ?

Oranjetunnel – Blankenburgtunnel
Aad van Uffelen 30 juni 2011
Op 29 juni was in s’Gravenzande een informatieavond over de eventueel aan te leggen tunnel(s) tussen Westland en de overkant (Maasvlakte); de Westelijke oeververbinding. Gezien het feit dat vooral de Oranjetunnel een enorme impact zal hebben op het Westlandse gebied en vooral wat betreft aantasting van het land en de enorme toename van verkeer, is het onbegrijpelijk dat er maar enkele tientallen belangstellenden waren. De Maasbever had nog een oproep gedaan aan Maasdijkers, maar dat haalde weinig uit.
Westland

Westland
Mijn tuin.