Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

19 jan. 2016

Nomgaals Strandhuisjes in Westland
Strandhuisjes in Westland ; Aad van Uffelen  19 januari 2016
aanvulling op het artikel dat eerder al op deze blog staat.

Wat kwetsbaar is moet je beschermen, de duinen en het strand van Westland...
De duinen; het is ons enige Natuurmonument.
De gemeente en de Raad verzaken dat hier te doen en dat vind ik kwalijk.


Concreet kan het volgende gebeuren (volgens diverse bronnen):

 • Eerste bouwserie van 100 strandhuizen bij Monster.
 • Planning 250 huisjes in de duinen naast het Schelpenpad (Westlandse Zoom - Gemeente Westland) (natura2000 gebied) Het Schelpenpad is een EHS Ecologische Hoofd Structuur corridor)
 • Meer aanleg parkeerterreinen in Natura2000 gebied.
 • Economische aspecten van 100 strandhuizen is te verwaarlozen. Het prachtige park Vlugtenburg levert ook vrijwel geen economische boost voor Westland.
 • Een camping zoals voorheen Molenslag kan wel extra omzet vooral voor de supermarkt in Monster opleveren. De meeste partijen en wethouder Weverling waren echter ook voorstander Molenslag op te heffen. Natura2000 stond daar geen camping toe.
 • Gemeente Westland is in paniek door haar financiële schuldenberg en zoekt naar geld en doet dat nu ook door natuur te vernielen. Dat is onbestaanbaar. Er is dus geen visie in Westland.
 • Bijzonder is dat 90 % van het grondgebied van Westland is bebouwd en als de gemeente daar geen gezonde economie meer kan hebben dan doen ze iets heel erg fout. Om dan het enige stukje natuur ook nog op te offeren is bijna misdadig.


Strand en duin bij Ter Heijde, ongelofelijk mooi.


De gemeente Westland (college) heeft in principe al besloten dat er strandhuizen mogen worden gebouwd. Er is wel vertraging in de aanvraag, waarom weet ik niet.
Feit is dat de gemeente geen open inschrijving heeft gehouden, maar het direct aan bedrijf van Fatels gunt. Dat is op zich wel vreemd, want dan geef je het aan een monopolist en de vraag is of dat in het belang is van de burgers van Westland.


In dit hele proces heeft de gemeente niet open en transparant naar de burgers gecommuniceerd. De mening van de Westlander en strandbezoeker is niet gevraagd. Zij zullen dus worden verrast met een volgebouwd strand, verziekt zicht op de mooie duinen en veel extra problemen met parkeren etc. Het mooie unieke karakter van het Westlandse strand is voorgoed verloren als het wordt volgebouwd met strandhuizen. Dat zal geleidelijk gaan, maar over 10 jaar is mogelijk het hele strand verpest. Zeker als de Metropool er straks over gaat, en dat gaat gebeuren.
Strandhuisjes bij Bloemendaal.
Los van deze problematiek is het natuurlijk wel goed dat er enige horeca op of bij het strand is en dat een watersportvereniging er faciliteiten kan plaatsen.

Maar een Vinexwijk op het strand voor de rijken of de 250 huisjes in de duinen bij het Schelpenpad, dat moet echt niet gebeuren en ook geen vakantiepark op het strand zoals nu bij Hoek van Holland ontstaat. In Hoek van Holland is al een drukke omgeving met veel herrie. Dus van rustig genieten is daar geen sprake. En in de Hoek is goed openbaar vervoer en infrastructuur.

Even wat feiten op een rij:
 • De eerste 100 strandhuizen komen mogelijk in Monster tussen Molenslag en het Schelpenpad vanaf de strandtent The Coast. (in het plan van Fatels staat nog dat de huizen aan weerszijden bij Ter Heijde moeten komen) Wat het wordt is onduidelijk.
 • Er zouden ook mogelijk strandhuizen komen zoals in Hoek van Holland worden (volgens informatie tweehoog en gaan 250 tot 300 duizend euro kosten). Dus het is een bouwproject voor de rijken. (in het plan van Fatels staat vooralsnog dat het in Westland meer een soort simpele houten woonhutten worden... ) maar zelfs dan kunnen de gewone burgers nooit een dergelijk strandhuis kopen.Of er ook werkelijk dergelijke grote huizen komen is onduidelijk.
 • Ik zie hier parallellen met het Staelduinse bos dat een groep rijken in 1960 wilden kappen voor een golfbaan. Door protest van het volk en vooral de jongeren (De Vrije Paddestoelen) is dat (1986) niet doorgegaan en ligt er nu een uniek bos.
 • Het is nu nog zo dat de Westlandse burgers en strandliefhebbers geen idee hebben wat er staat te gebeuren.
 • De strandhuizen mogen er alleen in de zomer staan, in maart opgebouwd en in oktober weer afgebroken. Maar ik denk dat als ze er staan de gemeente snel toestemming zal geven dat ze het hele jaar mogen blijven staan. Afbreken en opbouwen maakt van die huizen snel een bouwval, tenzij ze in zijn geheel worden vervoerd zoals in het plan van Fatels staat, maar dan nog. Curieus is dat bij de strandopgang een bord staat dat het een stiltegebied is...
 • Dat hele gedoe brengt veel verkeer en toestanden op het strand en dus vervuiling en natuurverstoring. En wat als er brand uit breekt met alle gevolgen van dien. Blussen is daar vrijwel onmogelijk gezien eerdere branden met strandtenten.
 • Maar het ergste is dat vooral bij aanvang van het broedseizoen de duinfauna wordt verstoord.
 • De huizen moeten op een of andere manier worden aangesloten op het riool, elektra en misschien zelfs ook verwarming, ik neem niet aan dat het passiefwoningen zijn met eigen droogtoilet etc..of toch?
 • Al die huizen geven ook extra toestanden met aanvoer, afvoer van voedsel, vuilnis, en er moeten verharde paden op het strand voor de huizen komen. Fatels geeft aan dat hij alles hiervoor gaat regelen en daarvoor de kosten draagt...
  Fatels geeft aan dat er een 3 meter brede verharde weg op het strand moet komen. Hoe gaat het als er 100 tot 150 mensen hun auto moeten parkeren op de Molenslag, bij het Schelpenpad kan het niet? Dan is er voor badgasten weinig ruimte meer.
 • De projectontwikkelaar Fatels (Westland strandhuis BV) wil natuurlijk graag zijn huizen hier overal bouwen en dat is vanuit zijn ondernemerschap logisch.
 • Maar eenmaal het eerste schaap over de dam, volgen er de komende jaren nog veel meer huizen totdat het hele strand en duin is vol gebouwd en verziekt.
 • En wat te denken van extra beveiliging, verlichting, politie inzet, aantrekkingskracht op inbrekers. Dat kost de samenleving ook veel extra geld. Ik neem niet aan dat de kopers dat allemaal gaan betalen of wel soms? In het plan van de hr. Fatels staat overigens wel dat de projectontwikkelaar al die kosten voor zijn rekening neemt...
 • De gemeente denkt 100.000 euro te vangen per jaar en in de toekomst natuurlijk veel meer, dat lijkt de enige motivatie van de gemeente bouw toe te staan. Er wordt wel gezegd dat de middenstand van Monster er voordeel aan moet hebben.
 • Maar er is langs de Westlandse kust geen wegeninfrastructuur, bijna geen parkeergelegenheid, geen openbaar vervoer, dus iemand, of de gemeente zal daar miljoenen in moeten investeren voor die rijken op het strand. Wie betaalt dat, ... de burger. En dan zal de gemeente steeds meer stukken duin dat Natura2000 gebied is moeten opofferen. Dat is ongewenst want telkens een stukje er af pikken leidt er toe dat er op den duur geen natuur meer over is.
 • Strandherrie bij Bloemendaal.
 • Het strand is van Rijkswaterstaat en het duin wordt beheerd door het Hoogheemraadschap Delfland. En ook de Provincie is belanghebbende. De gemeente is dus geen eigenaar.
 •  
 • Des te vreemder dat horizonvervuiling aan ons super mooie strand, echt het mooiste van Nederland, door de meeste partijen wel wordt goed gevonden. Hoe is het mogelijk dat ze dit pareltje willen aantasten.
 • Is de besluitvorming soms vervuild, zijn er soms belangen, politieke vrienden en bekenden van Raadsleden of het College in betrokken: .......... In Westland kan dat zomaar... Dat moet wel duidelijk en transparant zijn en het is het niet. En nogmaals, burgers weten van niets.
 • Staan de huizen er eenmaal dan krijg je ze nooit meer weg. Dan is de natuur, het mooie strandzicht en de leefbaarheid van deze unieke duinen voorgoed verpest.
 • De natuur van de duinen en het Westlandse strand is nu uniek voor Nederland, Westland heeft hiermee een Unique Selling Point als ze zo nodig hier wat extra mee wil, maar dan moet het wel blijven zoals het nu is, maagdelijk, ongelofelijk mooi strand en met unieke duinen welke Natura 2000 beschermd gebied zijn.
 • Wat kwetsbaar is moet je beschermen, de gemeente en de Raad verzaken hier dat te doen en dat vind ik kwalijk. De burgers is weer niets gevraagd en moeten straks maar genoegen nemen met een volgebouwd strand met dure huizen voor de rijken. 
 • Dit hele idee van het college is geld gedreven en dat is geen goed uitgangspunt.
 • Hier moeten de waarden van de natuur, de schoonheid van het strand, de unieke kwaliteit die het nu heeft centraal staan. Daar komen mensen voor. En wat het college zegt dat toerisme de 2e economische poot van Westland moet worden is onzin, daar is geen infrastructuur voor, Westland is akelig kaal, vervuild en industrieel, geen goed oord voor toeristen, al zijn er mooie tuinbouwbedrijven die de moeite van een bezoekje waard zijn en hebben we een paar sloten waar je door kan varen. Stap je de duinen in of over dan kom je in een andere wereld terecht.
 •  
 • In Westland worden besluiten vooral genomen op basis van losse projecten. Daardoor is er geen interactie met de verdere omgeving en dus gaan veel dingen fout. Dit strandhuisjesproject is ook zo een los besluit. Een vinexwijk op het strand zonder na te denken over de infrastructurele gevolgen en gevolgen voor de burgers.
 • Gemeenten moeten ook eens leren ruimer en integraal te denken en in samenhang met omliggende gemeenten beleid te maken. Hoek van Holland heeft openbaar vervoer, treinverbinding en er is al een drukke strandactiviteit met veel horeca. Als daar de toch al bebouwde strandomgeving wordt gekozen voor meer strandhuizen dan kan het Westlandse strand en duin haar unieke kwaliteiten behouden. Dan pas kan de burger en toerist zijn keuzen maken. Alle overal hetzelfde is een slecht idee. 
Als de gemeente eerlijke belangstelling heeft voor het welzijn van haar inwoners, dan betrekt ze burgers, bedrijven en organisaties bij de ontwikkeling van plannen en wel vanaf het startpunt. Participatie, meedenken, meepraten richting circulaire economie moet vanzelfsprekend worden. Nu bepalen enkele belanghebbenden, wethouders, projectontwikkelaars en nog wat winstmakers, hoe en wat er wordt ontwikkeld. Zij gaan vooral uit van de eigen winst en persoonlijk voordeel. Dat is ook zo bij de ontwikkeling van het idee om de kust vol te bouwen met vakantiehuizen.
Het label Duurzaamheidpaspoort NLGreenlabel is de beste manier om de buitenruimte in te richten.

Dus kies voor het unieke mooie strand zoals het nu is, een familiestrand, rustig en ongelofelijk mooi met op de achtergrond de fantastisch mooie duinen met een unieke flora en fauna. Dat is goed voor de bezoekers en goed voor de gemeente. Leefbaarheid en duurzaamheid ten top.

In een wereld waar duurzaamheid en verkleining van onze voetafdruk centraal staat om een klimaatramp te voorkomen is het bezit van 2 huizen daar mee in tegenspraak. We moeten naar beter en niet naar meer...

Als de huizen elk jaar 2 x moeten worden gemonteerd en vervoerd, opgeslagen mag je aannemen dat dan de kwaliteit van de huizen zeer snel af neemt. Met kleine campingachtige huisjes kan het compleet worden vervoerd, met grotere huizen niet meer en is permanent dus logisch.Korte geschiedenis

 • In 2002 is Fatels bij de gemeente Monster al met zijn eerste bouwplannen gekomen. Hij vindt dat hij het alleenrecht heeft omdat hij met het idee is gekomen.
 • In 2008 heeft Fatels al positieve reakties van de gemeente gehad via wethouder van de Zwan. Fatels wil in zijn oorspronkelijke plan beginnen met 300 huizen op het strand te bouwen, toen nog bij Vlugtenburg, een bebouwde strook strand van ca. 1.5 km lang.
 • In 2009 wijst de gemeente de bouw van 300 strandhuisjes af en adviseert met een kleiner plan te komen. 
 • De gemeente heeft in 2011 Fatels meegedeeld dat 300 huisjes onmogelijk is en dat ze willen denken over 100 huisjes. Ook zag de gemeente bezwaren vanwege parkeerproblemen en bescherming vanwege Natura2000. De gemeente denkt nu aan rechts van Vlugtenburg 100 huisjes te bouwen. Vergunningen via Hoog Heemraadschap van Delfland, De Prov. Zuid Holland en de Gem. Westland.
 • De Provincie ZH ziet in 2013 ook geen kans voor huisjes bij Vlugtenburg vanwege Natura2000 gebieden. 
 • Fatels verwijst in 2014 naar de beleidsvisie 2013 van de gemeente; Beleef Westland en de nota Toerisme, waarin gedachten staan over bevorderen van toerisme en verblijf in strandhuisjes. Mogelijkheden voor: Arendsduin, Ter Heijde en Monster.
 • In maart 2014 is de Stichting Leef met de Zee, naar Gem. Westland gekomen met bezwaren dat Fatels als enige zou mogen bouwen. Zij willen open inschrijving en verwijten de gemeente niet te voldoen aan het zorgvuldigheidsprincipe bij bestuur! De gemeente doet geen open inschrijving. Dat roept wel vraagtekens op, is er iets toegezegd, zijn er persoonlijke of politieke belangen in het spel, we weten het niet.
 • Feit is dat er meerdere gesprekken door de jaren zijn geweest met diverse wethouders waarbij allen positief waren over bouwen op het strand.
 • In 2015 is de Raad geïnformeerd dat de gemeente zelf nog eens 250 huisjes in de duinen bij het Schelpenpad wil bouwen... je ziet dus dat het hek van de dam lijkt te zijn...

Enne. als het domme verstand en geldzucht het toch wint van natuur en schoonheid, bouw dan wel passiefhuisjes die duurzaam, energie neutraal en creatief mooi zijn. Zoals deze bijvoorbeeld van SustainerHomes.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.