Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

20 feb. 2017

Geen openluchttheater in Westland

Diepe droefenis maakt zich van ons meester nu alweer een sociaal-cultureel initiatief in Westland om zeep is geholpen.
De politiek en de gemeente denken alleen maar aan wegen, bedrijventerreinen en kassen. Een goede gezonde leefomgeving, culturele kwaliteit, ruimtelijke kwaliteit, vergroening, het speelt hier nauwelijks een rol.

Westland

Westland
Mijn tuin.