Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

1 feb. 2016

300 ha tuingrond voor 7500 extra woningen in Westland!300 ha tuingrond voor 7500 woningen!
Vol trots verkondigt de wethouder dat hij (nou ja hij zelf niet hoor) in 15 jaar 7500 huizen in Westland gaat bijbouwen. Ik vraag mij daarbij af hoe hij dat gaat doen, waar en wat het voor gevolgen heeft voor de leefomgeving en voor de glastuinbouw.


Even een rekensommetje:
Bebouwingsdichtheid in een hoog stedelijk gebied is 60 huizen per ha.
In een landelijk gebied is dat 25 huizen per ha. 

En Westland zegt vol trots dat ze een landelijk gebied is! Maar dat is al lang niet meer zo...
Stel nu dat Westland gemiddeld 40 huizen per ha. bouwt, dan is daar dus 188 ha. land voor nodig.
Bouwt ze op landelijk niveau met 25 huizen per ha. dan is er dus 300 ha. land nodig, welk land?

Nu weten we, en dat kan iedereen zelf zien, dat bouwen in Westland betekent, zoveel mogelijk steen op een ha. Zeker voor sociale woningbouw. Vol bouwen dus en dan is er geen ruimte voor water en zeker niet voor groen. Een parkje is al helemaal niet mogelijk. In villa wijkjes voor de rijken is zelfs al minimaal groen aanwezig.

Westlands grondgebied is al voor 90 % volgebouwd, verhard, verglaasd en versteend. Het is de minst groene leefomgeving in Nederland, retekaal dus...
De glastuinbouw is heilig verklaard net als in het ''open armen beleid'' van de gemeente de komst van allerlei soorten, zelfs chemische, bedrijven (maakt niet uit wat, als het maar geld oplevert)

De 4- en 6-baanswegen nemen razendsnel toe. Straks wordt ook de veilingroute 4-baans. En dank zij de nieuwe wegen die er liggen en de verlengde A4 is de toestroom van verkeer zo groot dat Westland nu al onbereikbaar is. Dat wordt dus nog problematischer. Nieuwe wegen leiden niet tot oplossingen, maar tot meer problemen zeggen deskundigen. En aan goede vormen van openbaar vervoer werkt Westlands bestuur niet.

Bijzonder is ook dat het beleid van ''verdichten in de kernen'' is los gelaten want overal in Westland verschijnen mini kernen, luxe buitenwijkjes zoals aan de:
Burgerdijkseweg, Rijnsburgerweg, Schelpenduin, Westerhonk, Zwartendijk, Vlugtenburg/Heren van ‘s-Gravenzande (een heel dorp), het nieuwe te bouwen buitengebied bij het Groenepad (De Gouw), Westlandse Zoom, Poelzone, Poelkade villa gebied.
Beleid was verdichten in de kernen, maar ze verspreiden de huizen als een regen krenten over Westland. Handel hé.. en dan mag je principes best verloochenen.

Dus is de vraag:
Hoeveel extra verkeersdrukte geeft 7500 x gemiddeld 3 bewoners is dus 22.500 bewoners, op de wegen, fietspaden en hoeveel extra parkeerdruk is er dan. En worden dorpen nog meer onbereikbaar en is parkeren straks echt geen feest...
Ook leveren zij een enorme bijdrage aan luchtvervuiling en vermindert dus de leefbaarheid van heel Westland met al die extra mensen, auto's  en bijkomende voorzieningen.

We weten dat de wegen en de fietspaden al overvol zijn en er steeds meer files komen. Fietspaden zijn al levensgevaarlijk, niet alleen omdat het fietsnetwerk onvoldoende is, maar te smal en vaak in slechte staat. En er zijn veel 2-zijdige fietspaden waar je constant voor je leven moet vrezen door idiote scooterbestuurders en andere ''murder cycles''.Het verkeersgedrag van veel bestuurders en automobilisten is droevig om niet te zeggen misdadig, dagelijks worden ook fietsers van de sokken gereden. Als veelfietser weet ik daar alles van.
En dan wil men ook nog heel veel toeristen hier heen halen, het strand en de duinen vol bouwen met huisjes voor de rijken. Dus ook langs de kust neemt de infrastructurele stress flink toe en wordt het unieke laatste restje natuur opgeofferd aan de winst van een enkeling.

De stijl van bouwen, goedkope eensgezinswoningen of simpele flats, smalle straten, te weinig groen, leidt er toe dat de leefbaarheid slecht is en dan worden het mogelijk dus probleemwijken van de toekomst, ''Westlandse Vogelaarswijken''.

En waar moeten die mensen recreëren? Groen van goede kwaliteit en kwantiteit moet binnen 500 meter bereikbaar zijn, parkjes als sociale ontmoetingsplekken voor jonge moeders en een ieder die in warme zomers voor de hitte wil schuilen, of gewoon even in het groen wil zijn of een wandelingetje wil maken, mensen, het is er niet, het komt er niet.
Hoeveel extra fietspaden en wegen zijn er nodig en is er ruimte voor? Vergeet niet dat 22.500 mensen een compleet groot dorp is.

Tweet: Arne Weverling@ArneWeverling 26 jan.
Arne Weverling heeft geretweet Mohamed el Mokaddem
Westland bouwt komende 15 jaar 7500 woningen waarvan 35% betaalbare koop en sociale huur! Groei tot 125.000 inwoners

Arne Weverling, wethouder Westland:
Om ervoor te zorgen dat de sociale huurvoorraad op peil blijft en op termijn toeneemt, is in de nieuwe Woonvisie van Westland opgenomen dat er tot 2030 1500 sociale huurwoningen zullen worden bijgebouwd.


Dus 200 tot 300 ha. grond voor 1500 extra woningen en daarbij is niet aan groen gedacht. Ik zeg, gemeente maak dan ook gelijk even een Stadspark Westland van ca. 70 ha. dan kunnen Westlanders ten miste ook nog ergens ontspannen (enne... een plan heb ik hiervoor al ontwikkeld, dus u kunt het zo aanleggen, ik ga dat plan spoedig bekend maken)

Och, het zijn zomaar wat ontboezemingen als je het volstrekt wanhopige beleid van de gemeente gade slaat. Ik denk dat ze het echt niet meer weten... 
Tenzij dit alles van hogerhand wordt opgelegd en onderdeel is van de opheffing van de gemeente binnen de metropoolregio RotterHaag waar onze gemeente al JA tegen heeft gezegd. (Ik denk dat dat zo is) Maar dat weten de meeste Westlanders niet denk ik!

En nu u weer...

En wil je in Westland ergens gaan wonen, dan heb ik hier nog wat belangrijke keuzetips:

Vul even het zoekwoord wonen in Westland in op deze blog, rechts boven of zet deze link in je brouwser

http://aadvanuffelen.blogspot.nl/2015/08/wil-je-in-westland-wonen-dit-zijn-de.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.