Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

31 mei 2016

Boomvernielers weer actief in Westland!

Vol afschuw en droefheid moet ik u melden dat de boomvernielers weer hebben toegeslagen.
Westland wordt na de bandenprikker opnieuw geteisterd en wel door de vaker opererende boomvernielers. Helaas een regelmatig terugkerend fenomeen in Westland.
Acht jonge bomen zijn deze keer gesneuveld door ze bovengronds af te breken. Moedwillige vernieling van ons gezamenlijk eigendom, de bomen in de openbare ruimte zijn van iedereen. Maar dat geeft niemand recht ze te vernielen...

Westland

Westland
Mijn tuin.