Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

29 dec. 2009

Meedoen is belangrijk, het gaat om jouw leefomgeving

Westland Verstandig krijgt steeds meer vorm. In een korte tijd heeft de kerngroep een heel mooi verkiezingsprogramma ontwikkelt. Dat is knap als je weet hoeveel verschillende zaken je daarvoor moet bestuderen. Om uiteindelijk te komen tot een afgewogen geheel. Het is een echte werkgroep bij WV. Handen uit de mouwen zoals Westlanders dat kunnen. Het wordt een programma waar naar mijn gevoel de Westlanders echt op zitten te wachten. Er zijn heel veel ontevreden kiezers zo is gebleken bij de laatste EU verkiezingen en dat hoor je ook  op straat.

26 dec. 2009

Selectieve democratie in Westland!

Selectieve democratie in Westland!

Minister van der Hoeven wil met de Westlandse partijen praten over de koopzondag. Je zou dan denken dat voor- en tegenstanders bij dat overleg worden betrokken. Nee dus... In Westland hebben wij sinds kort een ''selectieve democratie''. Daarbij kan een meerderheid met slechts 1 stem
verschil 49 % van de Westlanders buiten spel zetten en negeren.

17 dec. 2009

Speerpunten, de eerste punten openbaar!

WAAR GAAT ‘WESTLAND VERSTANDIG’ VOOR:
  • Geen duur gemeentehuis en Plan Verdilaan in het centrum van Naaldwijk.
  • Realiseren van een functioneel en goed bereikbaar gemeentehuis.
  • Een evenwichtiger verdeling van geld over alle kernen.
  • Het unieke karakter van elke kern in stand houden en versterken.

12 dec. 2009

De partij groeit.

Westland Verstandig is met een snel groei- en leerproces bezig. Nu het eenmaal zo is dat de partij is opgericht moet er natuurlijk van alles gebeuren om in een heel korte tijd tot de verkiezingen in maart, van alles te regelen. Statuten, inschrijving in de registers en de eerste persronde zijn achter de rug. Nu wordt er hard gewerkt om de visie en de speerpunten duidelijk te krijgen.

9 dec. 2009

JA -ik word lid van westland verstandig : Vraag de voorwaarden!

Persbericht Westland Verstandig, oprichting partij

Actiegroep Westland Verstandig krijgt een politiek vervolg.
  • Op vrijdag 4 december heeft voorzitter Corrie Stolk van de actiegroep Westland Verstandig een nieuwe lokale politieke partij laten registreren bij de gemeente Westland.

8 dec. 2009

Wat wil Westland Verstandig?

  • Westland Verstandig wil als politieke partij via haar partijprogramma, haar kernwaarden en standpunten werken aan een beter, veiliger en gezonder Westland voor alle inwoners.

De geboorte van Westland Verstandig

Westland Verstandig is sinds december 2009 de nieuwe Echte Lokale politieke partij in het Westland.
    Corrie ondertekent de papieren bij de KvK
De partij is ontstaan uit onvrede met de manier waarop in het Westland politiek wordt bedreven en de wijze waarop de gemeente wordt bestuurd. Regelmatig wordt de burger daarbij genegeerd. De communicatie vanuit de politiek en de gemeente is onvoldoende waardoor burgers zich gepasseerd voelen bij genomen besluiten. De burger heeft vrijwel geen mogelijkheid zich via referenda en het burgerinitiatief uit te spreken. 

3 dec. 2009

Actiegroep WV inspraak gemeente 03122009

Inspraak gemeentehuis 3 december 2009

Namens Actiegroep Westland Verstandig: Corrie Stolk, Kees Hofstede, Anton van der Sar, Jan van Heijningen, Aad van Uffelen en Wim van Dijk


Geachte Burgemeester en Wethouders van Gemeente Westland
Geachte Raadsleden en aanwezigen,

Al eerder stond de actiegroep Westland Verstandig hier om te spreken namens zeer veel bezorgde Westlanders die het niet eens zijn met de gang van zaken rondom de bouw van een nieuw gemeentehuis.

Westland

Westland
Mijn tuin.