Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

13 dec. 2014

Update van het Document - De toekomst van Westland en de Glastuinbouw - is beschikbaarDe toekomst van Westland
en de  glastuinbouw!
    
Hoe gaat Westland er tussen 2030 en 2050 uitzien?
Westland in Transitie!
Een puzzel over de toekomst van de gemeente Westland en de glastuinbouw
Een duurzame kanteling realiseren betekent
Geen ''Ja Maar'' maar ''Doe Maar''

30 nov. 2014

Terugblik op het energietransitiecongres van de gemeente Westland 21 november 2014Een korte terugblik op het energietransitiecongres van de gemeente Westland op 21 november 2014

Aad van Uffelen, Naaldwijk  

Op 20 november 2014 werd in 's-Gravenzande het ''Congres Energietransitie en Geothermie'' van de gemeente Westland, gehouden die dit samen organiseerde met het platform geothermie.
Helaas ging dit niet over de energietransitie, maar alleen over Geothermie...

17 nov. 2014

Keuzes maken of ten onder gaan; Westlandse tuinbouw op kruispuntArtikel Aad van Uffelen   aadvanuffelen@gmail.com
13 november 2014

Keuzes maken of ten onder gaan!

Dat het niet best gaat met de glastuinbouw is een understatement. Uit de huidige diepe crisis komen is lastig, mooie woorden helpen niet, er moet veel gebeuren. Maar wat? 

4 nov. 2014

Handelsreis 2014 naar Azie en kosten baten!

Met belangstelling kijken we van hier naar het handelsbezoek van Greenport Holland en Greenport Westland onder leiding van burgemeester van der Tak naar China, Japan en Korea.
Gaat dit zoden aan de dijk zetten of is het alleen een leuk reisje?

29 okt. 2014

Handelsreizen naar China en Japan in volle gang.

Even wat humor in deze tijden van crisis in de tuinbouw...
Handelsreizen naar China en Japan in volle gang.
Ook Westland is op handelsreis en wel naar China en Japan, samen met de hoogste heren uit ons land.

22 okt. 2014

Hoe ziet Westland er na 2035 uit?Hoe ziet Westland er na 2035 uit?
Code oranje voor Westland!

Westland ligt onder vuur, economisch en financieel, maar ook wat betreft leefbaarheid, bereikbaarheid en de kansen van de tuinbouw. Maar het einde van Greenport Westland is nabij, Westland wordt vrijwel zeker onderdeel van stadsstaat RotterHaag zoals in het rapport van STT 2050 staat!
Dit artikel verscheen als interview op 24 september 2014 in Het Hele Westland.

19 okt. 2014

Document over toekomst Westland komt nu spoedig uit. Voorpublicatie!De toekomst van Westland
Nog in oktober komt het document uit over de toekomst van Westland. Ik heb hier bijna een jaar aan gewerkt en ontelbaar veel documenten doorworsteld om een analyse te maken.
Het is er nu dus bijna, we wachten nog op de laatste opmerkingen van een belangrijke reflectiegroep.
Alvast iets over het hoe, waarom en de motivatie dit grote werk uit te voeren.

18 okt. 2014

Bewoners worden genegeerd door de politiekBewoners worden genegeerd door de politiek
18 oktober 2014

Bewoners van de Chrysantenstraat in Naaldwijk zijn vreselijk in het hemd gezet en genegeerd door het College en de raadsmeerderheid van Westland.

25 sep. 2014

Zonnelied van St FranciscusFranciscus schreef dit gebed aan het einde van zijn leven vermoedelijk in de lente van 1225, toen hij zwaar ziek lag in San Damiano en de pijnlijke tekenen van stigmata vertoonde. Het Zonnelied bezingt de schepping in termen van broeder en zuster.
Allerhoogste, almachtige, goede Heer,
van U zijn de lof, de roem, de eer en alle zegen.
U alleen, Allerhoogste, komen zij toe
en geen mens is waardig uw naam te noemen.

Wees geprezen, mijn Heer met al Uw schepselen,
vooral door mijnheer broeder zon,
die de dag is en door wie Gij ons verlicht.
En hij is mooi en straalt met grote pracht;
van U, Allerhoogste, draagt hij het teken.

Wees geprezen, mijn Heer, door zuster maan en de sterren.
Aan de hemel hebt Gij ze gevormd, helder en kostbaar en mooi.

Wees geprezen, mijn Heer, door broeder wind
en door de lucht, bewolkt of helder, en ieder jaargetijde,
door wie Gij het leven van uw schepselen onderhoudt.

Wees geprezen, mijn Heer, door zuster water,
die heel nuttig is en nederig, kostbaar en kuis.

Wees geprezen, mijn Heer, door broeder vuur,
door wie Gij voor ons de nacht verlicht;
en hij is mooi en vrolijk, stoer en sterk.

Wees geprezen, mijn Heer, door onze zuster, moeder aarde,
die ons voedt en leidt,
en allerlei vruchten voortbrengt, bonte bloemen en planten.

Wees geprezen, mijn Heer, door wie omwille van uw liefde
vergiffenis schenken, en ziekte en verdrukking dragen.
Gelukkig wie dat dragen in vrede,
want door U, Allerhoogste, worden zij gekroond.

Wees geprezen, mijn Heer, door onze zuster de lichamelijke dood,
die geen levend mens kan ontvluchten.


Wee hen die in doodzonde sterven;
gelukkig wie zij in uw allerheiligste wil vindt,
want de tweede dood zal hun geen kwaad doen.
Prijs en zegen mijn Heer,
en dank en dien Hem in grote nederigheid


23 sep. 2014

Gemeente Westland meet met 2 matenGemeente meet met 2 maten!

Mijn gemeente Westland en de politiek hebben de mond vol van een leefbare omgeving. Dat zal overal wel zo zijn vrees ik. Gemeente Westland volgt ook de landelijke wetgeving voor erfafscheidingen. Dat is iets anders dan deze wet toepassen en handhaven waar het fout gaat, want dat gebeurt nauwelijks.

1 sep. 2014

Midden Delfland een Metropolitaans Park

In AD van 26 augustus Stad en Regio staat op pagina 5 een artikel over Midden Delfland.
Rotterdam en Den Haag willen van Midden Delfland een Metropolitaans Park maken als recreatieplek voor de omliggende steden. Net zoals het Central Park in New York het groen is voor de bewoners.
Maar wat is de adder onder het gras van dit plan?

18 aug. 2014

Gemeenten verzamelen Taxus snoeisel voor kankermedicijn

Taxus baccata voortaan naar de gemeente brengen voor een medicijn tegen kanker.

In Westland staat op de gemeentewerf in Naaldwijk een kist waar je het Taxus snoeisel in kan gooien.

16 aug. 2014

Super mooie fietstocht in Noord Holland

Mooie fietstocht tussen Bloemendaal en IJmuiden.

Zelden zo een mooi stukje Nederland gefietst met super mooie fietspaden en genoten van dorpen en vooral van natuur in het Nat. Park Zuid Kennemerland.
Dit moet je ook doen! Gegarandeerd Genieten!

4 aug. 2014

Schaliegasboringen in Westland?Aad van Uffelen 10 juni 2014  

Komen er wel of geen Schaliegasboringen in Westland?
In mei 2014 is van het Ministerie van EZ het concept rapport ''Structuurvisie Schaliegas'' verschenen. Hierin wordt aangegeven hoe en waar de regering schaliegas uit Nederlandse bodem wil halen. De discussie in de 2e Kamer is hier nog over gaande. En voordat die akkoord zijn gebeurt er niets.

17 jul. 2014

15 juli 2014 Zwarte bladzijde Westlandse politiek!© Auteur Aad van Uffelen, Naaldwijk (korte versie)

Column over de belangrijke raadsvergadering in de Gemeente Westland van 14 juli 2014
Onderwerpen: vaststellen financiële jaarstukken van 2013 en het nieuwe College Werkprogramma 2014-2018 CWP

15 jul. 2014

Poelzone project groen en water is van start

Met veel tam tam is op 14 juli 2014  het Poelzone project van start gegaan.
In februari was ik daar voor de struintocht en heb met de ontwerper en de wethouder gesproken.
Poelzone geeft een klein beetje meer groen aan Westland en dat is mooi.Maar of alles wat ze daar gaan doen ook mooi en vooral verstandig is, is een andere zaak. En... het kost een fortuin!
En... dan is de Poelzone waar nu water voor water komt en groen voor groen, maar een druppeltje.

Toch ben ik heel blij met elke boom en struik meer in ons Westland. Alhoewel de totale groenvoorraad nog steeds afneemt. Hierna mijn verslag en een mijn mening.

Groenbeleid van gemeente Westland is een fopspeen!Tekst: © Aad van Uffelen  - Naaldwijk         Update van deze tekst Juli 2014                Economische en groenwaarde van bomen

PW (PvdA en Groen Links) in Westland maken samen met de andere coalitiepartijen CDA, VVD en GBW mooie sier met hun resultaat in het coalitieakkoord 2014 wat betreft de bomen.
Zij willen voor elke gekapte boom er 2 terug planten. Slechter kan bijna niet.

4 jul. 2014

Kasverlichting CDA-plan is paard achter de wagen!

Het CDA Westland heeft op het 10-jarig feestje van de burgemeester een lezing bijgewoond van de fantastisch creatieve ontwerper Daan Roosegaarde en deze partij wil  nu dat tuinders hun kassen kunstzinnig feeëriek gaan verlichten.

Jonge bomen aan de Kruisbroekweg gaan dood.Langs de Kruisbroekweg in Naaldwijk is voorjaar 2014 nieuwe bomenaanplant gedaan.
Dat zijn beuken (Betula) en berken (Carpinus). Die zijn geplant in droge grond op ruim 100 cm boven het grondwater.

27 mei 2014

Duurzaam, Beter, Gezonder en de dood van Wubbo!27 mei 2014

Duurzaam; ‘beter’ en ‘gezonder’

Toen in 1972 het eerste rapport van de Club van Rome uitkwam werden mensen zich bewust van het belang van het milieu en duurzaamheid en er kwam enig begrip voor het feit dat we de aarde niet straffeloos kunnen uitputten en plunderen van haar grondstoffen.

14 mei 2014

Wat wordt de toekomst van Westland?


Ook in korte vorm als Ingezonden brief verstuurd 3 mei 2014   met de titel Wordt Westland Vernield?     Aad van Uffelen
Wat wordt de toekomst van Westland?
Wist u dat sinds eind 2013 er (geheime) besprekingen met de Prov. Z.Holland over de toekomst van Westland zijn! Motto van het eerste verslag:  Reisverslag, Op weg met Westland. Met Gem. Westland, Rabo, ABC, FloraHolland, Hoogheemraadschap, VNO/NCW enz. praat men over hoe Westland er uit gaat zien. (update 26 mei)

Duurzaam, wat bedoel je?


Dit artikel verscheen eerder op 1 mei 2013 Publicatie in deze blog op 14 mei 2014

Duurzaam, wat bedoel je?

In dit artikel profileer ik standpunten richting duurzame aarde, het verloren gevoel met de natuur, het machtsgebeuren en verrijking van de elite. Ik stel mij ook de vraag wat we moeten doen om nieuwe kansen te scheppen voor een leefbare toekomst…

Bezoek aan ExceptBezoek aan Except    8  mei 2014 Aad van Uffelen

8 mei bezochten 5 leden van het Platform Duurzaam Westland het Rotterdamse collectief Except, ik was daar bij en ervoer een bijzondere bijeenkomst waar veel inspiratie uit kwam.

22 feb. 2014

Drol te vondeling gelegd!


Ingezonden brief 22 febr 2014
Drol te vondeling gelegd!

De gemeente Westland en de dames en heren politici schaften in al hun wijsheid, natuurlijk als PR stunt voor de verkiezingen dan wel de hondenbelasting af en gelijk ook maar een deel van de Boa’s en naar verluid de gemeentelijke poepzuiger, u weet wel, dat kekke karretje met een mannetje en een slurf waar achtergelaten poep mee werd opgezogen... maar ze laten de burgers achter in een geur van meur!

20 feb. 2014

Gemeentehuis feest of drama?


Gemeentehuis feest of drama?

Aad van Uffelen februari 2014

Betrokken Westlandse burgers zoeken naar de waarheid over de al jaren zich voortslepende plannen voor de bouw van een nieuw gemeentehuis in Westland. 
(onderaan de foto's van de huidige gemeentehuizen)

14 feb. 2014

Kansenfestival! Wat doen met gemeentehuis Naaldwijk?Kansenfestival! Wat doen met gemeentehuis Naaldwijk?
Aad van Uffelen, eerste presentatie en publicatie november 2011
Deze update 14 februari 2014
Centrum Naaldwijk; Gemeentehuiskansen!

12 feb. 2014

Economie in Westland zoals het moet? Een visie naar de toekomst!


Aad van Uffelen  4 februari 2014

Lijstduwer Nr 49 op de lijst van WestlandVerstandig-Leo2.0

Economie zoals het moet? Een visie naar de toekomst

Wat is het beste voor de economische positie van Westland?

20 jan. 2014

Van praatjes bak je geen brood! Te mooie nieuwjaarsverhaaltjes!


Er is weer veel moois geroepen op de nieuwjaarsbijeenkomsten, ook op die van de gem. Westland.
Sprekers vaardig in mooipraterij en weglaten van wat hen niet goed uit komt. Met als resultaat een onwerkelijk  en te mooi beeld. Dat is teleurstellend. Enkele van die feiten noem ik hierna.

11 jan. 2014

Alternatieve nieuwjaarstoespraak Westland - De ‘ware werkelijkheid’ van 2014

Voorwoord: De nieuwjaarstoespraak van het College van de Gemeente Westland was weer een verhaal waar een kritische bezorgde burger of ondernemer niet blij van wordt. Ook anderen stellen de zaken mooier voor dan ze zijn. Daarom neem ik de ruimte om die toespraak van de burgemeester van der Tak eens te herschrijven vanuit een ander perspectief en aan te bieden aan mijn medeburgers. 

Wijze Wensen 2014; Aan het College van Westland 
 

2 januari 2014 
Bij de nieuwjaarsreceptie aan het College van Burgemeester en Wethouders overhandigd.

Dichter: Aad van Uffelen                    
Titel:  Wijze Wensen 2014
Westland

Westland
Mijn tuin.