Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

2 aug. 2016

Teken de petitie LeefbosWestland voor het groene hart van Westland!LeefbosWestland het groene hart van Westland!
Wil Westland van een kale... veranderen in een groene, leefbare gemeente? Dat kan! Door meer en beter openbaar groen, parken en bossen wordt Westland weer aantrekkelijk om te wonen en werken. Maar daar is visie en beleid voor nodig. Burgerinitiatief LeefbosWestland heeft hiervoor goede plannen en vele Westlanders zijn het met hen eens.

Westland

Westland
Mijn tuin.