Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

28 jul. 2015

Waarom waait een boom omWaarom waait een boom om
© Auteur:  Aad van Uffelen  27 juli 2015   Naaldwijk

Bij de storm van 25 juli zijn veel bomen omgewaaid. Doordat ze in de zomer vol in het blad staan, zijn ze extra zwaar en vangen veel wind. Deze kracht moet via een stevig wortelstelsel worden afgevoerd. En daar zit het probleem, dat ontbreekt vaak. Als een rukwind net uit de verkeerde hoek komt dan gaan er helaas bomen tegen de vlakte.

23 jul. 2015

PronkCollege en verloedering van de bomen in Westland

Is Westland voor bomen en groen een derdewereldland?
Actuele stand van slecht onderhoud aan het groen in Westland
Aad van Uffelen Naaldwijk  23 juli 2015

Dat het met het groen in Westland niet zo best is gesteld mag bekend zijn, maar het lijkt of het steeds slechter gaat. Er zijn veel voorbeelden van slecht en fout onderhoud te geven. Ik heb de laatste dagen even een klein stukje Westland bekeken waar al tientallen gesneuvelde bomen te vinden zijn, dus je mag aannemen dat honderden jonge bomen alweer dood zijn, bijna dood zijn en of ernstig zijn toegetakeld. 

13 jul. 2015

Sociaal Moestuinproject Westland ter zielePersbericht;  3 juli 2015

Betreft treurig einde Moestuinproject Westland

Sociaal Moestuinproject Westland ter ziele

Na 2 jaar praten met de Gemeente Westland is de stekker uit het moestuinproject getrokken. Begin 2013 is het project, een burgerinitiatief, vanuit Platform Duurzaam Westland en Groei & Bloei Westland gestart.

Westland

Westland
Mijn tuin.