Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

15 jul. 2014

Groenbeleid van gemeente Westland is een fopspeen!Tekst: © Aad van Uffelen  - Naaldwijk         Update van deze tekst Juli 2014                Economische en groenwaarde van bomen

PW (PvdA en Groen Links) in Westland maken samen met de andere coalitiepartijen CDA, VVD en GBW mooie sier met hun resultaat in het coalitieakkoord 2014 wat betreft de bomen.
Zij willen voor elke gekapte boom er 2 terug planten. Slechter kan bijna niet.


Waarom dan?
Een boom van 45 jaar heeft een bepaald groenvolume van de kroon en heeft waarde voor vogels, insecten en allerlei levensvormen. Ook neemt de boom water op uit de grond wat mee helpt wateroverlast te voorkomen.
En de boom zuivert de lucht, zorgt voor koelte in de straat, geeft schaduw en maakt deel uit van de groene leefzone voor mens en dier. Ook neemt hij CO2  gif en fijnstof uit de lucht op en schenkt ons zuurstof om van te leven.
Als je die boom om zaagt, en een jong boompje terug plant, dan duurt het tientallen jaren voordat de boom dezelfde kwaliteit heeft voor het milieu en omgeving.

Hoe dan wel?
Natuurlijk is het soms nodig om een boom te kappen, maar daar moeten we selectief mee omgaan. De juiste manier is om elke boom een duidelijke economische en groenwaarde te geven.
Die waarde hangt af van de plaats waar de boom staat, zijn bijzondere waarde, zeldzaamheid etc. Zo zal een straatboom minder waard zijn dan een boom in een park of op een andere mooie plek waar hij kan uitgroeien.

Dus een mooie eik of linde van 40 jaar die gezond is en op een goede plek staat is bijvoorbeeld 30.000 of misschien wel 75.000 euro waard.
Kap je die boom, bijvoorbeeld door een projectontwikkelaar of bij wegenaanleg of renovatie in een woonwijk, dan wil dit college er twee miezerige boompjes voor terug planten, met een zeer lage economische/groenwaarde.
 
Als je een gezonde boom van 40 jaren gaat verplaatsen (bijv. naar terrein van de koper) dan is er risico van dood gaan en verplaatsing kost natuurlijk veel geld en niet elke soort kan je verplanten. Maar soms is verplaatsen een goed optie om een flinke boom nieuw leven te geven en een woonwijk te verfraaien.

De waarde bepalen in relatie tot projectontwikkeling is wel goed, al heeft het nadelen om dat eerst het drempelverhogend werkt voor projecten. Aan de andere kant levert het voordeel op omdat een wijk direct groenkwaliteit krijgt en aantrekkelijker wordt.

Nadeel van economische waarde is dat de gemeente dat kan misbruiken om alle bomen in de openbare ruimte op de balans te zetten aan de bezittingenkant. Gaan ze bij de volgende verkiezingen roepen dat ze 42.000 bomen in Westland x (stel) 2500 euro = € 105 miljoen aan boombezit hebben.
Ik zou een bomenbalans invoeren zonder totaalwaarde, maar met waarde, waar je beleid op kan sturen, dus economische/groenwaarde? 

Het kan dus zo worden:
Economische/groenwaarde van alle openbare bomen bepalen. Dat kan op moment X om een inschatting te maken van de waarde van de bomen in de gemeente. Op moment van kappen kan de actuele waarde van boom X worden bepaald.
(Een ouwe populier, die ca. 100 jaar mee gaat, kan aan zijn einde zijn en heeft weinig of geen economische/groenwaarde meer) In geval van kappen de actuele waarde inzetten voor nieuwe aanplant met als uitkomst bij een nulwaarde wel 1 boom terugplanten.

We kunnen dus een of meer bomen terug planten van voldoende omvang, ofwel een groot aantal jonge bomen hiervoor aanplanten, totdat de hele economische/groenwaarde is gebruikt voor herplant. Op deze manier gaan we op een goede wijze om met het kapbeleid en de herplantingsplicht.

Kapvergunning en beschermde bomen
De huidige kapvergunning en ook de lijst waardevolle beschermde bomen moeten worden aangepast en verbeterd. Er zijn nu slechts ca. 80 beschermde/waardevolle particuliere bomen in Westland. De gemeente heeft geen enkele openbare boom als beschermd aangegeven. Dat moeten er veel meer worden en ook jonge aanplant met toekomst moet in de lijst worden opgenomen.

Ook bosschages zijn vaak van grote groenwaarde en spelen een belangrijke rol in de ecologische structuur en de groene verbindingen. Ook al staan er geen waardevolle bomen of struiken in, het geheel van zulke biologische eenheden is erg belangrijk, zeker als er ook aansluitend water ligt. Dus ook daar moet een economische/groenwaarde voor worden berekend.
Hetzelfde geldt voor een groep of rij bomen in een straat, op een pleintje of klein parkje. Juist de eenheid geeft extra kracht aan de groenwaarde.

Taak van het College in Westland
Het college moet maar eens echt goed inzetten op groenbeleid in Westland en naast bepalen van de economische/groenwaarde een stevige taakstelling opnemen om in de komende 4 jaar bijvoorbeeld het huidige bomenbestand van de gemeente van nu ca. 42.000 (wat een zeer klein aantal is voor een 103.000 gemeente) uit te breiden met bijvoorbeeld 12.000 bomen (3000 per jaar). Als we dat doorzetten dan is er rond 2035 pas voor elke inwoner 1 boom) en dat mag je wel een minimum beschouwen. Het moet dus eigenlijk veel sneller!

Hierbij speelt herplantingsplicht geen rol, dat moet er apart van staan en ze mogen dus ook niet worden meegeteld in die uitbreidingstaak omdat het om vervanging gaat. Het totale groenvolume is bepalend.

Zorg er voor dat bomen de kans krijgen volwassen te worden, plant ze niet op leidingen en kabels en niet in een totaal versteende straat. Maak ruimte voor bomen.

En wat ook zeer belangrijk is, is dat jonge aanplant van bomen de eerste 3 tot 4 jaar optimaal moeten worden begeleid: dat betekent water geven, scheef waaien voorkomen en waar nodig aanvullende werkzaamheden. Hier is nu in Westland te weinig budget voor waardoor veel jonge aanplant al snel weer afsterft.
Bezuiniging nu op begeleiding van jonge aanplant leidt tot flinke meerkosten door opnieuw te moeten planten van bomen die dood gaan of nadien extra onderhoud nodig hebben.

Ook in het kader van verduurzaming, CO2 afvang, schone lucht, geluiddemping, verbetering van de leefomgeving is vergroening essentieel. Het is ook nog eens een goedkope manier om de klimaatproblemen te bestrijden.Aanvullend en samenvatting:

Velen in Westland hebben geen idee van de economische/groenwaarde van het groen en de bomen.
Hierna een samenvatting en weet dat ik mij mede beroep op de bomenstichting en andere deskundigen. Wat hier staat is een gangbaar principe voor goed bomenbeleid.
En het past naadloos in het kader van de transitie naar een duurzame economie en samenleving.


  1.  Bij aanplant heeft een boom een bepaalde waarde, kosten van aankoop en aanplant. Stel 300 euro voor een klein boompje.
  2. Die boom staat op een hopelijk mooie plek en kan uitgroeien tot een fraaie volwassen boom. Dat traject verschilt per boomsoort. Sommigen zijn na 20 jaar volwassen, anderen na zeg 100 jaar of nog later.
  3. De levensduur van een boom speelt ook een rol. Een boom heeft van nature een bepaalde levensduur. Een eik kan wel 1000 jaar worden en een linde 700 jaar. Een prunus 30 jaar en een populier 120 jaar. Naarmate een boom groter wordt, mooier en dus ook van grotere milieuwaarde is voor vogels, insecten etc. maar ook de waarde als luchtreiniger en zuurstofproducent en dan nog de schoonheidswaarde in een omgeving. Maar een boom die aan het einde van zijn leven is of die ziek is of misvormd, heeft een veel lagere economische waarde en misschien zelfs wel geen...
  4. Duidelijk is dat een puntenlijst waarop de actuele waarde kan worden omgezet in economische/groenwaarde de echte waarde van een boom kan aangeven. Dan is dus een jong boompje bij aanplant misschien 300 euro waard en een eik na 50 jaar groeien wel 30.000 euro.
  5. Nu gaan we een boom kappen. Het moment van punt 1, 2 en 3 bepalen voor een groot deel de actuele economische/groen waarde. Dus de financiële waarde. En ook nog eens de emotionele waarde enzovoort. Daar komt een bedrag uit rollen.
  6. Nu gaan we niet zeggen dat 1 boom kappen is 2 bomen terug planten.... De economische/groenwaarde bepaalt hoeveel bomen en van welke soort we terug planten en hoe groot en dik die moeten zijn. Op deze manier kan je de echte vervangingswaarde van de boom realistisch terug planten.
  7. Vergeet niet dat een boom van 50 jaar oud een enorme kracht heeft en van zeer grote waarde is voor de leefomgeving in alle opzichten. Voordat een jong boompje dezelfde kracht heeft als de oude zijn we weer 50 jaar verder.


·         Economische/groenwaarde berekenen is het beste uitgangspunt voor een goed bomenbeleid en het kapbeleid.   
·         Verplanten van een boom kost veel geld, maar opnieuw beginnen met een stekkie duurt tientallen jaren voor er een boom staat en kost wellicht meer. En in een nieuwe wijk geven grote bomen gelijk een aantrekkelijk beeld aan de omgeving en verhoogt de leefkwaliteit.
·         Ook moeten projectontwikkelaars leren dat ze niet eerst een terrein leeg schoffelen en dan gaan bouwen en dan pas zien of er misschien nog ergens een verloren plekje is voor een boom. De gemeente moet harde eisen stellen aan behoud van waardevol groen.
·      
 
Het moet zo zijn dat de leefbaarheid van de duurzame mooie, groene aantrekkelijke wijk start bij het groenplan en daarin moeten bestaande kwalitatief goede mooie bomen in behouden blijven en een sleutelrol vervullen.  
·         Vaststellen van de waarde kan bijvoorbeeld het beste worden gedaan als een gebied over gaat naar een projectontwikkelaar of als er een weg wordt aangelegd en er bomen in de pad staan die weg moeten (of verplaatst) of gekapt.  Dan kan je eisen stellen aan de sloper, koper, aan herplant of verplaatsing....

Beïnvloeden bomen de financiële positie van de gemeente?
Het argument dat de gemeente de bomen op de balans zal zetten om haar debet/credit te beïnvloeden deel ik niet.
Het zou ook stom zijn, want je kan misschien wel vaststellen dat het openbare groen van de gemeente nu een waarde X heeft en de 42000 bomen waarde Y = samen waarde ???
Maar als je dat doet ontstaat een rare situatie want het verschilt per moment. Een gezonde kastanje van 25 jaar oud wordt morgen ziek waardoor de waarde nul wordt en is overmorgen gekapt. Het gezonde verstand moeten we wel blijven gebruiken.

Waarde van het groen in de wijk
Het is bewezen dat groen de waarde van een dorp, wijk, straat en woning met ca. 10 % doet toenemen. Dus als men wil kan men alle kanten op met rare slimme trucs. De gemeente kan zelfs meer WOZ belasting heffen als een omgeving aantoonbaar mooi, gezond, schoon en groen is.

Van belang is dat mensen in Westland moeten willen wonen, maar in de meest versteende gemeente met het minste groen van Nederland wil je toch liever niet wonen. En tel daar de overlast van slechte lucht, slechte waterkwaliteit en de geluidoverlast eens bij op.

Voorlopig wel weer voer voor denkwerk en discussie.... Laten we ons maar eens gaan inzetten voor een sociaal bomenbeleid en werk maken van vergroening van het versteende Westland.

Nog een paar sites over economische waarde van bomen:
Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.