Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

12 feb. 2014

Economie in Westland zoals het moet? Een visie naar de toekomst!


Aad van Uffelen  4 februari 2014

Lijstduwer Nr 49 op de lijst van WestlandVerstandig-Leo2.0

Economie zoals het moet? Een visie naar de toekomst

Wat is het beste voor de economische positie van Westland?


Je hoort alsmaar roepen dat de economie weer moet/zal aantrekken. Maar dat gaat niet vanzelf en nooit meer op de ouwe manier. Wat je steeds maar hoort is dat het weer beter zal gaan en alles weer wordt zoals het was. Bestuurders en politici, maar ook ondernemers die dat denken leven, zo is te vrezen, in het verleden.

Wat geweest is komt niet meer terug. We moeten dus omwille van een duurzame toekomst het OUWE VERNIELENDE DENKEN verlaten en in zetten op een  DUURZAME SCHONE ECONOMIE.
De overheid landelijk doet bitter weinig aan de noodzakelijke transitie naar een duurzame economie. Gemeenten doen hier en daar wel goede dingen en gemeente Westland is nog een matige middenmoter en toont zeker geen inspirerend bestuurlijk leiderschap. Nederland hangt in Europa bijna onderaan als het om duurzame transitie gaat.

Bedrijven lopen  nu voor op de overheid, maar in Westland is ook bij bedrijven duurzaamheid nog vooral een containerbegrip en wordt er weinig concrete inhoud aan gegeven.
De transitie naar een nieuw dynamisch leiderschap en bestuur van de gemeente moet worden gebaseerd op kennis en actie, dus de juiste dingen doen en wel NU.
We moeten stoppen met in de gemeente slappe compromissen te sluiten die niets oplossen want dat is dodelijk voor de toekomst en leidt tot ineenstorting over een tiental jaren van onze economie en samenleving.

De bestuurders en Raad moeten gaan beseffen dat de klimaatverandering zo snel gaat dat nog langer wachten asociaal en immoreel is naar onze kinderen en hun kinderen. Vooralsnog wordt het ontkend of wil men het niet weten.

De gemeente doet nu vooral veel aan zelfpromotie en het eigen college een veer insteken om de wereld te doen geloven dat ze het zo geweldig doen. Dat mag toch wel als een rookgordijn worden gezien, want er worden toch wel veel verkeerde keuzes gemaakt. Ambtenaren mogen ook alleen maar alles matigen, niet voor de muziek uitlopen, geen vooruitstrevende gedachten geven etc.  Het is vooral middelmatigheid wat de klok slaat.

En de Raad en partijen zijn vooral bezig met het eigen ego en zeker nu ze voor de verkiezingen allerlei zaken roepen die ze de afgelopen jaren hebben nagelaten of slappe compromissen hebben gesloten zonder perspectief. Op duurzaamheidgebied is de afgelopen 4 jaar een verloren tijd geweest. Alhoewel ze nu ineens allemaal roepen dat Westland niet duurzaam genoeg is; retoriek dus.

WV-LEO 2.0 en ook Groen Links is op een aantal gebieden een positieve uitzondering, maar als het op duurzaamheid en visie daaromtrent aankomt en de intrinsieke gedragenheid daarvan, dan moet er nog veel gebeuren. Gelukkig is het verkiezingsprogramma van WV-Leo2.0 wel een stap in de goede richting. Groen Links valt weg onder de vlag van de PvdA in het blok Progressief Westland, dus daar is niet veel van te verwachten. De andere partijen hebben afgelopen 4 jaar bitter weinig op duurzaamheidsterrein gepresteerd.

Zolang ik nog door prominente Westlanders wordt aangesproken met: duurzaamheid, groen, milieu is allemaal onzin en kost geld, dan tekent dat het echt niet wordt begrepen helaas.

De beste keuze voor een nieuwe economische succesvolle toekomst ligt  in een snelle kanteling naar een Duurzame circulaire economie en samenleving die niet meer draait op fossiele energie. 
De tuinbouwsector begrijpt dat al wel (deels) door haar FSI convenant, wat een goede start is. De gemeente Westland heeft wel in 2013 een aanzet gegeven voor een duurzaamheidagenda, maar is niet innovatief genoeg en blijft achter en de visie is lang niet ambitieus genoeg, feitelijk is het mooipraterij voor de bühne en bitter weinig doen.
Veel politici (alle andere partijen) denken dat alles wel weer goed zal komen, nee dus.

We moeten eindelijk ook eens gaan luisteren naar het IMF en de Wereldbank, die wel duidelijk aangeven dat zo door gaan binnen de komende 25 jaar catastrofaal is. Ook bedrijven als Unilever (Paul Polman CEO) zien wel hoe het moet naar de toekomst.

Ook moeten we lering gaan trekken uit onze eigen nationale belangrijkste duurzaamheidorganisatie Urgenda.
http://www.urgenda.nl/

Luister NU naar het interview met Marjan Minnesma, een van mijn eigen duurzaamheidiconen  en een van de belangrijkste, slimste en geniaalste vrouwen in Nederland KLIK HIER  http://www.mvo-leiderschap.nl/weg-met-mvo.html

Ook organisaties als Weg met MVO waar kritische interviews staan met belangrijke leiders en deskundigen moeten we eindelijk eens gaan lezen en serieus nemen.  http://www.mvo-leiderschap.nl/weg-met-mvo.html

Partijen die dat niet doen hebben eigenlijk  geen bestaansrecht meer.

Willen we duurzaamheid en toekomst serieus nemen laten we daar dan NU mee beginnen.
Ik vecht daar al sinds 1972 voor en zie nog steeds vooral ongeloof, ontkenning en domheid of het niet willen weten…

Mijn stelling: Westland Verstandig Leo-2.0 is wel duidelijk in wat de visie voor de toekomst moet zijn en welke weg moet worden bewandeld voor nieuw economisch succes.

De volgende 10 punten zijn volgens mij cruciaal om beleid te maken:

1.       De consument eist wereldwijd steeds luider een groene, gezonde leefomgeving. Mensen eisen veilig en gezond voedsel zonder allerlei schadelijke toevoegingen en verslavende stoffen als suiker, zout, foute vetten, e-nummers etc.

2.       Consumenten eisen steeds luider Local for Local, dus minder zinloos en verkwistend gesleep van goederen over de aarde, maar korte lijnen van productie naar gebruik.
Dat betekent ook dat op termijn productie dicht bij de mensen in de wereld moet plaats vinden. Daar liggen veel kansen voor Westlandse bedrijven en onze kenniseconomie.


Het rapport van Prof Nijkamp uit 2010 ‘’Vitaal tuinbouwcluster 2040’’ speelt daar al deels op in, maar zoals zo vaak verdwijnen goede ideeën na de eerste bombarie, in een lade van de gemeente en van de politieke partijen, zo ook dit rapport.

3.       Westland zal enorm veranderen, veel tuinbouwproductiebedrijven zullen verdwijnen en zelfs de veiling zal binnen 10 tot 20 jaar mogelijk verdwijnen en alleen een kleinere handelsplek worden. Steeds meer handel gaat buiten de veiling om en rechtstreeks van teler naar eindbestemming. Daarom moeten we nu ook de juiste keuzes maken voor infrastructuur en zaken die straks niet meer nodig zijn. Het ontbreekt helaas aan visie en het meeste is korte termijn gericht…

4.       Een snelle transitie naar een duurzame economie is voor Westland de beste en de enige kans om uit de huidige crisis te komen en nieuw economisch succes te genereren.
Daarin passen een circulaire energieneutrale schone economie en innovatieve tuinbouw.

In Westland is al veel innovatieve kracht in de Green port aanwezig en die moet sterker worden om te  groeien naar een Westland Valley waar alle agrarische innovaties vandaan komen. Bedrijven als Lely uit Maassluis en Priva uit de Lier zijn voorbeelden van een nieuwe duurzame toekomst.

5.       People, Planet en Profit in harmonie met de aarde en werken aan nieuwe kansen moet leidend zijn. Een eerlijke verdeling van de rijkdommen van de aarde is van belang en iedereen moet recht hebben op schoon drinkwater, gezond voedsel en werk.

6.       De circulaire economie gebaseerd op People Planet Profit moet dus het uitgangspunt zijn voor de economie men bestuurskracht van Westland. Dat vereist ander leiderschap en bestuurders met een andere kennis en attitude.

7.       We moeten echt ophouden met het uitputten en vervuilen van de aarde. We moeten leren ons te voelen zoals Wubbo Ockels zegt, bemanningslid van het ruimteschip Aarde.
We moeten veel beter voor ons eigen ruimteschip de aarde gaan zorgen. Daarom is een duurzame economie de enige weg naar toekomst.

Het Platform Duurzaam Westland
is mede daarom een belangrijke organisatie in Westland waarmee we veel goede duurzame voertuigen kunnen inzetten om de kanteling te bespoedigen. Dat platform wordt nog niet breed gedragen en niet breed ondersteund door politiek, gemeente en bedrijfsleven. Het gevaar is er dat het ook een gezellig praatclubje wordt zonder tanden! Maar daar zijn er al genoeg van, het is tijd voor daadkracht en duurzame kanteling.

8.       Op macroniveau moeten we lijnen uitzetten als wereldspeler en green port.
Op meso niveau moeten we in onze regio en in Westland zorgen voor een duurzame circulaire economie. Op microniveau moet individuele bedrijven hun duurzaamheidplan ontwikkelen. Vervuilers moeten flink meer belasting gaan betalen en gelijktijdig moeten we arbeid goedkoper belasten en natuur en cultuur daardoor veel betaalbaarder maken.

9.       Op micro niveau is het van belang dat de gemeente ook aandacht schenkt aan ondersteunen van het algemeen belang via verenigingen en vrijwilligers. Dat is een belangrijk stuk van de spirit van Westland als economische entiteit. Investeren in de samenleving levert een veelvoud aan rendement omdat mensen dan graag hier willen wonen en werken en samen de streek kracht geven en succesvol maken.

10.   We moeten harde duurzaamheidsdoelen stellen: in 2020 40% minder CO2 uitstoot; in 2030 Energieneutraal zijn, geen afval meer en geen vuilverbranding maar grondstofrecycling.

Dit zijn de rode lijnen (maar er is meer) die ik adviseer voor WestlandVerstandig-Leo2.0
het zijn speerpunten voor een veranderende economie. Daarvoor is visie nodig, inventiviteit, creativiteit en durfdenken. Of de nieuwe Raad dat na 19 maart zal gaan tonen, ik hoop het, maar vrees dat het niet snel genoeg zal gebeuren.

Naschrift; bovenstaande is zoals het volgens mij zou moeten, maar dit wordt zeker niet in alle partijen gedragen. Velen geloven het wel en gaan liever door op de ouwe manier. Verandering is angstig en men denkt dat klimaatverandering niet zo een vaart loopt.
Rechtse en Ouwe partijen in Nederland kiezen NIET voor een duurzame toekomst, maar heulen met de lobby van de Ouwe Economie zoals Shell en BAM en de Energiebedrijven.
Daarom is stemmen op Rechts en ook op de ouwe regentenpartijen, een keuze voor vernietiging en dus misschien wel immoreel. Dit geluid zal de komende tijd sterker worden.
WestlandVerstandig Leo 2.0 is in principe niet rechts of links, maar profileert zich duidelijk richting Duurzame toekomst, groen, leefbaar. In hoeverre dat ook in actieve politiek zal worden omgezet en of het intrinsiek wordt gedragen zal de nabije toekomst uitwijzen.
Voor kiezers adviseer ik goed de programma’s te lezen en te vergelijken en ook rekening te houden met wat de afgelopen 4 jaar is gedaan of is nagelaten. Dit college, het CDA, GBW en PW scoren dan niet hoog helaas.

Zal het beter worden?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.