Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

17 jul. 2014

15 juli 2014 Zwarte bladzijde Westlandse politiek!



© Auteur Aad van Uffelen, Naaldwijk (korte versie)

Column over de belangrijke raadsvergadering in de Gemeente Westland van 14 juli 2014
Onderwerpen: vaststellen financiële jaarstukken van 2013 en het nieuwe College Werkprogramma 2014-2018 CWP


Eindelijk! De jaarstukken van 2013 worden besproken in de gemeenteraad en aansluitend het College Werkprogramma (CWP) 2014-2018. Een deel heb ik in de Raadszaal meegemaakt, maar omdat dat niet vol te houden was zonder overmatige ergernis, de rest voor de buis thuis, voor zover het, zonder het krijgen van een gevoel van teleurstelling, was uit te zitten.

Ik moest direct denken aan Alexander Pechteld (AD 28 juni) die open en eerlijk zei dat het niet meer is dan politiek theater. Dat vooraf alles al is bepaald en vastgesteld. Het toneelspel in de Raadszaal is dus voor het oppoetsen van het eigen ego. 
Pikken groeien bij sommige fractievoorzitters (vooral bij die van het CDA, PW en GBW) en bestuurders tot immense afmetingen. Bij kleinere partijen zoals D66 is het succes al gescoord met 6000 euro voor een computer om een riedeltje voor een carillon af te spelen en graag ook wat ruiterpaden, want ja de juffrouw rijdt wel paard!

Burgers mogen eens in de 4 jaar een kruisje zetten en vervolgens stromen de dames en heren een vet betaalde bijbaan in en schuiven colonnes bestuurders (Westland heeft 6 +1 wethouders) Nr 7 is de directeur van de gemeente, die in het HHW zich profileert als een volwaardige wethouder.Terug in je hok zou ik zeggen en doe niet alsof je wethouder bent.
Het valt te vrezen dat  mogelijk nog anderen uit het gemeentelijk bedrijf zich laten zien als extra bovenbazen, of grijpt het apparaat zelf naar de macht, voor zover de ambtenaar alles al niet bepaalt?

Toch heb je hoop op een goed, open en eerlijk en pittig debat. Opnieuw waren er maar twee partijen die blijk gaven hun taak, het controleren van het college, serieus te nemen LPF en WV.
Het feest van elkaar een hak zetten, het eigen ego poetsen, schijnbaar leuke grappen lanceren, elkaar uit de tent lokken of in een kwaad daglicht zetten, het hoort, helaas, allemaal bij het spel van een deel van onze bestuurders en raadsleden.
Eerlijk is eerlijk op de inhoudelijke kwaliteit van LPF en WV na was het bij anderen vooral blabla. En aan elkaar triggeren (of is het pesten) lijken sommigen ook veel lol te beleven.

Natuurlijk zijn de gelovigen uit de coalitie wel zo aan hun eigen CWP gebonden dat ook zij geen ruimte meer hebben er iets van te vinden. Zij hebben zich terwille van het pluche verloochend tot 4 jaar zwijgen. Zij mogen vooral juichend opstaan en alle eer betonen aan het CWP en de bovenbazen die onze bestuurders zijn; applaus. Nu zijn zij niet per definitie verdacht, en natuurlijk moeten zij een kans krijgen te tonen dat ze het waard zijn 103.000 burgers en vele bedrijven in het beleid te vertegenwoordigen, en daar dik voor te worden betaald (los van de bijbaantjes, reisjes, en andere genoegens).
Laten raadsleden, bestuurders en het gemeentelijke apparaat niet vergeten dat ze een dienende taak hebben; burgers dienen. De burger is er niet voor hen, maar zij zijn er voor de burger; zo hoort het te zijn.

Wat vooral opviel tijdens het debat was dat een respectabel aantal tot het ambt van bestuurder of fractievoorzitter geroepenen zich verlaagden tot gelaatsuitdrukkingen danwel gesproken woorden die
zorgelijke kenmerken vertoonden van zelfoverschatting, arrogantie, misnoegen, zelfvoldaanheid, egocentrisme en hoogmoed. Vooral TV beelden zijn hier hard en duidelijk in.
Ervaren zijn in list en bedrog en in de retoriek van de blaaskaak en het kunnen optrekken van rookgordijnen, het lijken de belangrijkste kwaliteiten te zijn om deze ambten succesvol te kunnen uitoefenen.
Natuurlijk speken zij overmatig veel goede, vaak niet realistische voornemens uit. Maar, het klinkt soms zo mooi hé! Wellicht geloven ze er zelf nog in ook!

Als een bedrijf of van Gaal zo zou werken dan kwam er niets van terecht. Onbekwame brokkenpiloten blijven helaas tot het einde der tijden zitten, vastgeplakt aan het pluche of een vet betaalde (bij)baan, waar zoals gezegd een groot deel van de aanwezige raadsleden niet veel meer voor hoeft te doen dan een kruisje zetten voor aanwezigheid. En voor bestuurders is het soms al niet veel beter. Feitelijk maken een handvol leiders de dienst uit!

Het ergst is onze oppervader van der Tak met zijn tamelijk ongeloofwaardige toekomstvoorspellingen. Het is tenenkrommend te horen hoe onze grote leider in feite niet meer is dan een orakel zonder visie. Hij weet trouwens veel meer dan hij nu laat horen. Hij weet van de geheime besprekingen over de toekomst van Westland waarin de Metropoolregio, de Zuidvleugel, maar vooral de Provincie Zuid Holland en Rotterdam de hoofdrol spelen, aangestuurd door economische plannen met Westland die het kabinet heeft.
Er worden niet voor niets 4- en 6-baanswegen en tunnels gebouwd en in het CWP staat ''OpenArmenBeleid'' (dat heeft niets met de armen te maken) en ook andere niet agrarische industrie is welkom (Cross-overs) en dat is een trendbreuk met hoe het was: alleen tuinbouwgerelateerde bedrijven mochten zich hier vestigen... Hoedt u voor de geheimtaal in het CWP, wat tussen de regels staat is wat er gaat gebeuren.

Die toekomst is er een die heel anders is dan de realiteit van vandaag. Tuinbouw is aan het verdwijnen, Het zo belangrijke ''tuinbouwcluster'' valt uiteen. Bedrijventerreinen, industrie, havens, wegen, ondergronds transport, het komt er allemaal aan en Burgemeester van der Tak weet dat. Hij lijkt als je Twitter volgt al te solliciteren naar een nog hogere positie dan die van burgemeester van deze gemeente. 

Raadsleden en burgers die nog denken dat in Westland tuinbouw de heilige graal naar een glorieuze toekomst is moeten maar eens een koude douche nemen. En dan moet van het college naast tuinbouw toerisme de tweede economische activiteit worden, dat met de afwezigheid van een infrastructuur daarvoor geen schijn van kans heeft, op een paar badgasten na en wat rondvarende westlandse bierschuiten!

O ja, dat de jaarstukken van 2013 gewoon met meerderheid werden goedgekeurd, zonder dat de raadsleden (tijdig) alle stukken hadden en de meesten gewoon blind geloofden wat een boekhouder hun voor hield en ze zelf de stukken niet gelezen hadden, och... 
En ook discussie over het CWP was een farce. Het zijn slechts voetnoten in het hele theater van de Westlandse politiek. 

Het is ''The Morning After'' de  rookgordijnen zijn opgetrokken, de zon schijnt weer, proost... biertje dan maar!



Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.