Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

17 nov. 2014

Keuzes maken of ten onder gaan; Westlandse tuinbouw op kruispuntArtikel Aad van Uffelen   aadvanuffelen@gmail.com
13 november 2014

Keuzes maken of ten onder gaan!

Dat het niet best gaat met de glastuinbouw is een understatement. Uit de huidige diepe crisis komen is lastig, mooie woorden helpen niet, er moet veel gebeuren. Maar wat? 


De glastuinbouw zoals ik die in Westland zie verouderd razendsnel. Ondernemers worden ook ouder, gaan failliet en er is weinig nieuwe aanvoer van kundige tuinders, opleidingskwantiteit en kwaliteit falen. Kennis verdwijnt of verouderd en ook de infrastructuur in de sector staat onder druk. 

Greenports beconcurreren elkaar en de voormannen houden vooral mooie verhalen waar niemand wat aan heeft. Het is vooral windowdressing.
 
Zelfs het hoeraverhaal van LTO Glaskracht Westland ( HHW 12-11-2014) over nieuwe impulsen voor Greenport Westland-Oostland is een voorbeeld van separatisme en oud denken. In plaats van de koe bij de hoorns te vatten en te gaan voor één Greenport Holland en alle krachten te bundelen blijft men lokaal denken. 

De genoemde Tripple Helix moet nationaal en niet alleen regionaal worden gerealiseerd om als Nederlandse glastuinbouwsector kansen naar de toekomst te hebben, daarbij kan Westland best het innovatieve hart zijn. Gelukkig gebeuren er wel goede dingen zoals het programma ''het nieuwe telen''  bioverpakkingen, en het programma 'keteninnovatie'' maar te fragmentarisch en het is niet genoeg.
 
Uitholling op alle fronten is het grootste probleem dat al een aantal jaren speelt. Men ontkent ook de snelle opkomst in de wereld van vertikaal telen en Urban Farming (stadslandbouw). Buitenlandse bedrijven ontwikkelen daarvoor de technieken die we hier al lang hadden kunnen bedenken uit wat we hebben. 
Bij http://urbanfarmers.com/ zijn het niet eens tuinders en ontwikkelen ze stadslandbouw zoals op het Philipsgebouw in Den Haag, en kijk naar in de USA (Whittier Organic Food Center) maar ook in Singapore (www.skygreens.com/technology/) zien we effectieve systemen voor vertikaal telen ontstaan.  

Toen ik in 2011 tijdens de bijeenkomsten van de gemeente Westland het vertikaal telen als item innovatief inbracht werd ik nog door de VIP's en bestuurders verguisd. Nu hebben ze hun kansen vrijwel verkeken. 
Het horizontaal denken blijft vooralsnog de geesten beheersen, dat is niet alleen jammer maar ook zakelijk gezien niet slim.
 
We dreigen achter te raken en als nog meer van de primaire sector verdwijnt zakt ook de innovatiekracht ineen. Daarmee wordt een directe aanslag gepleegd op de reden van bestaan van onze glastuinbouwsector, zowel aan de primaire als secundaire kant.
 
Het is zaak om vandaag de bakens te verzetten, de juiste vormen van samenwerking te realiseren, krachten te bundelen, kennis te ontwikkelen en daarmee nieuwe kansen te bieden. Doen we dat niet, dan worden we zelf een agrarisch ontwikkelingsland.
 
Er is dus veel werk aan de winkel!
----------
PS  Mijn grote document over de toekomst van Westland en de glastuinbouw wordt over enkele dagen gepubliceerd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.