Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

14 feb. 2014

Kansenfestival! Wat doen met gemeentehuis Naaldwijk?Kansenfestival! Wat doen met gemeentehuis Naaldwijk?
Aad van Uffelen, eerste presentatie en publicatie november 2011
Deze update 14 februari 2014
Centrum Naaldwijk; Gemeentehuiskansen!

In het kader van de gemeentelijke plannen Wat te doen met de huidige gemeentehuizen, mocht het tot nieuwbouw komen, hierna mijn inzending voor Naaldwijk.
In de discussie over het centrum Naaldwijk, gemeentehuis, Centrum voor de kunsten, de Naald, het historisch archief, het Westlands museum e.d. heb ik (in iets gewijzigde vorm) in 2011 het navolgende idee al gelanceerd en gepubliceerd.


Doel:
  • Een sterk centrum van Naaldwijk met als kernpunten:
  • Horecaplein Wilhelminaplein
  • Winkelcentrum De Tuinen/Naaldwijk
  • Cultuurcentrum met De Naald in combinatie met een omgebouwd gemeenthuis
  • En een aantal culturele en museale functies bijeengebracht.


Mogelijkheden:
Er zijn in het huidige gemeentehuis van Naaldwijk goede mogelijkheden voor een groter centraal Gemeentelijk archief en diverse culturele functies, al dan niet (deels) commercieel.
De Westlandse culturele- en kunstscene kan hier haar moederplek vinden.
Ook ruimte voor muziek is voorhanden. Hoewel dat ook naast de Naald mogelijk is want ook daar is met aanpassing ook ruimte voorhanden.
Verder kunnen voor zover ruimte beschikbaar is worden gedacht aan al dan niet commerciële activiteiten en maatschappelijke voorzieningen.
Een belangrijk punt is wel dat de parkeerdruk wordt vergroot in het centrum van Naaldwijk, daar moet wel een oplossing voor komen.


1 Huidig gemeentehuis Naaldwijk
 
Als het huidige gemeentehuis wordt gestript, de portocabines weg zijn, dan kan het oorspronkelijke pand, dat een mooie architectonische stijl heeft, dienen om er een cultuurpand van te maken.
Je kunt er zelfs nog een etage er op zetten, de fundering is daar volgens zeggen al op berekend. Maar nodig is dat niet en het zou afbreuk doen aan het huidige ontwerp. Ook wordt de massaliteit in het centrum dan groter en dat is ongewenst. Nu is het een elegant gebouw.
Het dak wordt voorzien van sedumbeplanting en zonnepanelen.


2 De Naald
 
De Naald moet binnen 10 jaar een upgrading krijgen. Nieuwbouw is niet nodig want er is genoeg mogelijkheid voor aanpassing. Het kan gemakkelijk aan de kant van de Stokdijkkade in de toekomst een uitbreiding krijgen.
Aan de voorkant kunnen 2 etages worden gemaakt met een glasgevel. Een deel van de gevel kan ook prima een plantengevel worden, dat past ook in het kader van vergroening, duurzaamheid en leefbaarheid.
De grote zaal kan naar voren worden uitgebouwd, richting Stokdijkkade en vergroten naar ca. 700 stoelen, nodig om rendabel te draaien. Door de schuine stand van de stoelen te verminderen is er ruimte voor meer stoelen bij uitbreiding naar achteren zonder de hoogte in te gaan..
Onder de hoge kant kan nog een extra zaal worden gemaakt voor film en presentaties.
Naast de grote zaal aan de kant van de Verdilaan staan een paar uitbouwtjes. Die kunnen eventueel een herbouw ondergaan, maar tegen de grote zaal zit buiten nog een flinke ruimte (pleintje) om eventueel nog een (extra) kleine zaal bij te bouwen.
Het pleintje naast de Naald kan zo bij de Naald worden getrokken en je krijgt dan genoeg ruimte aan de voorkant voor ontvangst en div. functies. Het deel aan de voorkant krijgt 2 etages. De aula kan deels beneden en boven, of alleen boven worden gesitueerd. Via een inwendige open vide en trap wordt dit bereikbaar. Er hoeft dan ook geen kostbare investering te worden gedaan aan de achterkant waar nu het podium e.d. is.
Deze plannen beperken investeringskosten enorm en passen in het kader van duurzame oplossingen.De huidige Naald
Waar duidelijk te zien is dat zonder extreme kosten nog enorme uitbreidingsmogelijkheden zijn.


3 Glazen overkapping
 
Tussen de nieuwe Naald en het aangepaste gemeentehuis ontstaat een plein, dat deels doorloopt langs de Verdilaan. Hier kan je bijv. een vliegende glazen overkapping maken, aan de zijkanten met glazen wanden. Daarmee krijg je een grote overdekte ruimte voor activiteiten, presentaties en
festiviteiten. Zomer en winter inzetbaar. Het glazen dak kan deels bestaan uit zonnepanelen.
Ook worden gebouwen visueel verbonden terwijl het gevoel ruimtelijk blijft.
Als optie kan je nog denken aan het verbinden van de glazen ruimte over de Verdilaan heen naar het Rabopand of wat daar eventueel in de toekomst komt. Dit hangt af of functies elkaar ondersteunen of niet.
De resterende ruimte kan dienen voor groenaanplant.


4 Westlands museum
OP de plek van de Rabobank zou ook een centraal Westlands museum kunnen worden gesitueerd, want daar moet ook nodig een oplossing voor worden gezocht. Eventueel aangevuld met een breder kader aan museale onderdelen.
Hierbij is het wel noodzaak te zoeken naar goede commerciële mogelijkheden om het rendabel te maken.
Deze optie is alleen mogelijk indien op de Raboplek geen gemeentehuis wordt gebouwd.


Tot slot
Het centrum van Naaldwijk bestaat dan uit het horecaplein Wilhelminaplein, het winkelhart en het culturele hart van Westland.
Het is ook van belang om het Havenplein te upgraden zodat het in het geheel een verbindende functie krijgt.

AH kan voorlopig blijven zitten tot die een keer verdwijnt en dan kan die ruimte, het parkeerterrein en de ruimte als de school weg is, omtoveren tot een extra boeiend centrumdeel.
De beste keuze is dan een centrumpark zodat daar allerlei activiteiten kunnen plaatsvinden en mensen kunnen genieten van groen in het hart van het dorp.

Het is dan ook zeker een optie om onder dat aan te leggen park een parkeergarage te maken, maar dan alleen indien daar noodzaak voor is en een rendabele exploitatie door een commerciële partij mogelijk is. Een dergelijk besluit heeft uiteraard gevolgen voor het hele parkeerbeleid in het centrum.

Een andere optie is om op de plek van de huidige Raboparkeerkuil een parkeertoren te maken van ca. 3 of 4 verdiepingen waarbij dan de buitengevel geheel of grotendeels kan worden voorzien van planten. Daarmee kan het geheel CO2 neutraal worden.
Aanpalend kan in de toekomst als de school nog eens verdwijnt daar een haven worden gemaakt met eventueel randbebouwing.

Een nog verdergaande optie is om in de toekomst op die plek die doorloopt over het water en het veldje dat er nu ligt, daar in de toekomst een nieuw duurzaam stijlvol gemeentehuis te bouwen.

Zie hierna een schetsontwerp.


Schets
Ontwerp
Aad van Uffelen 2011


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.