Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

1 sep. 2014

Midden Delfland een Metropolitaans Park

In AD van 26 augustus Stad en Regio staat op pagina 5 een artikel over Midden Delfland.
Rotterdam en Den Haag willen van Midden Delfland een Metropolitaans Park maken als recreatieplek voor de omliggende steden. Net zoals het Central Park in New York het groen is voor de bewoners.
Maar wat is de adder onder het gras van dit plan?
Metropolitaans park?

Rotterdam en Den Haag willen van Midden Delfland een beschermd groen recreatiepark maken voor omliggende steden, maar zijn hun bedoelingen wel zuiver?
Het ooit beschermde Groene hart van NL is ook deels opgeofferd, dus veel waarde heeft beschermen niet. Beleid met de mond wordt zelden hard gemaakt en ook uitgevoerd.
Midden Delfland is prachtig mooi en zo zou het moeten blijven vinden ze zelf, en dat vind ik ook.
 
Het belang van Rotterdam en Den Haag is dat de Metropoolregio, de Zuidvleugel en Westland totaal industrieel worden ingevuld en ge-urbaniseerd. Dus volgebouwd.
Zoals New York zijn Central Park heeft, zo wordt Midden Delfland het groene park voor de toekomstige stadsstaat RotterHaag. Omliggende dorpen en gemeenten gaan in de toekomst op in RotterHaag.
 
Door het MD groen te claimen en tot een Metropolitaans park te benoemen, kan men zonder veel tegenstand het omliggende land vol bouwen. Feitelijk is men daar al volop mee bezig. Denk aan de mega wegenstelsels bij Westland, de plannen voor de Blankenburg- en Oranjetunnel, de Noordelijke haven, het opheffen van tuinbouw in Westland en starten van industrie en bedrijventerreinen, enzovoort.

Vele rapporten wijzen in die richting, stap voor stap worden die doelen bereikt.
Beleidsmakers zoals burgemeester van der Tak van Westland weten het, maar geven geen transparante informatie. 
Ook Westland wordt onderdeel van die stadsstaat! De Metropoolregio is het voorspel daartoe. Dat wordt al zo gespeeld dat geen enkele gemeente nee kan zeggen tegen die Metropoolregio. En dat mondt vanzelf uit in de Stadsstaat Rotterhaag.
 
---------------------
Toelichting:
 
Afgelopen tijd heb ik een analyse gemaakt van zeer veel documenten, rapporten en artikelen die richting geven aan de toekomst van Westland.
De resultaten zijn uitgewerkt in een eigen document en PPT plus een samenvattend artikel.
Dit alles is bijna gereed voor publicatie en presentatie.
Het geen ik hierboven stel is dus geen gissen of missen, maar harde realiteit.
Degene in de politiek en het gemeentebestuur die het weten zwijgen nog in alle talen, maar dat zal niet lang meer duren.
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.