Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

19 okt. 2014

Document over toekomst Westland komt nu spoedig uit. Voorpublicatie!De toekomst van Westland
Nog in oktober komt het document uit over de toekomst van Westland. Ik heb hier bijna een jaar aan gewerkt en ontelbaar veel documenten doorworsteld om een analyse te maken.
Het is er nu dus bijna, we wachten nog op de laatste opmerkingen van een belangrijke reflectiegroep.
Alvast iets over het hoe, waarom en de motivatie dit grote werk uit te voeren.


Motivatie:
Het zou mooi zijn als we met elkaar op een open manier van gedachten kunnen wisselen om te bezien hoe we verder moeten gaan met Westland en de glastuinbouw. Ik zou dat dan doen op basis van positiviteit, creativiteit en denkkracht, waarbij de duurzame kanteling van de economie centraal zou moeten staan. Toch die duurzame groene denktank dan maar? Maar durven we dat?

Vergeet dan wel graag het oude motto  van belangen, macht, regeren, afdwingen en beheren. Dat zal wel moeilijk zijn voor veel politici en bestuurders (met een positie), maar het moet als we vooruit willen.

Mijn zorg is hoe we Westland en de glastuinbouw op een hoger platform kunnen krijgen om het gebied en de mensen nieuwe toekomst te bieden.  Adaptie ofwel veranderen en duurzaam kantelen is voor megabedrijven, maar ook voor bestuurders lastig want die willen vooral méér...

Laat we daarom gaan delen en vermenigvuldigen, laten we collectief zijn, samenwerken tussen de gemeente, telers, handel, veiling, afzetorganisaties en burgers natuurlijk. En ook samenwerken met omliggende economische partners zonder dat dit gelijk maar moet in een nieuwe extra bestuurslaag zoals de Metropoolregio/stadsstaat! (helaas heeft Westland op 15 oktober 2014 al besloten deel te gaan uitmaken van de Metropool, dus die piketpaal lijkt al geslagen)

Praten over herstructurering van de glastuinbouw, integreren, samenwerken e.d. levert niets op als we het niet gaan doen. Er zijn echt te veel bestuurslagen en er wordt te veel en zinloos vergaderd, de Metropool is weer zo een extra bestuurslaag, een baantjesmachine.
Andere beperkende factoren als lage scholing, achtergebleven onderwijs, watergebrek, grondgebrek, klimaatproblemen etc. moeten snel worden aangepakt. Ook zou ik inzetten op meer sociale cohesie en samen zoeken naar een rechtvaardige samenleving waarbij de mens en de aarde weer centraal staan en niet het megaconcern.


Ik heb mijn werk in de agrarische sector en het creatieve aspect als opleider van floral designers altijd het leukste gevonden dat er bestaat! Werken met fantastische producten, de motivatie van collega's en studenten en niet te vergeten de ambassadeursrol door mijn vele werk- en promotiereizen naar alle werelddelen voor de sierteeltsector en al 29 jaar werken voor de Paus. Veel tuinbouwgebieden, groothandels, bloemisten, veilingen en scholen heb ik zelf gezien, dat verrijkt je zeer en geeft een breder beeld van wat er in de wereld gebeurt en vooral wat er in de agrarische sector gebeurt.

Wat is er mooier dan bedenken van creatieve innovatieve concepten en dit commercieel vertalen. Mensen blij maken met ons product, geur, kleur en smaak. Dat succes delen, daar hou ik van.
Hoog nodig dat alle remmende factoren voor toekomstig succes uit de weg worden geruimd zodat nieuwe kansen ontstaan. Het kan, het moet en het zal, anders is er weinig toekomst!
-
Het document en verantwoording
Het document is een beknopte analyse met als basis een groot aantal door anderen gepubliceerde documenten. Daaruit is een conclusie getrokken welke een beeld geeft van hoe Westland en deels ook hoe Westland en de glastuinbouw er mogelijk uit gaat zien rond 2030 -2050.

U ervaart invalshoeken die in de nabije toekomst zullen leiden tot belangrijke strategische besluiten over het gebied Westland en over de glastuinbouw daar en in Nederland, voor zover dat al niet vast ligt. Het is te verwachten dat glastuinbouw in Westland spoedig niet meer die positie in de tuinbouw zal innemen die het nu heeft. Dat dit enorme economische, sociale en financiële consequenties heeft is duidelijk.

Er worden ook veel vragen gesteld, waarop vooral de lokale politiek van Westland antwoord zou kunnen of moeten geven! Westland staat op een kruispunt in de geschiedenis en dat besef is wellicht nog niet overal doorgedrongen, want de tijd gaat snel. Vooral de keuze wel of niet aan de Metropoolregio deel te nemen is een belangrijke strategische keuze voor de toekomst van Westland.

Het is goed hier duidelijk te stellen dat het document geen wetenschappelijke studie is, maar wel een  duidelijk beeld geeft van wat er speelt.
Het document is verdeeld in deel 1 de informatie, vragen en conclusie en deel 2 de links naar documenten. Ook zijn veel documenten in een bestand beschikbaar zoals gepubliceerde artikelen.

Ik ben mij er van bewust dat de omvangrijke materie maar ten dele door mij is benaderd en ook dat ontwikkelingen levend en voortdurend aan verandering onderhevig zijn. Wat gisteren is gezegd, kan morgen wel weer anders zijn! Het is daarom ook belangrijk dat anderen dit verder oppakken en nader onderzoeken, antwoord geven op gestelde vragen en kordate besluiten durven nemen. Ik hoop dat men dat niet uitsluitend laat doen door de oude zittende bestuurlijke garde, maar dat men vooral ook creatieve innovatieve durfdenkers en jongeren hierbij inschakelt.De auteur en motivatie
Een geboren Westlander opgegroeid in de tuinbouw en tuinbouwtoelevering en was als leraar verbonden aan de tuinbouwscholen in Den Haag, Naaldwijk, Wateringen en De Lier, auteur van boeken en vakartikelen en wereldreiziger om Nederlandse sierteeltproducten te promoten en bloemisten/arrangeurs te trainen. Was door de jaren lid van vele commissies van het ministerie van landbouw en de bloemistensector, bekleedde bestuursfuncties en lidmaatschappen van culturele en maatschappelijke organisaties en medezeggenschapsraden.
Houdt zich o.a. bezig met de toekomst van de Westlandse tuinbouw en de cultuur en de karakteristiek van het Westlandse gebied.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.