Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

11 jan. 2014

Alternatieve nieuwjaarstoespraak Westland - De ‘ware werkelijkheid’ van 2014

Voorwoord: De nieuwjaarstoespraak van het College van de Gemeente Westland was weer een verhaal waar een kritische bezorgde burger of ondernemer niet blij van wordt. Ook anderen stellen de zaken mooier voor dan ze zijn. Daarom neem ik de ruimte om die toespraak van de burgemeester van der Tak eens te herschrijven vanuit een ander perspectief en aan te bieden aan mijn medeburgers. 
Copyright tekst en logo  Aad van Uffelen 
 


 
 
 Samen op pad!
 
Alternatieve nieuwjaarstoespraak Westland

De ‘ware werkelijkheid’ van 2014
 
Dames en heren, ik uw burger-meester heet u hartelijk welkom; u allen wens ik een bijzonder goed Nieuwjaar.

Dit jaar bestaat Westland 10 jaar en ik vind dit geen reden hier een feest voor te bouwen en in tijden van bezuiniging en financiële zorgen, veel gemeenschapsgeld aan uit te geven. Wel hoop ik dit jaar op veel burgerinitiatieven voor cultuur, sport, muziek en sociale activiteiten, om zo meer binding tussen onze dorpen te krijgen, dat is het mooiste cadeau voor dit jubileum. Voor een sociaal Westland is de inzet van buurtverenigingen essentieel om dorp en wijk mooier, groener, veiliger en leefbaarder te maken. De gemeente moet dat beter gaan ondersteunen.

Doemdenken is niet mijn ding, maar in 2008 begon de crisis en die zijn we nog niet te boven. De ‘Ware Werkelijkheid’ is dat het nooit meer wordt zoals het was. Mijn visie is dat we een snelle kanteling moeten maken naar een duurzame samenleving en een duurzame economie in Westland. Alleen dan komen we sterker uit de crisis en gloort er een nieuwe toekomst. Ieder van u die denkt dat dit niet de juiste weg is blijft op nul staan en komt niet verder. We hebben nu al 6 jaar gewacht, nu is het genoeg!

Westland is nu nog een middenmoter op duurzaamheid en wij moeten een voorloper worden, een icoon van een nieuwe dynamische innovatieve economie en samenleving. We weten ook dat werken bij een baas voor het leven niet meer bestaat, zekerheden vallen weg. Dynamiek en verandering en dus aanpassing is het adagio voor de toekomst. Dat is de ‘’Ware Werkelijkheid’’

Nee, ik ga hier niet al het goede opsommen van 2013, zeker er zijn successen, maar mijn taak ligt in het ontsluiten van nieuwe hoop voor een mooie toekomst.
Twijfelachtige duurzaamheidlijstjes waar we op staan zijn niet boeiend, het moet gaan om resultaten en om vooruitgang binnen het frame van duurzaamheid. De gemeente, het bedrijfsleven, het onderwijs, de woningsector, de zorgsector, ja wij allen moeten gaan excelleren op de gebieden waar we goed in zijn en dan nóg beter worden. Daar is inspiratie, moed en uitdaging voor nodig en een College en Raad die de juiste visie op de toekomst hebben. Hier zijn wij nog niet goed genoeg in helaas.

Een van onze drijvende krachten is de tuinbouw, maar wereldwijd is dé trend naar Local for Local, naar duurzaam, EKO, Bio en het telen van veilig en gezond voedsel. Telen in lagen in hoge gebouwen in de steden wordt normaal, zelfs mini-telen in de eigen keuken wordt trend en dat doen in de eigen tuin, op het balkon of dak is al normaal. Stadslandbouw en moestuinen zijn al iconen van de toekomst. Dat zal invloed hebben op de Westlandse tuinbouw en ons heilig verklaarde glasareaal, maar het geeft ook kansen.

Wij moeten inspelen op een steeds snellere toekomst, op het zelf 3-D printen van allerlei zaken, zelfs van voeding, gewoon thuis in de keuken, misschien straks ook wel een paprika! Onze Greenport moet dus aanpassen en dat doen in de frontlinie anders verliezen we de slag. En… dit moet vandaag en niet morgen! Er is geen tijd meer voor egocentrisch eigenbelang en geroeptoeter voor de bühne.

Westland heeft ook kansen om een belangrijke producent te worden van energie, gebruik van restwarmte, stroom van de zon, uit getijden, koude en warmte opslag enzovoort.
We zullen op minder ha. beter moeten renderen en wellicht op een heel andere manier onze economie gaan inkleden. De innovatieve tuinbouw met echt duurzame nieuwe producten heeft toekomst, de productietuinbouw zal naar verwachting afnemen. Ook FloraHolland zal over een aantal jaren krimpen en het veilsysteem digitaliseert, zoals alles!

De gemeente Westland verandert mee, maar veel te traag. In feite zijn we als een grote tanker die maar langzaam van koers verandert. Het ouwe denken overheerst nog. Het moet sneller en vooruitstrevender. En dat is geen gokken, maar inspelen op de ‘’Ware Werkelijkheid’’


Een kleinere goedkopere overheid moet samen met het bedrijfsleven, de Raad, het onderwijs en de burgers het initiatief nemen. De overheid schept faciliteiten, denkt mee, schept voorwaarden en neemt de regie indien nodig. Dat betekent dat de kwaliteit van het ambtenarenkorps omhoog moet evenals de kwaliteit van ons bestuur en van politici die in de Raad de kiezers vertegenwoordigen. Klein maar vakkundig en slagvaardig is mijn motto!

Dames en heren, we kunnen zelfgenoegzaam achterover leunen, maar de vastgestelde Structuurvisie 2020-2040 en ook de Duurzaamheidagenda 2012-20120 zijn mooi, maar niet scherp genoeg voor de steeds sneller veranderende toekomst, daar redden we het niet mee.

Bij de duurzaamheidagenda ligt de focus van de gemeente op de ambitie om de meest duurzame glastuinbouwgemeente van Nederland te worden, maar dat is natuurlijk onzin, Westland moet de duurzaamste tuinbouwgemeente van de wereld worden en de duurzaamste gemeente van Nederland, dan maak je een punt! En… het kan!

Om als Greenport wereldmarktleider te zijn is kennis en opleiding een harde voorwaarde en die kwaliteit moet veel beter. De in ontwikkeling zijnde Greenport Horti Campus kan een bijdrage leveren als kenniscentrum. Maar een mooi gebouw is geen garantie voor kwaliteit, dat hebben we al te vaak gezien bij de bouw van nieuwe scholen. Mensen maken kwaliteit en mensen met kwaliteit zijn schaars en visionairs zijn al helemaal schaars! Een creatieve duurzame denktank met visionairs zou geen gek idee zijn voor Westland.


Dames en heren ook de bouw van een of zelfs twee nieuwe gemeentehuizen is geen garantie op beter presteren van de ambtenaren en het College. Een ieder die denkt dat een fraai gebouw alle problemen oplost heeft het mis. Succes en kennis zitten tussen de oren, maar een iconisch, inspirerend en duurzaam gebouw helpt daar wel aan mee.


Daarbij komt dat de schuldenlast van de gemeente nu al ruim 330 miljoen is en op zal lopen naar 400 miljoen als we zo door gaan, 4000 euro per inwoner! En dan is het grondprobleem nog niet eens opgelost, daar zit nog een risico van meer dan 100 miljoen! Ja de rente is laag, maar om rente en aflossing te betalen lenen we en die rente stijgt snel! Dat loopt misschien niet goed af…

Een nieuwe Raad en een nieuw College moeten geen stapjes zetten, maar echt noten gaan kraken  in het sociale domein, de bouwsector, de vergroening van Westland, het gezond maken van de financiële situatie, de lucht en het oppervlaktewater, terugdringen van geluidoverlast, voorkomen dat heel Westland vol met dure geluidswallen komt, veilige fietspaden, voorkomen van overlast, geweld en inbraak, en nog veel meer. In de dorpen moeten we streven naar kwaliteit en sfeer en niet naar nog grotere supermarkten en onnodig veel verkeer in het centrum. Niet méér winkels, wel betere en fraaiere presentaties om de centra aantrekkelijker te maken. Laten we ook duurzame energie neutrale woningen gaan bouwen, woningen met een creatieve uitstraling, minder van hetzelfde,meer variatie en betaalbaar. Vergroenen en samenspel van voetgangers en fietsers in de centra is een stap voorwaarts, het moet kunnen.

De noodzaak is groot om samen te werken om drankmisbruik tegen te gaan. Comazuipen is de ergste vorm, maar op jonge leeftijd leidt drank direct tot hersenschade en dat moeten we niet willen. We moeten nog scherper worden op openbare veiligheid, geweld thuis en op scholen en mensen die zich niet aan de regels houden.


Ook de problemen van vuurwerk, de vernieling en ongevallen moeten anders worden aangepakt en misschien moeten we wel een verbod afkondigen en zelf als gemeente een prachtig centraal vuurwerk afsteken. En zoals het hoort, dan met plezier klinken op het nieuwe jaar, zonder gewonden, rotzooi en overlast.
En hufters die de zaak vernachelen moeten we keihard aanpakken en dat geldt ook voor misbruik van voorzieningen. Ja er ligt een enorme taak voor ons allen.

Ook moet er naast sport worden gewerkt aan verbetering van de sociale cohesie, aan cultuur, educatie, muziek, beschermen en presenteren van onze historische waarden, zoals bij monumenten, in het Westlands museum en het Gemeentearchief, die beiden aan renovatie en uitbreiding toe zijn.
Cultuur is wie je bent, Geld is wat je verdient, beiden maken een vast onderdeel uit van ons dagelijkse leven. Maar zonder cultuur besta je niet, dan heb je geen wortels.


Dames en heren, hierbij ook complimenten voor alle vrijwilligers, de politie, brandweer, EHBO, ambulancepersoneel, de reddingsbrigades, de buurtpreventie en allen die met veiligheid bezig zijn. De mensen die met cultuur bezig zijn, schrijvers, dichters, zij die mooie feesten, het Varend Corso, de Zomerbloemententoonstelling en noemt u maar op organiseren. Zonder hen loopt alles vast. Zij allen verdienen applaus!Dames en heren, u hoort het, geen burger-meester die een ronkend succesverhaal houdt en de feiten mooier maakt dan ze zijn. Maar een met een visie op een mooie toekomst, een die weet wat nodig is voor de Westlandse samenleving en daar de juiste stappen voor weet te zetten, samen met de Raad, een klein en kundig ambtenarenkorps en u allen. Alleen samen kan je winnen!


En, Westland heeft behoefte aan een kritische raad die haar taak, het controleren van het College, serieus neemt. Dat er dan soms spaanders vallen is prima, maar we moeten wel onze visie op de juiste toekomst voor Westland in de Raad waar maken. Daar is kennis, creativiteit en inzet voor nodig. Resultaten zijn er, maar onvoldoende om te spreken van een geweldige raadsperiode, te veel kansen zijn gemist. Ook uw burgemeester is daar mede verantwoordelijk voor. Het kan en het moet beter. Wij bestuurders en politici moeten respect verdienen door onze daden. Integriteit, betrouwbaarheid en daadkracht zijn daar leidend in.

In maart zijn de verkiezingen. Laat het  gaan om een duurzaam Westland van morgen. Hoe kantelen we zo snel mogelijk en worden echt duurzaam, hoe versterken we onze economische en sociale kracht met als basis Planet, People en Profit.

Ik hoop op een stevig debat met hoge kwaliteit en met respect voor elkaar. Integriteit en betrouwbaarheid zijn sleutelwoorden bij de kiezers en dat moet ook zo zijn in de Raad en bij het College. Daar waar het boetekleed nodig is moet het worden aangetrokken. En ik erken dat er fouten zijn gemaakt en dat het beter kan. Zelf had ik bijvoorbeeld nooit de kar moeten gaan trekken voor de bouw van een nieuw gemeentehuis, maar ik had een neutrale inspirerende voorzitter moeten zijn, een die boven de Raad staat en verantwoordelijk is voor heel Westland. Ik ben uiteindelijk de burgemeester van u allen, ik ga dat beter doen.

Dames en heren, de echte crisis is de klimaatverandering, die voor enorme problemen gaat zorgen als we zo doorgaan. De uitputting en vernieling van de aarde, de natuur, de oerbossen, de lucht en het water moet stoppen. Dus moet het echt anders en dat is de ‘’Ware Werkelijkheid’’

Positief en creatief denken is voor 2014 een belangrijke drijfveer en dat heeft niets met geld te maken. We moeten ‘’het nieuwe’’ centraal stellen richting duurzaamheid. Er komen nieuwe verbindingen en de  toegevoegde waarde, in de methode, het product en in samenwerking, zijn cruciaal.
De kracht van het Westland ligt primair in het sociale, het naar elkaar omzien, verbinden en hechten en daarnaast resulteert dat in een uitdagende en hoogwaardige economie. Het is aan u om bij de verkiezingen de juiste keuze te maken en Westland daarmee nieuwe kansen te bieden.


In 2014 hopen we op een mooi jaar waarin u kunt genieten van elkaar, onze mooie stranden, Westlandse wateren en een mooier en steeds groener en duurzamer Westland. Laten we samen gaan werken aan een nieuwe toekomst met economisch herstel op basis van een duurzame samenleving.
Ik wens u nogmaals een mooi  2014 en alle goeds.


Uw Burger-meester

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.