Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

14 mei 2014

Wat wordt de toekomst van Westland?


Ook in korte vorm als Ingezonden brief verstuurd 3 mei 2014   met de titel Wordt Westland Vernield?     Aad van Uffelen
Wat wordt de toekomst van Westland?
Wist u dat sinds eind 2013 er (geheime) besprekingen met de Prov. Z.Holland over de toekomst van Westland zijn! Motto van het eerste verslag:  Reisverslag, Op weg met Westland. Met Gem. Westland, Rabo, ABC, FloraHolland, Hoogheemraadschap, VNO/NCW enz. praat men over hoe Westland er uit gaat zien. (update 26 mei)


Bij toeval kreeg ik begin mei het conceptverslag: Preverkenning Op Weg met Westland, van de Provincie Zuid Holland in handen. En dat was even slikken...
Ik zie wat in dit verslag staat in een samenhangend verband met een aantal ontwikkelingen zoals: De Zuidvleugel, De Metropoolregio, de zich ontwikkelende wensen van Rotterdam om de haven naar het noorden uit te breiden (mogelijk de 3e maasvlakte), de begerige blikken van het rijk, de banken en het bedrijfsleven die de goedkope tuinbouwgrond (nu 35 euro per meter) effectiever kunnen gebruiken en natuurlijk de wens van de provincie Zuid Holland om in Westland een ander soort economisch hart te ontwikkelen.

Daarbij weet ieder dat FloraHolland niet best gaat en de tuinbouw (en zeker tomaten, komkommers, paprika) het moeilijk hebben en bijna niet meer economisch rendabel zijn. Voeg daarbij de wens van politieke partijen zoals SP en anderen om de tuinbouw naar elders te verplaatsen en desnoods naar het buitenland. De SP had dat bij de laatste verkiezingen zelfs in haar programma staan...

In Westland is ook geen ruimte meer voor de supertuinbouwbedrijven van 30 ha en groter... 
 

Samengevat lijkt het serieus dat het einde van de tuinbouw voor wat betreft de bulkteelt, in Westland in zicht is en je mag verwachten dat binnen 20 jaar Westland er heel anders uit zal zien.
MAAR, reken er niet op dat beleidsmakers of het college wat in dit artikel staat zullen toegeven...5 kernpunten worden genoemd in die besprekingen: 1 Kringlopen voor water, energie. 2 Interactie van onderwijs, kennis, innovatie. 3 Behoud van een fijne leef-en verblijfsomgeving. 4 Betere promotie van het Westland 5 Slimme efficiënte bereikbaarheid, handel, logistiek. Men wil beter benutten van de ondergrond (land) en zoeken naar nieuwe functiecombinaties. Grondwaarde van 35 tot 50 euro wordt dan een veelvoud waard! Dat klinkt toch mooi!

Cruciaal is de vlinderontsluiting: 4- 6-baans wegen, 3-in1, de centrale 4- en 6-baan-as van Westerlee naar Poeldijk en brede wegen naar de A4 via de bloemenroute en de Lier. En tunnels, ondergronds vervoer, meer vervoer via zeecontainers en een Noordelijke Haven bij Hoek van Holland!


Stelling in het stuk Op weg met Westland: Westland is een wereldspeler van formaat, toonaangevend in ''food and flower'' en kan meer!

Ik zeg, men gaat daarbij voorbij aan het rapport van Prof Nijkamp... en de noodzaak van een snelle kanteling naar een duurzame schone economie en leefomgeving. Westland krijgt statusinstituten zoals Greenport Horticampus, maar scholen kunnen al niet voldoen aan de kwaliteit en kwantiteit die de markt vraagt... daarbij is het MBO niveau te laag om de mega bedrijven in de tuinbouw te gaan leiden.

Men geeft wel toe dat naarmate Westland meer industrialiseert de druk op leefbaarheid toe zal nemen...onthoud dit maar, want de leefbare kwaliteit zal verder afnemen!

Ondanks dat de plannen leiden tot totale industrialisering van Westland, spreekt men toch over prettig wonen in Westland, hoe dan? Wonen waar je kinderen en jij zelf ziek worden van vervuiling en overlast? Ik ben benieuwd naar de antwoorden... Ook het nieuwe college 2014 geeft aan dat andere dan tuinbouwgerelateerde bedrijven voortaan in Westland kunnen starten. Dat holt dus vanzelf de innovatieve kracht van het tuinbouwcluster uit.

Even dromen; Westland over 25  jaar, een futuristische toekomstblik!

Jarenlang is Westland een enorme bouwput, dat is nu al gaande! Er is 95 % industrie, 2-, 4- en 6-baans wegen, ongelijkvloerse kruisingen, een haven noord van de waterweg, opgeofferd Maasdijks tuinbouwgebied (de Oranjepolder
en nog een paar gebieden worden industriegebied) ondergronds vervoer, verbindingen met Barendrecht, Oostland, Aalsmeer, enz.
Minder woningbouw, constante ruis van geluidoverlast en minder groen. (o ja, er komt een klein parkje om het volk zoet te houden en langs westlandse sloten komt hier een daar wat snippergroen) Maar zal het Staelduinse bos nog blijven, ik denk het wel? Maar de Beer bij Hoek van Holland was ook ooit een beschermd natuurgebied, en is toch geheel opgeofferd.

Het Westland wordt volgens de hoge heren, de grote draaischijf voor de wereldhandel en dat is meer dan tuinbouw.
De 3e Maasvlakte komt bijna zeker noordelijk van de Waterweg en Westland wordt voor een groot deel industrie. Men spreekt over Het Westland en tuinbouw en over veel minder bulk telen, dus tuinders weg.
Vrijgekomen ruimte wordt industriegebied voor van alles en nog wat. Eerst langs de wegen van de Vlinder en de centrale as en later in de verder ontruimde tuinbouwgebieden.
Bulk wordt in het buitenland geteeld of elders in NL, stadslandbouw en in verticale systemen. Hier is innovatie nodig, maar dan moet tuinbouw wel rendabel worden. Een kern van tuinbouw zal in Westland wel blijven, maar dan niet de heilig verklaarde bruto 4800 ha, (netto 2300) maar misschien de helft of minder.

Dan de centrale as naar Poeldijk.

Toen veiling Noord (ABC) sloot had men dat moeten afbreken, terug geven aan de tuinbouw of woningen bouwen. Nu wordt Westland in mootjes gehakt door de aanleg van al die enorme wegen, Poeldijk moet er aan geloven voor die weg en het kost miljoenen. Recent is begonnen met nieuwbouw op het ABC terrein, waardoor het nog drukker wordt op de Westlandse wegen. Nu al gaan er 1700 vrachtwagens per dag naar het ABC toe.

(Totaal komen dagelijks meer dan 11.000 vrachtwagens nu al in Westland en dat worden er veel meer)

Alsnog is afbreken van (een deel van) het ABC terrein wellicht goedkoper, duurzamer en beter voor Westland... Het ABC-monster dat men zelf heeft geschapen is niet meer te temmen en kost miljoenen. Bedrijven die nu op ABC zitten kunnen beter naar het zuidelijke industriegebied van Westland verhuizen!
De term Leefomgeving wordt gebruikt om te doen lijken dat het wonen en leven in Westland in de toekomst goed zal zijn!

Westland zegt men is dan een sociale, fijne en veilige omgeving! Maar wel een van de meest luchtvervuilde gebieden ter wereld... lekker veilig! En wat als er een chemische ramp in Europoort gebeurt of bij de veiling (koelvloeistof, of op een bedrijventerrein, gas, ethyleen, of een kunstmestbrand of straks met chemische stoffen?  Kent u het rampenplan?
Een grote Westlandse handelsondernemer zei laatst, stop met denken in dorpen, het moet gaan om het hart, Naaldwijk. Dorpen sterven langzaam. 

Een vooraanstaande journalist zei pas, let op, over 25 jaar is Naaldwijk een vinexwijk van Rotterdam!
Roeptoeteren over ruimtelijke kwaliteit is dus blijkbaar vooral theater...

Wat is nog de waarde van de westlandse structuurvisie, de duurzaamheidkalender 2013 , rapport Nijkamp uit 2010 etc. Wat weet en doet de Raad en de burgemeester, iedereen zwijgt vooralsnog?

Ja, er moet veel gebeuren in Westland, met een scherpere visie op de toekomst, met als uitgangspunt People, Planet, Profit en transitie naar een duurzame circulaire economie en samenleving. Met gezondheid en leefbaarheid centraal. Want wat is de zin van nog meer bedrijven hier als mensen er aan dood gaan of ziek worden?
Hoe spelen we als Westlandse GreenPort in op veranderende wensen van consumenten, stadslandbouw, moestuinieren, bio, gezond voedsel, 75 miljoen mensen per jaar er bij, de snelle verandering in de digitale wereld, leefpatronen, enz.

Wie mogen niet mee praten?
In de discussie zijn grote groepen uitgesloten. Een insider zei mij onlangs dat dat beter is omdat het alleen maar onrust geeft als men weet wat er gaat gebeuren... Dus geen overleg met: Burgers, Platform Duurzaam Westland, Sociale organisaties, de Raad, Jongeren, Ouderen, Natuur en Milieuorganisaties en vooral niet met Visionairs en Creatieve Denkers... zoal mensen van het denkvermogen van Except, Urgenda, Wubbo Ockels, Paul Polman en Jan Rotmans.

Is dit nu waar of niet?
Heeft het kabinet al besloten dat Westlandse tuinbouw naar elders moet en dat dit kostbare economische gebied hogere doelen gaat dienen? Is tuinbouw in Westland afgeschreven en wat is de rol van Europa hier bij? 


Ik zeg JA op deze vragen. Westland als tuinbouwgebied verdwijnt de komende 25 jaar (minimaal voor de helft) en er komt een industrieel gebied voor in de plaats, met enorme wegen, havens, ondergronds vervoer en veel bedrijventerreinen. Hoe precies zal de tijd leren, plannen worden nooit zo uitgevoerd als bedacht. De hoge heren praten in het geheim en deels weten we de plannen, maar de waarheid vertellen ze niet.
Wat is de rol van van der Tak en het westlandse College hierin? Waarom worden burgers niet transparant en tijdig geïnformeerd. Moet het nieuwe college van VVD-CDA-PvdA (plus Groen Links en GBW) het metropoolbeleid uitvoeren en de slag maken naar hetgeen ik hierboven heb geschreven? Ik denk van wel.
Veel vragen, weinig antwoorden en een totaal zwijgen in Westland...
Gaat Westland ten onder als Greenport en verrijst er een industriële feniks?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.