Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

23 sep. 2014

Gemeente Westland meet met 2 matenGemeente meet met 2 maten!

Mijn gemeente Westland en de politiek hebben de mond vol van een leefbare omgeving. Dat zal overal wel zo zijn vrees ik. Gemeente Westland volgt ook de landelijke wetgeving voor erfafscheidingen. Dat is iets anders dan deze wet toepassen en handhaven waar het fout gaat, want dat gebeurt nauwelijks.

 
Erfafscheidingen en bomen zijn een de belangrijkste bronnen van conflict tussen buren. Op zeer veel plekken in Westland, in straten en wijken staan erfafscheidingen die niet voldoen aan de regels zoals de wet die voorschrijft. 

 
Afscheidingen van planten zoals de heg of haag zijn voor een natuurlijke omgeving, vogels en een leefbare wijk altijd de beste, gezondste en duurzaamste oplossing. Plantenhagen, mits niet te hoog of te breed zijn vrij algemeen toegestaan. Helaas hangen hagen vaak over de weg of belemmeren de veiligheid van het verkeer in bochten etc. Veel mag zonder vergunning, maar overleg met de buren is altijd essentieel.

Globaal mag zonder vergunning achter de woning een harde erfafscheiding worden geplaatst tot 200 en soms tot 100 cm hoog. Aan de zijkant is dit niet hoger dan 100 cm. Vanaf 1 meter achter de voorrooilijn tot aan de weg is 100 cm het maximum. Volledige regels zijn via de gemeente op te vragen of via Internet te vinden in de brochure Erf- en perceelafscheidingen.

De praktijk leert dat op ontelbaar veel plekken de wet wordt overtreden en met name aan de voorzijde van de woning harde erfafscheidingen staan tot 200 cm of hoger. Ook een metalen rek met hedera begroeid is een harde afscheiding. 

Er zijn ook veel gevallen van landjepik van het gemeenteplantsoen want het is eenvoudig om je erfafscheiding of een haag een stukje te ver naar buiten te plaatsen. Bij een haag zie je dat deze al snel over de weg hangt wat een gevaarlijke situatie kan opleveren en sommige zijn wel 4 meter hoog. Veel mensen trekken zich niets aan van de regels en hele wijken worden getto's en zien er niet meer uit om het woord krottenwijk niet te gebruiken.

Het is onbegrijpelijk dat de Gemeente Westland niet handhavend op treedt als erfafscheidingen fout zijn geplaatst. Als op een glastuinbouwbestemming iets gebeurt wat niet mag dan handhaaft de gemeente direct, zelfs om de meest kinderachtige redenen. 

Ook zijn er legio voorbeelden waar op glastuinbouwbestemmingen grootschalige dingen gebeuren die niet mogen, zoals voeren van bedrijfsactiviteiten tot bouwen van bedrijfspanden. Sommige mensen of bedrijven mogen alles en burgers staan met lege handen als de buurman een foute erfafscheiding bouwt.

Bij  mij in de wijk presteert de gemeente het zelfs een bevel tot afbraak van een hoge stenen muur te eisen, maar het resultaat is dat betreffende bewoner gewoon niets doet. De gemeente doet natuurlijk vervolgens ook niets meer en laat het onrecht voortduren.

Dat meten met 2 maten lijkt heel gewoon in Westland en dat geeft de burger steeds minder vertrouwen in het gemeentebestuur. Moeten burgers dan maar in opstand te komen of zelf in te grijpen  om ''recht'' te verkrijgen? Met alle gevolgen van dien! 

Kom op gemeente geef niet alleen een gemakkelijke bekeuring voor een foute fietser, maar handhaaf ook de echt belangrijke zaken die direct de leefbaarheid raken en stop het meten met 2 maten.
 

Tekening uit de brochure Erf- en perceelafscheidingen
  
Zo mag het niet zonder vergunning


Zo mag het wel
Bronnen:
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2010/07/20/erf-en-perceelafscheidingen.html
https://www.gemeentewestland.nl/nl/wonen-en-leven/omgeving-en-veiligheid/veiligheid/handhaving-bouw-en-woningtoezicht/rechten-en-regels-erfafscheiding/
https://www.gemeentewestland.nl/bestuur/lokale-regelgeving/regelgeving-detail/filter///Decree/handhavingsbeleid-schuttingen-en-andere-erfafscheidingen/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.