Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

18 okt. 2014

Bewoners worden genegeerd door de politiekBewoners worden genegeerd door de politiek
18 oktober 2014

Bewoners van de Chrysantenstraat in Naaldwijk zijn vreselijk in het hemd gezet en genegeerd door het College en de raadsmeerderheid van Westland.


Al sinds 2011 ligt een stuk bouwgrond bij de Chrysantenstraat braak, er stond hier een school, alle plannen van de gemeente liepen spaak. Nu ligt er weer een bouwplan van de gemeente, maar dat geeft veel nadeel, schaduw en andere overlast voor de huidige bewoners. Ook is er geen ruimte voor groen e.d.

 Dus spreken een hele trits bewoners in op de Raadsvergadering van 14 oktober. Wat blijkt, alle bewoners zijn het helemaal eens met elkaar en dienen een fantastisch mooi gewijzigd bouwplan in waar iedereen mee kan leven en wat haalbaar is. En waarin recht wordt gedaan aan starters, bejaarden en andere partijen. Ook is het schaduwprobleem opgelost evenals het parkeren e.d.

Dan zou je toch zeggen als college en raad, heel mooi, dank u burgers voor dit fantastische meedenken. Dit is nu precies wat wij bedoelen met burgerparticipatie, met mee doen en meewerken aan je eigen leefomgeving en de straat waar je woont. Wij gaan dit plan nauwkeurig bekijken en samen met u zien of we het kunnen uitvoeren.
Nu ja, zo zou ik het gedaan hebben als ik burgemeester was of raadslid...

Eigenlijk is het natuurlijk nog veel beter als de gemeente helemaal in het begin van een plan met de bewoners om de tafel gaat om zo samen tot het beste plan voor hun buurt te komen. Dat is pas burgerparticipatie!

Maar zo werkt het niet helaas, sorry ik was even wat naïef!
Het is toch totaal onbegrijpelijk dat de raad en het college zo structureel niet luisteren naar burgers, het is blijkbaar een gewoonte geworden in Westland.
Aan de ene kant willen ze en roepen ze, participatie, mee doen, zelf in de wijk dingen doen, groen bijhouden en noem maar op.
Aan de andere kant negeren ze dezelfde burgers door niet naar hen te luisteren, nou ja, voor de vorm mogen zij inspreken, maar dat is een wettelijk recht, dus ze moeten wel.
Nu alle bewoners het eens zijn voor hun omgeving en het bouwplan  is het raar te zien dat veel fracties en het college burgers wegzetten als, klets maar een eindje in de rondte, we luisteren toch niet.
Als raadsleden die ongeïnteresseerd zijn gaan rond lopen en tekenen tonen van desinteresse, of gaan twitteren of op Internet dingetjes doen of zo, dan is dat wel raar. Het is toch niet fraai als bestuur en volksvertegenwoordigers zo met hun burgers omgaan.

Gevolg is meer boze en afhakende burgers en straks procedures, schadeclaims en ontevredenheid.
Is ons bestuur echt zo egocentrisch en paternalistisch dat werkelijk de burger er niet meer toe doet, dat kan ik niet geloven? Het zijn vooral Christenen in de raad en het bestuur en die zouden toch eerlijk moeten handelen? Of hoeft dat niet in een raadszaal of in het College?

Nu gaan die burgers hun kracht samen inzetten om hun doel te bereiken, voor iedereen wordt dit een verliespartij.
Och ja, de autocratische regenten in het college en de coalitie zijn natuurlijk bang voor hun machtspositie en belangen en laten dat niet ondermijnen door in hun ogen zeurende burgers. Althans dat is wat het lijkt.
Foei, stoute burger, wat denk je wel, hoe durf je op te komen voor je eigen leefomgeving, het is schandalig wat u doet, bewoners van de Chrysantenstraat, dit kan echt niet.   

Het mag toch niet zo zijn dat dit de leidraad is van de coalitie/het college en dat zij zo ver van de burgers af staan dat het gedrag krom en selectief wordt en gespeend van visie en zicht op eerlijk besturen en burgerbelang. 
Je zou menen dat niet de burger er is voor de bestuurders, maar dat politiek en bestuur de burgers moeten dienen, of is dat ouderwets gezwets?
Probleem is dat ook niet coalitiepartijen als D66  en Christenunie/SGP braaf mee doen met deze vertoning en blijkbaar ook niet meer zien en weten wat er bij de burgers leeft in Westland.
Coalitiepartijen als CDA, PvdA/Groenlinks (PW) zouden ook beter moeten weten. Maar ja die worden ook vaak aangestuurd door de moederpartijen in den Haag. En individuele raadsleden willen soms wel anders, maar dan komt de fractiediscipline in het gedrang. Uw bestaansrecht is volgen en stemmen wat de bovenbazen willen, zou de heer Bommel zeggen!

Noteer dat alleen Westland Verstandig de bewoners steunde, alle overige partijen niet. Dat LPF ook met het college meeging is opvallend want dat is toch ook een partij die het belang van het volk hoog in het vaandel heeft, deze keer niet dus.
Je zou kunnen zeggen dat de burgers het dus mis hebben, maar dat is niet zo. Geld gaat boven leefbaarheid en woongenot voor allen in een buurt en dat is jammer.

Wanneer stopt men in bestuur en politiek eens met aandacht voor de eigen agenda.
Dat GBW, die zegt een burgerpartij te zijn ook mee doet met deze vertoning is ook niet te begrijpen.

Als het is zoals mensen vaak tegen mij zei zeggen ''ze doen toch wat ze zelf willen'' dan zijn we diep gezakt, en misschien is dit het zoveelste bewijs daarvan. Ik weet nog toen een paar jaar geleden de ISW school werd gebouwd langs de Kruisbroekweg. Bij hoog en laag werd bewoners bezworen en met filmpjes aangetoond dat de huizen niet in de schaduw kwamen en afstand en hoogte geen probleem was. Nadien bleek alles vals en moest men toegeven dat burgers fout waren voorgelicht. Resultaat is dat een aantal huizen onverkoopbaar zijn en mensen bedroefd... Helaas staat er dan niemand om de schade te betalen!
Het bestuurdersvirus, macht en ego zijn toch gevaarlijker dan dat ik altijd dacht.

Wie het nog wel snapt mag het zeggen, u begrijpt dat ik dit onrecht toch even van mij af moest zetten en ik wens de bewoners van de Chrysantenstraat veel sterkte met hun strijd, ze kunnen winnen als ze maar eendrachtig samenwerken! 
De pyrrusoverwinning van het college kan wel eens tegen hen gaan werken!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.