Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

30 nov. 2014

Terugblik op het energietransitiecongres van de gemeente Westland 21 november 2014Een korte terugblik op het energietransitiecongres van de gemeente Westland op 21 november 2014

Aad van Uffelen, Naaldwijk  

Op 20 november 2014 werd in 's-Gravenzande het ''Congres Energietransitie en Geothermie'' van de gemeente Westland, gehouden die dit samen organiseerde met het platform geothermie.
Helaas ging dit niet over de energietransitie, maar alleen over Geothermie...


Het was met meer dan 200 deelnemers een druk bezette bijeenkomst in de Kiem waar dit plaats vond. Het bezoek bestond uit een breed scala aan mensen, van gemeentelijk, organisaties, tuinders, enkele geologen en een aantal geothermiespecialisten. Het programma begon om 13.00 uur en eindigde om 18.30 uur na afloop van de netwerkborrel...

Mijn ervaring vandaag is dat dit congres vrij nutteloos bleek te zijn, waarom?
De reden is dat de titel van het congres: Energietransitie en Geothermie, niet tot zijn recht kwam. het is alleen gegaan over Geothermie en dat is slechts een minimaal onderdeeltje van de totale energietransitie.
Na de inleiding van wethouder Theo Duijvestijn werd onder dagvoorzitter Frank Schoof het programma doorgewandeld. Er waren 3 lezingen:

Nr 1 Lucia van Geuns, energiedeskundige. Zij hield een uitvoerig verhaal over olie, gas, steenkool, en de vele voorraden die er nog van zijn. Zijdeling zei ze ook iets over duurzame energie, maar niet veel. Fossiel blijft nog zeer lang het belangrijkste om energie te maken. De omslag naar duurzaam zal maar heel langzaam gaan in procenten van het gebruik wel te verstaan.
Haar verhaal was interessant, maar zij was duidelijk een adept van de fossiele industrie. Pluspuntje is dat zij aangaf dat we op de lijn zitten van opwarming van de aarde die nu al bijna op 2 graden zit en op gaat lopen, als we nu niets doen, tot 6 graden of meer, met alle catastrofes van dien. Toch was zij duidelijk in haar mening dat we het nog zeer lang met fossiel moeten doen.

Nr 2 Thorsten Weimann van de Duitse Geothermie organisatie Wirtschaftsforum geothermie. Deze man had een slechte presentatie, sprak slecht Engels en zijn PowerPoint was bizar slecht. Te veel info op de sheets en het was onleesbaar. En zijn verhaal was extreem ingewikkeld. Te vrezen is dat 95 % er niets van snapte.

Nr 3 was een presentatie van Will Vallejo van Schlumberger, dat ging over techniek en ontwikkeling bij het boren naar olie en gas. Een erg ingewikkeld technisch verhaal, mede omdat zijn Engels niet best was. Ook hier veel te ingewikkeld verhaal voor de doelgroep.

Waarom geen eenduidig doel?
Deze presentaties roepen de vraag op waarom de organisatie er niet voor heeft gekozen om een duidelijk verhaal neer te zetten met een paar heldere doelen en daar heldere presentaties aan te koppelen. In Nederland zijn genoeg mensen die dit verhaal hadden kunnen vertellen. Of was het de drang naar internationalisering van de gemeente dat deze mensen van ver weg, met hun technische  boodschap, zijn uitgenodigd?

Paneldiscussie
Daarna een paneldiscussie waarbij de dagvoorzitter Frank Schoof zelf de vragen ging stellen, een bekende methode... Aan het eind mocht door het publiek nog een enkele vraag worden gesteld. Dat waren vooral enkele techneuten die zeer complexe vragen stelden waar niemand iets van begreep.
Ik heb zelf de vraag gesteld, het thema vandaag is energietransitie, de gemeente promoot nu al dat de warmterotonde spoedig wordt aangelegd, dit is niet aan bod geweest. En wat moeten we met al die geothermieboringen die nu al zo moeilijk zijn te realiseren en maar minimaal bijdragen aan de transitie. Volgens de warmterotonde moeten de geothermiesystemen hun warmte aan de rotonde gaan toevoegen, maar gaat dat ook gebeuren? Of zijn ze straks overbodig of te duur, of blijven het los staande bedrijven? En het thema van vandaag waarbij de energietransitie centraal staat is niet aan bod gekomen, het is alleen gegaan over geothermie, wat maar een minimale bijdrage is aan de energietransitie. Waarom?
In ieder geval was de netwerkborrel wel geslaagd...

Conclusie: het was een druk bezette bijeenkomst waarbij het doel zoals in de uitnodiging stond totaal niet werd gehaald. Het is alleen over Geothermie gegaan.
Het is voor 90 % een zinloze bijeenkomst geweest, op de netwerkborrel na dan, die was geslaagd. 
We zullen ongetwijfeld de komende dagen hoeraverhalen horen over het geweldige succes van deze bijeenkomst, maar ik vond het verloren tijd en weggegooid geld.

Zou het ook zo kunnen, hieronder een paar hoofdlijnen?

Doel is energietransitie. Geef aan wat wordt bedoeld en waarom die noodzaak er is.

Probleemstelling
: fossiele energie (zoals olie, kolen en gas) moet stoppen en we moeten over naar duurzame schone energiebronnen.
De reden is de urgente klimaatproblematiek, opwarming van de aarde en op termijn opraken van fossiele energie.
Feit is dat we op het kantelpunt staan van No return en waarbij de opwarming zichzelf gaat versterken en niet meer is tegen te houden. Het smelten van de permafrost is hiervan een zorgelijk teken. 

Onze keuzes bepalen toekomstkansen voor hen die na ons komen.

  • Welke schone energiebronnen (energiemix) komen direct al in aanmerking en welke zijn op korte en lange termijn beschikbaar.
  • Hoe zit het met de CO2-afname, de kosten, bio footprint en hernieuwbare energie.
  •  Wat is het tijdspad om de transitie te realiseren, wat is daarbij nodig, wat zijn de investeringen, wat zijn de nadelen en wat de voordelen, levert de transitie nieuwe banen en nieuwe bedrijfsvormen op. 
  • Welke invloed heeft het op de economie en de samenleving.
  • Welke rol spelen in de energietransitie de Warmterotonde, Geothermie, zonenergie, windenergie, waterenergie, biobrandstof, waterstof, misschien zelfs veilige kernfusie, Liquid Fluoride Thorium Reactor, de blauwe energiecentrale (zout-zoetwater) ? etcetera
  • Welke maatregelen zijn nodig om tot energiebesparing te komen: isoleren, LED, variabele straatverlichting, energiezuinige apparaten etc.
  • En wat kunnen we doen aan energiezuinig transport en bij vervoer van mensen, de trein of zo?
  • Wat zijn naast de economische, politieke en maatschappelijke doelen bij de transitie, de randvoorwaarden?
  • Welke beleidskeuzes moet de Raad en het College maken?

In de discussie is niets gezegd over het belang van Urgenda, de meest duurzame transitieorganisatie in Nederland die concreet aangeven dat de energietransitie in 2030 kan zijn gerealiseerd. Lees het rapport van Urgenda dan wordt je veel duidelijker. Dat gaat wel over energietransitie...
Nog wat algemene informatie hieronder, maar er is natuurlijk veel meer:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.