Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

20 feb. 2014

Gemeentehuis feest of drama?


Gemeentehuis feest of drama?

Aad van Uffelen februari 2014

Betrokken Westlandse burgers zoeken naar de waarheid over de al jaren zich voortslepende plannen voor de bouw van een nieuw gemeentehuis in Westland. 
(onderaan de foto's van de huidige gemeentehuizen)
 
We weten dat het College en de Raad al sinds 2004 deze, voor haar haar belangrijkste droom wil realiseren.
Een aanzienlijk paleis waar  ambtenaren, het college en natuurlijk ook de Raad in zal worden gehuisvest. Veel meer nuchter denkende Westlanders zouden zich met deze soap moeten bemoeien. Dat kan voor het laatst op 19 maart bij de verkiezingen.

Door de veelheid aan plannen, wijzigingen op de plannen en wijzigingen op de gewijzigde plannen was men zover dat, onder leiding van de burgemeester, de Raad op 30 oktober 2013 een daad wilde stellen en wel dat de burgemeester zonder last of ruggespraak vanaf toen kon doen wat hij wenst.
Hij stelde zich boven zijn taak en de Raad en ging zelf het project leiden. Nogal een blunder want een burgemeester moet boven alle partijen en projecten staan en moet vooral leiden en binden.

Dat betekende ook dat de raad stopte met haar taak en dat is het controleren van het college. Door in te stemmen met een procedure waarbij nadien door de raad geen zeggenschap meer is over de plannen van de burgemeester, of het kost miljoenen extra, zet de raad zichzelf buitenspel en daarmee dus ook de burgers.

Na vele plannen, tekeningen en kostenramingen te hebben gezien, kom ik tot de conclusie dat, het plan om niet 1, maar zelfs 2 gemeentehuizen te willen bouwen, een lachwekkende miskleun is. Dit temeer daar er nog een aantal zeer goede gemeentehuizen in Westland staan en er een enorme kapitaalsvernietiging volgt.

De wijze waarop het college heeft gekneed, gemanipuleerd, geprest en gegoocheld met plannen en met schijnbare al dan niet juiste of onvolledige onderbouwing is verbijsterend. En daarbij geen oog heeft gehad voor kritische geluiden, en die ook niet serieus zijn genomen; de manier waarop de mening en ook de tegenstand onder de burgers is gebagatelliseerd.

De megalomane bouwplannen, en dan nog wel in een tijd dat de gemeente al een enorme schuld heeft oplopend naar meer dan 400 miljoen euro, welke door de bouw van haar droompaleis zal oplopen tot mogelijk 450 miljoen worden een ramp voor Westland. Samen met de grondproblematiek loopt de schuld astronomisch hoog op.
Alleen al afwaardering van de grondwaarde gaat wel 60 tot 80 miljoen kosten. Zonder dat komt de bouw niet snel meer op gang.

De raad en het college kunnen maar een ding doen en dat is stoppen en wachten tot er tijden aanbreken dat de gemeente weer in goede gezondheid verkeert, financieel draagkrachtig is en de schuldenberg heeft verminderd tot een aanvaardbaar niveau van niet meer dan 60% van de jaarlijkse begroting; die is nu ca. 225 miljoen. Daar mag maximaal een schuld bij horen van 135 miljoen en dat is nog steeds krankzinnig veel, maar in ieder geval gaan ruim 400 miljoen!

Gaat men alsnog door met de plannen, wetend daarmee de gemeente en burgers in een financieel avontuur te storten met dramatische afloop, dan mogen wat mij betreft de verantwoordelijken persoonlijk voor de schade aansprakelijk te worden gesteld, resulterend in kaalplukken en passende gevangenisstraf.
Want willens en wetens de gemeente financieel in het ongeluk storten en de burgers met een schuld opzadelen van rond de 4000 euro per persoon mag toch wel misdadig worden genoemd.

Inmiddels zijn er al miljoenen over de balk gesmeten. Zelfs de inventiefste komiek kan niets bedenken dat meer satire geeft dan het geneuzel over de bouw van 2 onbetaalbare gemeentehuizen in een tijd waarin burgers en de gemeente die lasten niet kunnen dragen.

De miljoenen gemeenschapsgeld die al zijn verprutst hadden een beter doel verdiend. Evenals de ruim 200 miljoen van de verkoop van de Cai en het energiebedrijf, die vooral het CDA en GBW en in mindere mate LPF als collegepartijen hebben laten verdampen.

Ondanks alles blijft het College haar gelijk eisen met onvolledige gegevens. Jammer dat de Raad niet in meerderheid dit doorziet. Het zegt ook iets over hun bekwaamheden en wil om kritisch te zijn; niet dus!

Nu maar hopen dat op 19 maart de burger Westland de goede kant op stuurt en dus de juiste partij en dito raadsleden kiest.
 
Hierna de Westlandse gemeentehuizen die er prima uitzien en waarvan het college en de meeste partijen zeggen dat het ouwe zooi is... en nodig moeten worden afgebroken... Waanzin natuurlijk.
 
 
Gemeentehuis Monster
 

Gemeentehuis 's-Gravenzande
a
Gemeentehuis Wateringen
Gemeentehuis Naaldwijk
 
 

Het gemeentehuis van de Lier is wel oud en versleten.
 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.