Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

20 jan. 2014

Van praatjes bak je geen brood! Te mooie nieuwjaarsverhaaltjes!


Er is weer veel moois geroepen op de nieuwjaarsbijeenkomsten, ook op die van de gem. Westland.
Sprekers vaardig in mooipraterij en weglaten van wat hen niet goed uit komt. Met als resultaat een onwerkelijk  en te mooi beeld. Dat is teleurstellend. Enkele van die feiten noem ik hierna.


Westland is met Rotterdam een van de vuilste gebieden van Nederland. Westland wordt mede vervuild door de Rotterdamse havens en de vieze kolencentrales. Westland heeft daardoor veel zieken en meer doden door vervuiling dan nodig is.
Enkele straten in Westland horen tot de vuilste van Nederland. Bij de veiling en bij bedrijventerreinen komen dagelijks duizenden vrachtwagens waar de gemeente geen eisen aan stelt voor uitstoot, vaak zijn het rijdende gifbommen. Fietspaden zijn vaak rochelroutes! Je hoeft hier niet eens te roken om longkanker te krijgen!


Dat fijnstof, maar ook roet, stikstofdioxide, zwaveldioxide, benzeen en koolmonoxide bijv. direct de gezondheid schaadt wordt niet zo ernstig gevonden. En burgers weten het niet, geloven het wel en weigeren in opstand te komen voor hun eigen gezondheid en die van hun kinderen. Dat je COPD of andere door vervuiling veroorzaakte kwalen hebt (of daardoor verergerd) komt natuurlijk niet van al die vervuiling, ben je gek zeg, hoe durf je!

Met milieunormen en wetten wordt al jaren gesjoemeld, hier wat schoner, daar wat vuiler, als het gemiddelde maar aan de normen voldoet, en dat wordt vaak nog vertroebeld.
De echte feiten over luchtkwaliteit komen we niet te weten, er te weinig meetpunten. We praten over veilige routes voor kinderen naar de scholen, maar bouwen die scholen wel langs vuile wegen vol fijnstof.
Beperkingen leggen aan het verkeer en vervuiling dat doen we niet. Van milieuzones en schone wegen bij scholen is geen sprake. Op de tweede Maasvlakte zijn de eisen aan vrachtverkeer veel hoger dan in Westland waar de vuilste wagens vaak dwars door de dorpen rijden. Meer dan 12.000 per dag. En dan  hebben we het nog niet over de tienduizenden auto’s  (zonder eisen van roerfilters e.d.) en vervuilende scooters.
De gemeente voert wel allerlei vage plannen aan om aan te tonen dat ze heel goed bezig is!

Fietsers en wandelaars en kinderen op weg naar school, of op school, ondergaan dagelijks een aanslag op hun leven door de vervuiling.
Onze bestuurders en politici die dit alsmaar toelaten plegen m.i. een strafbaar feit! Mensen die vinden dat het normaal is en er dus niets tegen willen doen zijn niet goed bij hun hoofd en ontkennen de werkelijkheid. Helaas is niet willen weten heel gewoon geworden! De gemeente is gebaat bij groei hoe dan ook. En dat mag best wat mensen ziek maken… al zeggen we dat niet natuurlijk!

De burgers stellen steeds meer eisen aan schoon en veilig voedsel, aan ‘’local for local’’ en aan Bio en EKO, maar de dodelijke vervuiling in de eigen leefomgeving doet Westlanders, ons bestuur, het College en de Raad weinig.

Als burger die al sinds 1972 toen het eerste Rapport van de Club van Rome uitkwam zich intensief bezig houdt met natuur en milieu en met duurzaamheid zeg ik ‘’Ik ben er klaar mee’’
Als duurzaamheidsXpert wordt het leven je in het debat vrijwel onmogelijk gemaakt door de ontkenning van feiten en het mooier voorstellen van zaken. Men wil de waarheid gewoon niet horen.

Willen moeten de transitie naar een duurzame samenleving en economie maken. De Westlandse duurzaamheidagenda is een pronkdocument, maar een papieren tijger.

Politici en bestuurders moeten m.i. de volgende eigenschappen hebben: toekomstgericht, kundig, bevlogen, sociaal, integer, betrouwbaar, vasthoudend, een heldere visie op de toekomst, kennis hebben van duurzaamheid en de noodzaak daarvan inzien.
Van belang is dat er dingen tot stand komen en minder wordt gedebatteerd om het eigen ego te strelen.

Ik ben intussen wel klaar met onze leiders en politici die weigeren de problemen aan te pakken. Aan hen die een ernstig gebrek tonen aan een visie op duurzaamheid en een gezonde toekomst en zonder scrupules besluiten nemen die de gezondheid van mens en natuur direct schaadt.

Ik hoop dat duurzaamheid in de verkiezingsdebatten een prominente rol gaat spelen. Het is te hopen dat wij burgers bij de gemeenteraadsverkiezingen alleen nog stemmen op die partijen of politici die aantoonbaar werk maken van duurzaamheid, vergroening van de leefomgeving, het gezond maken van lucht en water, aandacht hebben voor schoon vervoer en gezond fietsen. En  natuurlijk in een gezond duurzaam economisch klimaat. Het kan, het moet!
Aad van Uffelen


 

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.