Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

13 dec. 2014

Update van het Document - De toekomst van Westland en de Glastuinbouw - is beschikbaarDe toekomst van Westland
en de  glastuinbouw!
    
Hoe gaat Westland er tussen 2030 en 2050 uitzien?
Westland in Transitie!
Een puzzel over de toekomst van de gemeente Westland en de glastuinbouw
Een duurzame kanteling realiseren betekent
Geen ''Ja Maar'' maar ''Doe Maar''


Hieronder de inhoudsopgave van het document. Mail naar aad.fleur@gmail.com en het wordt u toegestuurd.
Inhoudsopgave:


A     Inleiding
     - De gemeente Westland
     - De streek Het Westland
Pag.    5
A1  Glastuinbouw in Nederland en Westland
Pag.    5
B     De auteur en motivatie
Pag.    8
C     Dit document en verantwoording
Pag.    10
D    Samenvatting - hoofdpunten
Pag.    12


Deel 1   Informatie, vragen en visie:

Pag.  16
1.    Inleiding
    -  Een paar statements, rapporten en uitingen sinds 2004
Pag.  16
2.    Hoe ingewikkeld is de puzzel  
   -  Analyse, een stukje  van de puzzel
   -  Missies geven vooral verwarring
   -  Een aantal feiten, op te lossen problemen of uitdagingen
Pag.  19
Pag.  20
Pag.  22
Pag.  22
3.    Kansen genoeg
Pag.  23
3.1  Promotie en organisaties
Pag.  25
3.2  Meer of minder glastuinbouw
Pag.  26
4.   Mainports - Brainports - Greenports
   -  Brainport rond Eindhoven, wat ze er zelf van zeggen
   -  Andere opkomende sectoren
   -  Kritiek op het topsectorenbeleid door Prof, dr. Dries Faems
Pag.  26
Pag.  27
Pag.  27
Pag.  27
5.    Westland als Green Brainport of Brainport Holland
   -  Greenport Holland
Pag.  29
6.    De macht van de Metropool, de stadsregio, de stadsstaat
Pag.  29
7.    Leefbaarheid in Westland
Pag.  32
8.    Verplaatsen van glastuinbouw of niet
Pag.  32
9.    Voedselveiligheid
Pag.  33
10.  De sierteelt en bloemsierkunst - het creatieve proces
Pag.  33
11.  Waterman
Pag.  35
12.  Stelling: Hoe ziet Westland er in 2035 uit
Pag.  37
13.  Een paar sleutelvragen
Pag.  38
14.   Nut en noodzaak van een duurzame ontwikkeling van Westland?
Pag.  40
15.  Infrastructuur
Pag.  42
16.  Doel van de gemeente Westland
    -  Agrarische gemeenten in NL (Telos)
Pag.  43
Pag.  44
17.  Kengetallen en gegevens voor de gemeente Westland
   -   De belangrijkste bedrijventerreinen in Westland
Pag.  44
Pag.  46
18. Conclusie
Pag.  47
Opm. Deel 2 met links naar onderliggende documenten is een apart document
Pag.  50
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.