Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

14 mei 2014

Bezoek aan ExceptBezoek aan Except    8  mei 2014 Aad van Uffelen

8 mei bezochten 5 leden van het Platform Duurzaam Westland het Rotterdamse collectief Except, ik was daar bij en ervoer een bijzondere bijeenkomst waar veel inspiratie uit kwam.


Gesprekspartner Tom Bosschaert, managing director van Except bruiste van energie en nam ons mee op het unieke pad dat Except al sinds 1999 bewandelt.
Samenwerken aan sociaal maatschappelijke doelen doen ze met een kerngroep van 30 mensen, waarbij een breed scala van deskundigen met stakeholders als: ecologen, biologen, architecten, burgers en bedrijven die er bij betrokken zijn.

Centraal staat bij Except het creëren van fundamenten van een duurzame samenleving. Daarbij stelt men o.a. de vraag ‘’waar draait de samenleving op’’? De circulaire economie speelt hier een belangrijke rol in, evenals het initiatief uit de wijken zelf, per slot moeten mensen het willen en doen. En dat geldt ook voor bedrijven die het veranderingsproces naar een duurzaam systeem en product inzetten.Except geeft aan dat bij processen als de transitie naar een duurzame samenleving het ‘’systemisch kunnen kijken’’ van groot belang is. Veel doen ze in Open Source zodat ieder zijn invloed kan uitoefenen om tot het beste resultaat te komen. Transitieplannen worden gemaakt in een ‘’flexibel pad’’. Tom zei, er moet een ‘’rollende discussie’’ zijn zodat een ‘’Adaptieve Transitie’’ kan plaats vinden. Van bovenaf dichtgetimmerde plannen redden het niet. Helaas denken veel politici van de ouwe stempel dit nog...

Except geeft aan dat goede leiders van grote waarde zijn in deze processen en zij moeten voorop willen lopen in het veranderingsproces, ondanks weerstanden die men tegen zal komen. En er moeten goede verdienmodellen worden bedacht.

Men zoekt ideeën en probeert die concreet te maken en te realiseren. Vaak niet in het gewenste tempo, maar door de aanpassingen onderweg en de stimulans van mensen die er mee bezig zijn lukt het om de juiste en positieve verandering te bewerkstelligen en daar gaat het om.

Except werkt vanuit behoeften die er leven of die mensen ontdekken in het proces van duurzame transitie. Door een katalysator te zijn kunnen ze meer partijen er bij betrekken.
Except denkt dan ook in termen als: Wat is jouw rol in het proces, wat wil je, wat kan je, hoeveel inzet heb je. Teams werken dan ook in wisselende samenstelling bij projecten.
En... zonder investeringsfondsen is het lastig dingen te realiseren, dus daar wordt ook veel aandacht aan gegeven en dat lukt ze.

Je komt zo vanzelf aan vragen als: Wat is duurzame ontwikkeling, hoe kan je dat bereiken, wat heb je daar voor nodig, welk tempo kan je halen!

Voor innovatieve tuinbouw in Westland hebben ze bijvoorbeeld het Polydome en het Hortus Celestia (verticale tuinbouw) ontworpen. Helaas nog niet tot stand gekomen, maar zo niet in Westland, dan wordt het zeker elders in de wereld gebouwd, want verticale tuinbouw is serieuze toekomst. Het kan zomaar zijn dat Westland op dit punt de boot mist.

Boeiend is dat Except, samen met een aantal andere bedrijfjes en organisaties in een oud pand zitten op het Stadhuisplein in Rotterdam. Dat flatgebouw stond al een aantal jaren leeg.
De inrichting is geheel in stijl van het denken over recycling. Bureaus gemaakt van pallets of ander materiaal, tafels van plafondhout, planten in emmers, wc potten enzovoort.
Het ziet er erg gezellig en ludiek uit. En... het werkt.


 


Aad van Uffelen
Mdeoprichter van het Platform Duurzaam Westland

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.