Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

15 jul. 2014

Poelzone project groen en water is van start

Met veel tam tam is op 14 juli 2014  het Poelzone project van start gegaan.
In februari was ik daar voor de struintocht en heb met de ontwerper en de wethouder gesproken.
Poelzone geeft een klein beetje meer groen aan Westland en dat is mooi.Maar of alles wat ze daar gaan doen ook mooi en vooral verstandig is, is een andere zaak. En... het kost een fortuin!
En... dan is de Poelzone waar nu water voor water komt en groen voor groen, maar een druppeltje.

Toch ben ik heel blij met elke boom en struik meer in ons Westland. Alhoewel de totale groenvoorraad nog steeds afneemt. Hierna mijn verslag en een mijn mening.

Struintocht door Poelzone
(14 juli 2014 is de aanleg van de Poelzone gestart)

Opmerkingen over het Poelzoneplan voor groen en water.

Op 25 januari 2014 werd een struintocht gehouden door de gemeente Westland om te laten zien wat haar plannen zijn in de Poelzone met groen en water.
Ik heb mij zelf niet zozeer de afgelopen paar jaar met deze plannen bezig gehouden dus leek het leuk mee te struinen. De verrassingen kwamen spoedig…

Onder leiding van wethouder Theo Duijvestijn werden op 25 januari struintochten gehouden in het gebied van de Poelzone van Monster richting ‘s-Gravenzande. Dat gebied is in transitie vanwege herindeling voor tuinbouw en andere activiteiten. 

Restgronden langs het riviertje De Vlotwatering en verderop de Monsterse vaart, die nu al grotendeels groen zijn, krijgen een aangepaste groene strook van tussen 10 en 50 meter breed inclusief het water (op de gemeentesite staat 30 tot 50 meter).
 
Tussen het groen en langs het water komt een fietspad van 4 meter breed. En er zouden hier en daar wat wandelpaden komen. Kom, we gaan wandelen.


De wethouder en de projectleider.

Het plan en informatie staat op www.gemeentewestland.nl    
zoek naar Poelzone

Van het gemaal Vlotwatering in Monster tot aan de Naaldwijkse weg komt een fietspad en een groenstrook.

Het Nieuwe water, de Nieuwe vaart, De Poelwatering, de Monsterse vaart en de Vlotwatering zijn de watergangen die het hart vormen van de Poelzone. De aan te leggen (aan te passen) groenstrook loopt langs de Vlotwatering en de Monsterse vaart.
 
De Poelzone wordt heringericht voor grootschalige tuinbouw en reststukjes langs het water wordt een groenstrook met een fietspad en deels een voetpad. Er komt droog land (heuveltjes en droog) en natte natuur, slootkanten en paaiplaatsen.

De gemeente heeft het volgende perspectivische droombeeld: Door de bloeiende weides, glooiende landschappen is het daar ideaal om te picknicken en uit te kijken over de kassen. (Dit laatste snap ik niet want dan moet je minimaal 7 meter hoog zitten, dus misschien worden die heuveltjes wel zo hoog?)
 
De gemeente: Dit groene gebied tussen Naaldwijk, ’s-Gravenzande en Monster wordt tussen nu en 2015 compleet vernieuwd. De natuur krijgt hier alle ruimte, net als fietsers en wandelaars. Het water en de fiets- en wandelpaden van het parkachtige gebied slingeren zich dan tussen de kassen door. Zo fietst u straks veilig en door het groen vanuit Naaldwijk en 's-Gravenzande naar het strand.

Er komt een aantrekkelijke en veilige fietsroute die wel onverlicht wordt aangelegd volgens de gemeente... Naast het fietspad komt er ook een wandelpad. Het fietspad wordt 2 zijdig en 4 meter breed (niet breed dus voor de drukte die men verwacht) De route loopt van de ‘s-Gravenzandse weg naar de Rusthovelaan. De Vlotwatering en de Monsterse vaart zijn de riviertjes die centraal zijn voor deze groenstrook  / recreatiestrook  / fietspad.


Tijdens de struintocht werd dit duidelijk:
Langs het gebied komen ook woningen te staan en er worden woningen afgebroken/verplaatst.
 
Het groenplan gaat ca. 40 miljoen kosten en ruim 7 miljoen wordt door Westland betaald, de rest komt van andere overheden en Delfland. Een onzekere factor is de ondergrond, die is waarschijnlijk verontreinigt en wat dat voor extra kosten met zich mee zal brengen is onbekend. Dat er verontreiniging zit is bijna zeker. De begroting zal dus wel oplopen.

De breedte van de groen/waterstrook varieert tussen (10) 30 en 50 meter, inclusief het water voor zover ik het kan nagaan. De totale oppervlakte water en land is 17 ha.
Hoeveel hiervan nieuw groen en water is blijft onduidelijk want er was natuurlijk al water en groen, alleen wordt het heringedeeld en komt er een fiets- en voetpad. Hoeveel procent water, groen en verharding is blijft ook onduidelijk.

Delfland maakt enkele plekken klaar als paaiplaats voor vissen om de waterkwaliteit te verbeteren. Dat vindt ook elders in Westland plaats zoals bij de 7 gaten en bij de Galgeweg langs de oude trambaan.
De waterkwaliteit in Westland is al jaren slecht en zo hoopt men het te verbeteren. Dit is dus niet specifiek voor de Poelzone bedacht maar past er wel mooi in. Delfland heeft hier een opdracht.


Vleermuizenbrug
Van uit het Staelduinsebos, waar veel soorten vleermuizen zitten in ouwe bunkers, vliegen ze in het donker door Westland en een deel  ook over het gebied van dit water. Daarom is het idee opgevat om in de te bouwen brug bij de druiventuin ook ruimte te maken voor het huisvesten van vleermuizen.
 -
Bij de druiventuin komt dus een zeer bijzondere en extreem kostbare brug.
Dat kunstwerk is zo bedacht dat het als statussymbool kan gaan fungeren in Westland omdat het niet alleen een bijzondere brug qua architectuur wordt, maar ook omdat er in de brug ruimte komt voor vleermuizen.


Persoonlijk denk ik dat dit een financieel fiasco wordt omdat het doel bijna zeker niet wordt bereikt.

Het bouwen van deze extreem dure brug is heel apart want hoe dat gaat met de vleermuizen zal moeten blijken. En of de brug een nog duurder fiasco wordt zoals de eekhoornbrug in Den Haag, of de vleermuizenbruggen over rijkswegen, zal de tijd leren, maar dat is wel zeer waarschijnlijk. Feit is dat vleermuizen niet van licht houden en ook niet van trillingen en zeker niet van een ruimte waar de temperatuur en luchtvochtigheid niet constant zijn. En laat nu juist bij de druiventuin en de Monsterse weg en dus ook bij de nieuwe fietspaden veel licht zijn. Dat strookt dus niet met het idee vleermuizen in die brug te laten wonen. Die gaan dat echt niet doen.


Het idee is dus volslagen idioot omdat er voldoende woonruimte voor vleermuizen in de ouwe bunkers in Westland is. En als men dan toch zo nodig woonruimte voor vleermuizen wil maken dan kan dat veel goedkoper door van hergebruikt materiaal een ruimte te bouwen en die grotendeels met daar af te graven grond te bedekken en te laten begroeien. Tonnen kunnen zo worden bespaard. Maar ja dat is dus geen statussymbool

Een plan voor een duurzaam goedkoop vleermuizenonderkomen heb ik ontworpen en is beschikbaar. Ik zal die nog een keer hier publiceren.


Tunnel
Bij de Druiventuin komt onder de Monsterse weg ook een tunnel zodat vanaf het fietspad in de duinen ook over het nieuw aan te leggen fietspad in de groenstrook richting s-Gravenzande kan worden gefietst.
Een tunnel is ook een kostbaar kunstwerk en het is maar de vraag of er geen goedkopere goede oplossing mogelijk is, denk aan een rotonde op die plek of een kleine omleiding naar de bestaande rotonde vlakbij en dan via de Druiventuin naar het fietspad. Een tunnel is natuurlijk wel ideaal.
-


Struinen door de bagger.
 


-
De druiventuin waar de brug en de tunnel komen.
 


 -

 Overzicht Poelzone groenstrook.Fietspad en groepen wielrenners
De gemeente geeft aan dat men verwacht dat vooral veel (groepen) wielrenners van het nieuwe fietspad gebruik gaan maken. Ook verwacht men veel recreanten uit omliggende steden en van elders.
En wandelaars kunnen hier ook genieten. Hoe dat moet in combinatie van gezellig fietsende mensen en groepen wielrenners die helaas vaak als dolgedraaide idioten over fietspaden scheuren, is mij niet duidelijk. 
Dat het tot ongelukken zal leiden en veel frustratie van alle aanwezige recreanten mag worden verwacht. 
Zelf heb ik veel slechte ervaringen als fietser met die groepen doldwaze fietsmaniakken.
 
-


 Historische druivenserres, gaan die verdwijnen?

Het fietspad wordt volgens de gegeven informatie door de hr Bosman, extern ingehuurd projectleider, onverlicht.
Dus dat betekent dat fietsers daar in de avond en nacht toch wel minder aangenaam en ook minder veilig zullen kunnen fietsen.

Wellicht moet men eens bezien of het nieuwe energiepad Glowing Lights van kunstenaar Daan Roosegaarde  dat nu in testfase is, hier een ideale kans heeft om te worden aangelegd. Juist dan is verlichting minder van belang en neemt duurzaamheid toe. En als de gemeente een statement wil maken dan ligt hier ook een kans.

http://nos.nl/op3/artikel/577208-innovatief-lichtgevend-fietspad-moet-veiliger-zijn.html

http://www.studioroosegaarde.net/projects/#more-works

http://sync.nl/tno-ontwikkelt-eerste-zonnefietspad/

Duurzaamheid
Nog een punt van zorg is dat er blijkbaar niet goed nagedacht is over duurzaamheid en milieuvriendelijkheid van te gebruiken materialen. Zo wordt er een vlonder van tropisch hardhout gamaakt bij de paaiplaatsen.

Dat kan natuurlijk veel duurzamer en goedkoper een vaste vorm hebben en dan met  recyclebare stenen bedekt worden. Tropisch bos omzagen voor een houten vlonder is natuurlijk van de gekke.
Wel worden er groeimatten langs oevers gebruikt, maar onduidelijk zijn de details en die zijn volgens de projectleider geheim.

 


Schoorsteen
Een historische schoorsteen wordt hier herbouwd en van gaten voorzien voor vogels. Misschien is het handig dan ook gelijk maar onderaan een luik te maken zodat de vogelstront regelmatig kan worden gereinigd anders krijgen we Peruguano-toestanden.
Die schoorsteen is een leuk project, maar de vraag is wat de kosten zijn van afbraak en herbouw? Pijpen staan er al zat in Westland!
Ook weer zo een megalomaan project!

Boompalen
En te maken houten boompalen van vele meters hoog, met inwendig een stalen frame worden bedekt met vogelkastjes van tropisch hardhout? Op mijn vraag of het niet kan van recycelhout werd schamper gereageerd en gezegd dat men al met opdrachten bezig is.
Blijkbaar telt duurzaamheid in het geheel niet bij dit project.De vraag is of dit soort dure megalomane objecten moeten worden gemaakt en of het niet beter is gewoon te zorgen voor wilde natuur zodat vogels zelf een plek voor broeden kunnen zoeken.
Ik zou voor het laatste kiezen.


Samenvattend:
Iedereen blij dat de aanpassing van de Poelzone groenstrook is op 14 juli van start is gegaan onder veel trompetgeschal. Ik hoop niet dat ze ook milieuverziekende ballonnen hebben opgelaten zoals bestuurders graag doen om hun moment van fame nog meer glans te geven!
 
De Poelzone groenstrook langs de Vlotwatering en de Monsterse vaart is een mooi maar extreem kostbaar project met potentie voor een heel klein beetje meer groen in Westland. 
Westland is de minst groene gemeente van Nederland dus elke boom en struik is vette winst. Ik ben daarom dus blij.
 
Er komt een fietsverbinding (onverlicht)  en een wandelpad, wat mooi is, maar men moet wel eisen stellen aan het gebruik. Geen scheurende groepen wielrenners, maximum snelheid 25 km per uur, geen scooters. Helaas komen er geen eisen, dus wordt het een gevaarlijke vrijzone!

Aan duurzame milieuvriendelijke oplossingen is niet overal gedacht.
Zo komen er op ijzeren constructies houten hoge palen als woning voor vogels en ook heropbouw van oude schoorstenen moeten daartoe dienen. Ik vind dit waanzin. Natuurlijk worden de boompalen niet van hergebruikt materiaal gemaakt, maar zaagt men er tropische bomen voor om! Ook worden geen vrijwilligers of mensen uit de zorgsector hiervoor ingezet. In Januari was al de bouwopdracht aan een bedrijf verstrekt...
 
Ik zeg zorg voor goed groen en bomen dan hebben vogels prima woon- en broedgelegenheid, en zo hoort het ook en laat die flauwekul achterwege.
 
Op mijn vraag aan de projectleider meer informatie te krijgen zei hij dat ik dat niet krijg, dat is geheim. Dus details van het plan zijn geheim voor de burger, heel vreemd, want het is ons geld.

De vleermuizenbrug bij de druiventuin is echt krankzinnig omdat het deze brug extreem duur maakt. Een brug als woning voor vleermuizen, die kan straks wel in het rijtje mislukte megalomane ideeën van sporen nalatende bestuurders: eekhoornbrug, vleermuizenpassage en nu dus vleermuizenbrug.
 
Op sommige delen van het project lijkt men de weg kwijt en slaat men door. Het kan goedkoper, natuurlijker en beter.
 
Ik hoop dat de Raad nog eens kritisch kijkt en naast een financiële ook een duurzaamheidtoets uitvoert op het project.

Aad van Uffelen
Naaldwijk

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.